Ajassa
27.11.2013

Reilu supermies

Lääketieteen 6. vuoden opiskelija Valtteri Uusitalo on vuoden 2013 Supertuutori. Palkintoonsa nöyrästi suhtautuvalle moniottelijalle tärkeintä on uusien opiskelijoiden johdattaminen osaksi akateemista yhteisöä.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) järjesti syksyn aikana Supertuutori-kilpailun, jossa etsittiin vuoden parasta tuutoria. Tuutoriryhmiä ja ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydettiin ilmiantamaan oma tuutorinsa kilpailuun.

Kilpailun voittanutta Valtteri Uusitaloa kuvailtiin TYYn valintaperusteissa erinomaiseksi ja aktiiviseksi tuutoriksi, jolle erityistä on hänen kykynsä tukea ja olla läsnä sekä vastata ryhmässä esiintyneisiin haasteisiin.

Uusitalon mukaan valinta tuli yllätyksenä. "Luin tuossa ryhmän hakemustekstin – aika hiljaiseksi vetää. On koskettavaa saada kollegoilta tuollaista tunnustusta." Vaatimattoman oloista miestä ehdottivat Supertuutoriksi niin tuutoroitavat kuin tuutorikollegatkin.

Tuutoriksi on innostanut homman luonne. "Lähdin tuutoriksi siksi, että se on aika hauska vastuutehtävä. Ei tarvitse ottaa itseään liian vakavasti, vaan voi ottaa rennosti ihmisten kanssa."

Tuutoroinnissa tutustuu Uusitalon mukaan vaivattomasti uusiin ihmisiin, mikä tekee lääketieteen opiskelusta hauskempaa. Tiiviin luokkamuotoisessa opiskelussa vuosikurssit ylittävät kontaktit kun jäävät helposti solmimatta. "Tuutorointi mahdollistaa sen, että tuntee laajemman otoksen tulevista lääkäreistä."

Tuutorointi ei ole Uusitalon mukaan aivan yksinkertaista sovittaa lääkiksen tiukkoihin opiskeluaikatauluihin. "Välillä joutuu ottamaan Doodlea käyttöön. Itselläni oli toki se etu, että ryhmässäni oli kaksi nuorempaa prekliinistä tuutoria, jotka hoisivat paljon käytännön tehtäviä. Toimin itse esimerkkinä ja roolimallina lääkärinä olosta."

Hyviä tapoja ja hiljaista tietoa

Lääketieteen tuutoroinnissa korostuu Uusitalon mukaan etenkin ryhmähengen luominen. Vuosikurssista pitää saada hitsattua yhtenäinen, sillä opiskelu on vaativaa. Uusia opiskelijoita pitää auttaa järjestämään itse omat asiansa.

Käytännön tuutorointi on Uusitalon mukaan samaan tilaan saattamista ja keskusteluyhteyden avaamista. Ujoja tulee kannustaa ja liian aktiivisia toppuutella, jotta muutkin saavat suunvuoroa. "Olen myös pyrkinyt hienovaraisesti esittelemään ihmisiä toisilleen, myös yli tuutoriryhmien."

Tärkeää on kollegiaalisuuden korostaminen ja turhien hierarkiamielikuvien purkaminen. "Korostan alusta asti, ettei ekan vuoden opiskelijan asemaa kannata häpeillä."

Osa tuutoroinnista on Uusitalon mukaan myös lääkiksen hyvien tapojen opastamista.

"Ihmisten kilpailuhenkisyyttä ja suorituskeskeisyyttä joutuu hieman toppuuttelemaan. Alussa on tärkeää oppia olemaan."

Uusien opiskelijoiden yleisimmät huolenaiheet liittyvät Uusitalon mukaan juuri liialliseen stressiin opinnoista. Hiljaisella tiedolla on tässä kohtaa tärkeä rooli. Jokainen tentti ei ole elintärkeä, vaikkei opetushenkilökunta mielellään mainostakaan tiettyjä pakollisia kursseja vähemmän tärkeiksi.

Uusitalo antaa vinkkejä myös kirjojen suhteen. Kaikkea ei tarvitse ostaa, ja tuore opiskelija voi säästää sievoisen summan.

Uusitalon mukaan yliopisto tarjoaa pienen kysymiskynnyksen omaaville perusopiskelijoille riittävästi tukea ja neuvontaa. Aina löytyy kuitenkin erityistapauksia. Esimerkiksi masennusta kokeville tai syrjäänvetäytyville kynnyksen ylittäminen ei ole yhtä helppoa, ja tuutorin rooli aktiivisena neuvojana korostuu.

Kaksi kertaa riittää

Uusitalo on tuutorina toista kertaa. Ammattiin kasvaminen on auttanut häntä opastamaan tulokkaita entistä paremmin. "Päivystelin viime kesän terkkarissa, ja nyt sitä osaa kertoa aika paljon paremmin työn arjesta."

Tuutorointi on perinne ja eri vuosikurssit toisiinsa liittävä jatkumo. "Itselläni oli tosi hyvät tuutorit, ja haluan olla osaltani opastamassa uusia opiskelijoita alkuun", Uusitalo kertoo.

Uusitalolle tuutorointi ei ole pelkkää setämäistä opastamista, vaan kaksisuuntainen prosessi. "Nyt opintojen loppuvaiheessa alkaa olla jo vanha ja väsynyt opiskelija. Uusilta energisiltä tulokkailta saa aika tavalla intoa ja toisaalta uusia ajattelutapojakin."

Kolmatta kertaa tuutoriksi Uusitalo ei enää ole lähdössä. Hän on valmistumassa ja odottaa, että pääsisi jo tosihommiin käsiksi. Tuutoroinnin lisäksi hän on jo opiskeluaikanaan ollut mukana tutkimusryhmässä ja opettanut AMK:ssa sisätauteja. Mitä seuraavaksi?

"Viimeistelen luultavasti perustutkintoni ohessa aloittelemani väitöskirjan, joka liittyy sepelvaltimotaudin diagnostiikkaan. Minulla on myös erikoistumispaikka odottamassa."

Uusitalo on kannustanut myös tuutoroitaviaan aktiiviseen opiskeluaikaan. "Aika paljon jää saamatta, jos menee ihan laput silmillä. Kannattaa katsella ympärilleen!"

Teksti ja kuva: Lauri Hannus

TYY jakoi tänä vuonna Supertuutorin lisäksi kolme kunniamainintaa. Palkitut olivat Rohkaisija: Siiri Veijonen (oikeustiede), Tiennäyttäjä: Noora Moilanen (maantiede) ja Viestijä: Paavo Palanterä (fysiikka).