Ajassa
26.10.2011

Debattia palveluista ja vaikuttamisesta

  • Yhteiskuntatieteilijöitä edustavan Soihdunkantajat-ryhmän ehdokas Essi Karvonen haluaa ylioppilaskunnan ottavan rohkeasti kantaa, mutta muistuttaa, että pikkujuttujen vuoksi kannareiden tehtailu voi syödä uskottavuutta merkittävien asioiden puolesta kampanjoinnilta. Karvosta tenttaa historian opiskelija Lari Anttonen.

Vaalitorilla ja paneelikeskustelussa vaadittiin järjestötiloja ja lapsiparkkia, mutta toisaalta palvelujen karsimista.

Viime viikon torstaina järjestetyn edustajistovaalipaneelin kuumimmiksi aiheiksi nousivat TYYn palvelut.

Paneeliin osallistuneesta 11 ryhmästä kaikki paitsi oikeustieteilijöiden Ryhmä Lex katsoivat opiskelijoiden saavan nykyiselle jäsenmaksulleen vastinetta. Lexiläisten lisäksi kuitenkin myös kauppakorkeakoulun TuKY ja Kokoomus näkivät ylioppilaskunnan palveluissa karsimisen varaa.

Uutena ryhmänä ehdolla olevien Kristittyjen opiskelijoiden edustaja Milka Jääskeläinen ei pitänyt jäsenmaksua liian korkeana, mutta kohdistaisi sen toisin.

"Miksi ylioppilaskunta ei voisi esimerkiksi tukea loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden tekemää tutkimusta?" Jääskeläinen kysyi.

Demariopiskelijoiden mielestä jäsenmaksun alentaminen yhdellä tai kahdella eurolla ei toisi opiskelijalle merkittävää etua.

"Palveluja ei pidä karsia, vaan kehittää. Ylijäämän fiksu käyttökohde olisi uusi juhlatila", ryhmän ehdokas Petra Peltonen sanoi.

Vaikka panelisteille ei esitetty kysymyksiä esimerkiksi edustajiston ikuisuusaiheesta TYYn kirjastosta, nousi aihe nopeasti esiin palveluja koskevassa väittelyssä.

Vihreän vasemmiston Elias Laitinen vaati jäsenmaksuun kymmenen euron pudotusta lupailleen Ryhmä Lexin edustajaa Vesa Puistoa kertomaan, mistä tarvittava yli 140000 euron säästö saataisiin aikaan.

Puisto vakuutti säästöjen kertyvän niin, että lakkautetaan kirjasto, tehostetaan muuta toimintaa ja muutetaan Turun ylioppilaslehti verkkolehdeksi, jonka sisältö ja ylläpito hoituvat tuottamatta ylioppilaskunnalle kuluja.

Asuntoja

ja harjoittelupaikkoja

Kokoomusopiskelijoiden kojulla vaalitorilla kampanjoinut Mikko Pousi korosti kokoomuslaisten hyviä suhteita kunnallisiin päätöksentekijöihin ja paikalliseen yrityselämään. Niiden avulla voitaisiin hänen mukaansa vaikuttaa esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen määrään Varsinais-Suomessa.

Demariopiskelijoiden ehdokas Essi Virtanen haluaisi puolestaan vaikuttaa kunnallispolitiikassa erityisesti turkulaisten opiskelijoiden asuntotilanteeseen.

Vihreä vasemmisto on puolestaan nostanut yhdeksi vaaliteemakseen lapsellisia opiskelijoita auttavan lapsiparkin perustamisen.

Ryhmä Lexin ehdokkaat Mirjam Scheinin, Juha Aarnio ja Jussi Sjöblom kehittäisivät TYYn palveluita lisäämällä erilaisten toimikuntien määrää. Ehdokkaiden mielestä opiskelijat voisivat tarjota palveluita talkoohengellä ja harjoitella samalla ammattia varten.

"Tällä tavalla toimii TYYn oikeusaputoimikunta. Esimerkiksi kielten opiskelijat voisivat tarjota käännöspalveluita ja kauppatieteen opiskelijat yrityshautomotoimintaa", kolmikko visioi.

