Ajassa
03.02.2011

Tarkastelussa sateenkaarihäät

Emilia Karjula käsittelee folkloristiikan pro gradu -tutkielmassaan samansukupuolisten parisuhteen rekisteröintijuhlia.

Emila Karjulan folkloristiikan pro gradu -tutkielma Rekisteröityjä rouvia ja kahden sulhasen pareja. Parisuhteen rekisteröinti siirtymäriittinä käsittelee samansukupuolisten parisuhteen rekisteröintijuhlia Suomessa.

Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan vuonna 2002. Kun Karjula aloitti aiheen tarkastelun, sukupuolineutraali avioliittolaki ei ollut puheenaiheena ollenkaan niin pinnalla kuin nyt.

"Ajattelin, että tässä olisi uudenlaisen folkloristisen tutkimuksen paikka. Koska aikaisempaa tutkimusta aiheesta ei ollut, halusin alustavasti selvittää etnografisella kuvauksella, minkälaista uutta hääperinnettä samansukupuolisten rekisteröintitilaisuuksissa syntyy", Karjula kertoo.

Karjulan tutkimusaineisto koostuu kuuden suhteensa rekisteröineen parin haastattelusta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston keräämästä uuden hääperineen aineistosta.

Karjulan mukaan on nähtävissä, että parisuhteen rekisteröinti on rituaalina muotoutumassa heteroseksuaalisen hääperinteen ja lesbo- ja homokulttuurin väliin. Samaa sukupuolta olevien häitä voi pitää siirtymäriitteinä, jotka siirtävät suhteensa rekisteröineet parit uudenlaiseen sosiaaliseen asemaan, ja joissa samalla käsitellään ja merkityksellistetään uudelleen suhtautumista homoseksuaalisuuteen.

Karjulan aineistossa heterohäät toimivat lähtökohtana, josta käsin samaa sukupuolta olevat parit rakentavat omaa juhlaperinnettään yksilöllisesti varioiden. Heterohääperinteiden luova soveltaminen omiin käyttötarkoituksiin näyttäytyy tekijänä, jolla alleviivataan rekisteröintitilaisuuden tunnistettavuutta nimenomaan hääjuhlana. Esimerkiksi sormuksen rooli on itsestään selvä myös samansukupuolisten häissä. Rekisteröintijuhlien mahdollista outoutta heterovieraiden silmissä pyritään muutenkin hälventämään heterohäistä tuttujen piirteiden mukaan ottamisella.

"Tutkimilleni hääjuhlille tyypillistä oli, että erityisesti heterosukulaisten eteen nähtiin vaivaa, jotta tilaisuus olisi miellyttävä myös heille", Karjula nauraa.

Toisaalta heterohääperinteiden käyttäminen samaa sukupuolta olevien juhlissa koetaan ristiriitaisesti. Karjulan aineistossa esimerkiksi hunnun ja morsiamen luovutuksen nähdään korostavan naisen ja miehen eriarvoista asemaa. Kyseenalaisiksi miellettyjä perinteitä ei haluta jatkaa, vaan niiden tilalle keksitään mieluummin uusia.

"Heteromaailmaan ei välttämättä haluta kritiikittömästi sulautua, eikä seksuaalivähemmistöjen omia kulttuurimuotoja tai yhteisöjä väheksytä, vaan niihin kiinnittäydytään juhlissa esimerkiksi musiikkiin ja tilan koristeluun liittyvien valintojen avulla." Tästä kertoo vaikkapa euroviisumusiikki ja sateenkaarikoristeet homohäissä.

Parisuhteen rekisteröinnin rituaaleja voi Karjulan mukaan ajatella suunnannäyttäjinä homoseksuaalisuuden sosiaalisen statuksen muuttuessa. "Tykästyin ajatukseen, että jos meillä on nyt yhteiskunnassa meneillään laajempi homouden merkityksiä työstävä sosiaalinen draama, niin yksittäiset samansukupuolisten hääjuhlat ovat kohtauksia tästä laajemmasta näytelmästä."

Parisuhteen rekisteröinnin rituaalit voivat luoda seksuaalivähemmistöjen ja valtaväestön välille yhteyksiä liittämällä suhteensa rekisteröivät parit uudenlaisiin sukulaisuuden verkostoihin.

Rituaalit tekevät samaa sukupuolta olevien suhteita ymmärrettäviksi heterosukulaisille ja -ystäville, ja toimivat sateenkaariyhteisöjen sisäisiä suhteita lujittavina juhlina. "Toisaalta ne voivat myös entisestään pidentää välimatkoja suhteessa niin konservatiiviseen valtaväestöön kuin rekisteröintikriittisiin ei-heteroihin", Karjula painottaa.

Hänen mukaansa ei silti ole aihetta olettaa, että samansukupuolisten häissä olisi kyse vain "heteropatriarkaalisesta hapatuksesta". Myös homofolklore muuttuu kulttuurisen näkyvyyden ja juridisten oikeuksien lisääntyessä. Uusi hääperinne haastaa homouteen liittyviä ennakkoluuloja ja toisaalta rakentaa erityisesti homoseksuaalista (ala)kulttuuria, jota homojen ja heteroiden parisuhteet toisistaan erottava lainsäädäntö yhä ylläpitää.

TERHI TOPPALA