Ajassa
30.09.2010

Mentori opastaa käytäntöön

  • Jassi Aho on tyytyväinen mentoriinsa Petri Katajarinteeseen. ”Petri tietää paljon ja tuntee kaikki ihmiset”, Aho kehaisee.

Turun yliopiston mentorointiohjelman ensi vuoden hakuajat ovat parhaillaan käynnissä. Tylkkäri selvitti, miksi ohjelmaan kannattaa hakea mukaan.

KANSANTIETEESTÄ juuri valmistunut Jassi Aho kuuli mentoroinnista kaveriltaan, joka suitsutti ohjelmaa.

"Minulle sanottiin, että se on parasta, mitä yliopisto voi opiskelijalle tarjota", Aho hymähtää.

Aho merkitsi kalenteriinsa hakuajat ja lähetti paperinsa eteenpäin ensimmäisten joukossa. Hänen mentorikseen valikoitui kulttuurialan yrittäjä Petri Katajarinne.

Koulutus- ja valmennuspalveluja toiminimellään tarjoava Katajarinne, 45, kutsuu itseään leikkisästi mentoriveteraaniksi.

"Olen ollut mukana yliopiston mentorointiohjelmassa viiden vuoden ajan", Katajarinne laskee.

Folkloristiikkaa pääaineenaan aikanaan lukenut Katajarinne on harrastanut mentorointia vapaa-ajallaan ja hankkinut harrastukselleen lisäksi muodollisen pätevyyden.

Koulutuspolitiikka on aina ollut taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU:n puheenjohtajana toimivan Katajarinteen sydäntä lähellä.

"Mentorointi on tehokkain tapa välittää ammatillista osaamistaan eteenpäin. Tiedän, että yliopisto ei perinteisesti ole antanut kovin hyviä valmiuksia työelämään ainakaan humanistisilla aloilla. Näin minä voin olla parhaiten avuksi", Katajarinne katsoo.

Motivaatio tärkeintä

Valmistumisen lähestyessä Ahon epävarmuus tulevaisuutta kohtaan kasvoi.

"En tiennyt, mihin voisin tutkintoni avulla suuntautua. Ehkä kaipasin myös tsemppaajaa ja henkistä tukea", hän pohtii.

Kaksikon yhteistyö alkoi mentoreiden ja opiskelijoiden yhteistapaamisella. Silloin Aho ja Katajarinne sopivat kahdenkeskisistä tapaamisistaan, joihin he kokoontuisivat kuukausittain vuoden ajan.

Aho asetti itselleen tavoitteita, ja yhdessä pari mietti teemoja, joita kullakin tapaamisella käsiteltäisiin. Näin määriteltiin reunaehdot, jotka rytmittivät tapaamisia.

"Tällä tavalla saimme tapaamisiimme kehitysnäkökulman. Vuoden voi toki viettää kahvia juoden ja rupatellen, mutta jos haluaa edistyä tavoitteissa, on hyvä keksiä eri teemoja tapaamisille", Katajarinne vinkkaa.

Yhdessä pari luonnosteli Ahon CV:n uutta versiota ja samalla Katajarinne huomasi, että hänenkin olisi syytä päivittää oma ansioluettelonsa. Yhdessä mietittiin myös, mitä työhakemukseen kannattaa kirjoittaa.

"Kävimme läpi eri mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Tulevaisuudenuskoni on vahvistunut paljon", Aho tunnustaa.

Katajarinteen mukaan koko mentoroinnin tarkoituksena on verkostoitumisen lisäksi rohkeuden ja uskon lisääminen.

Mentorin yksinpuhelun ja life coachingin sijaan ohjelmassa on kyse vuorovaikutuksesta.

"Opiskelijalta vaaditaan motivaatiota, muuten touhu menee helposti kahvitteluksi", Aho lisää.

Tunne vahvuutesi

Koulutuspolitiikasta kiinnostunut Katajarinne antaa yliopistolle pyyhkeitä gradupelon lietsomisesta.

Kaikista ei voi tulla tutkijoita.

"Gradun merkitys on liian suuri. Jos opiskelijasta ei tule tutkijaa, olisi tärkeää valmistua nopeasti ja päästä kiinni työelämään."

Hän korostaa kuitenkin yliopistossa hankittavien taitojen merkitystä.

"Opettajan työssä olen oppinut, miten paljon akateemisista tiedonhakutaidoista on hyötyä."

Ahon mukaan antoisinta ohjelmaan osallistumisessa on ollut näkökulman laajentuminen.

"Kaiken kaikkiaan on tärkeää asennoitua työelämään."

Teksti: LAURA MYLLYMÄKI

Kuva: LAURI HANNUS

Opiskelijoiden haku

vuoden 2011 mentorointiohjelmaan päättyy perjantaina 8.10.

Hakuohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.utu.fi/alumni/

mentorointi/.