TuKY sarvi-

kuonojen maassa

Vaalitorilla esittäytyi yhdeksän edustajistovaaliryhmää. Yksi vaille edustusta jäänyt ryhmä oli kauppakorkeakoulun opiskelijoita edustava TuKY.

"Vuosijuhlamme sattuivat juuri seuraavaan iltaan, mikä pitää meidät kiireisinä. Lisäksi suurin osa äänistämme tulee oman koulun sisältä", perusteli ryhmän poisjääntiä ehdokkaana oleva Tommi Pollari.

Kauppakorkeakoulun omista tiloista kampanjointia sen sijaan löytyy. TuKYn vaalijulisteessa on kuva sarvikuonosta, jolla on fysiikan lajeja uhmaavan pitkä selkä. Pollari myöntää, että Rehtorinpellonkadun itäpuolella TYY nähdään edelleen melkoisena sarvikuonona.

"Ylioppilaskunnan päätöksenteko on hidasta ja kankeaa. Pitäisi saada enemmän päätöksiä tehtyä ja keskittyä ydinasioihin", Pollari perustelee mielikuvaa.

Jyrkemmin sanansa asettelee toinen TuKYn ehdokas Aku Kähkönen. Hänen mielestään kauppakorkeakoulun opiskelija ei saa TYYn jäsenmaksulla vastinetta rahoilleen. Myöskään yliopiston ja kauppakorkeakoulun yhdistymisestä ei ole ollut mitään hyötyä opiskelijalle.

"Seurauksena on ollut vain palvelujen ja tietojärjestelmien heikentyminen."

Mihin saa

ottaa kantaa?

Palveluiden lisäksi TYYn vaalipaneelissa väiteltiin ylioppilaskunnan oikeudesta ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

TuKYn edustaja Ville Valkonen halusi rajoittaa kannanotot vain niihin asioihin, jotka suoraan koskettavat turkulaisia opiskelijoita. Hän muistutti, että muihin yhteiskunnallisiin asioihin kantaa ottaminen saattaa repiä ylioppilaskuntaa rikki ja vähentää sitä kohtaan tunnettua luottamusta.

"SYL on se, joka ottaa kantaa valtakunnallisiin asioihin."

Vihreän listan Rauli Elenius ja Soihdunkantajien Lauri Miikkulainen kuitenkin kyseenalaistivat, onko opiskelijoita koskevat asiat mahdollista erottaa laajemmista yhteiskunnallisista kysymyksistä.

"Esimerkiksi työurien pidentämisestä käyty keskustelu koskee opiskelijoita, mutta samalla on otettava kantaa eläkekeskusteluun."

Vuokratukea

alayhdistyksille?

Toista kertaa vaaleihin osallistuva Humanistilista lähtee vaaleihin erityisesti alayhdistysten asialle.

Listan ehdokas Onni Kaarlo kritisoi vaalitorilla TYYtä erityisesti Ylioppilastalojen remonttiin liittyvästä tiedottamisesta.

"Usein asioista on kuultu huhupuheiden kautta, ja virallista tietoa on ollut vaikea saada."

Humanistilistan, luonnontieteilijöiden Hybridiaani-listan ja Keskustaopiskelijoiden ehdokkaiden kesken vallitsikin vaalipaneelissa sula yksimielisyys siitä, että ylioppilaskunnan pitäisi tukea alayhdistyksiä taloudellisesti tilojen säilyttämiseksi Yo-talojen remontin jälkeen. Ehdokkaiden mielestä TYYn pitäisi subventoida remontin nostamia vuokria.

"Muuten alayhdistykset joutuvat muuttamaan Varissuolle", Keskustaopiskelijoiden Tuomas Ylitalo kärjisti.

Paneelikeskustelun jälkeen Soihdunkantajien edustaja kuitenkin laittoi tämän kannan edustajat seinää vasten.

"TYY tukee jo nyt alayhdistyksiään enemmän kuin muut Suomen ylioppilaskunnat. Mistä rahat järjestöjen vuokrien subventoimiseen otettaisiin?" kysyi nimettömäksi jäänyt yhteiskuntatieteilijä.

Teksti: ANNA-ELINA MATILAINEN ja LAURA MYLLYMÄKI

Kuva: LAURI HANNUS

TYYn edustajistovaalit 1.-2.11.

www.tyy.fi/edustajistovaalit