Ajassa
14.12.2007

Ristiriitoja ruoankulutuksessa

Tutkija Markus Vinnarin mukaan 90 prosenttia suomalaisista kertoo ostavansa luomukananmunia. Luomumunien myynti ei kuitenkaan vastaa tätä lukua.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Tampereen yksikössä työskentelevä KTM ja DI Markus Vinnari selvittää parhaillaan kestävään ruoankulutukseen liittyviä kysymyksiä. Sitä, millaisia kestävät ruoankulutustavat ovat, on vaikea määritellä aiheen laajuuden vuoksi.
"Omassa tutkimuksessani otan huomioon sosiaalisen kestävyyden, ympäristövaikutukset sekä eläinnäkökulman", Vinnari tiivistää.
Vinnari itse näkee kestävän ruoankulutuksen niin, että alempana ravintoketjussa olevaa ruokaa eli kasvisruokaa tulisi suosia.

Kuluttajien arvot ruuankulutuksen suhteen eivät aina kulje käsi kädessä käytännön toiminnan kanssa.
"Haastatteluissa 90 prosenttia kuluttajista sanoo ostavansa luomukananmunia, mutta ei luomumunien myynti ole läheskään niin suurta. Periaatteessa siis ollaan hyvien asioiden kannalla, mutta kaupanhyllyllä ostopäätöstä tehtäessä muut asiat – kuten hinta – saattavat vaikuttaa enemmän."

Kuluttajat ovat Vinnarin mukaan halukkaita vaikuttamaan kestävään ruoankulutukseen.
"Kuinka paljon [näistä asioista] voi saada tietoa on sitten eri asia, sillä se, mitä oikeasti syödään, on sidottuna tietynlaiseen kehikkoon. Suomessa ei ole kovin montaa kauppaketjua. Jos tuote ei ala kahden viikon aikana myydä, niin se vedetään pois hyllyistä. Loputtomia valinnanmahdollisuuksia ei ole, sillä kaikkia tuotteita ei ole Suomessa saatavilla", Vinnari huomauttaa.
Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa "Arvojen ja toiminnan ristiriidat kestävän kehityksen mukaisen ruoankulutusrakenteen esteenä" –hankkeen yhteistyössä Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Projektia rahoittaa Suomen Akatemia.

SANNA INKINEN