Ajassa
30.11.2009

Vihreä vallankumous?

Syväekologinen Vihreä Puolue haluaa vallankumouksen ja uuden yhteiskunnan.

Vihreän Puolueen nettiin vuotanut ohjelmaluonnos alkaa pahaenteisesti: Biosfääri, ainoa kehä planeetallamme, jota kutsumme vaikeasti määriteltävällä sanalla Elämä, on tuhoutumassa. Hiljattain julkisuuteen ilmaantunut Vihreä Puolue tekee jyrkän pesäeron Vihreään liittoon ja haluaa pyyhkiä pois nykyiset valtarakennelmat.

Virheän Puolueen takana on toistaiseksi vain muutamia kymmeniä aktiiveja, jotka ovat pääasiassa jo aikaisemmin radikaaleissa ympäristöjärjestöissä toimineita. Radikaalivihreät eivät pyri hankkimaan laajaa kansan kannatusta, vaan ennemmin värväämään joukkoihinsa aatteelle uskollisia kaadereita.

"Emme pyri massapuolueeksi", puolueen suuna toimiva Ville Rantanen kommentoi puhelinhaastattelussa.

Vihreä Puolue ei ole tekemässä itse vallankumousta, vaan luottaa sosiaalipohjaisen vallankumouksen syntyyn, kun ympäristökatastrofi saa nykyiset valtarakenteet romahtamaan.

"Kaaderiliikkeen avulla me pystymme vaikuttamaan siihen suuntaan, että vallankumous olisi vihreä", Rantanen painottaa.

"Valtiovaltaa emme saa millään käsiimme, mutta hegemonisesta mielipidevallasta voimme käydä taistelua", Rantanen kommentoi liikkeen tulevaisuutta.

Vihreä Puolue ei tuomitse vihreän aatteen varjolla suoritettua terrori-iskuja, mutta liike itse ei niihin aio turvautua.

"Emme puhu terroritekojen tekemisestä, vaan siitä tuomitaanko niitä vai ei. Olisi tekopyhää tuomita sellaisten tahojen laiton toiminta kuten Greenpeace, Eläinten vapautusrintama tai Unabomber", Rantanen linjaa. Terroriin turvautuminen on Rantasen sanoin "moraalisesti oikeutettua, mutta ei taktisesti järkevää."

VihReällä Puolueella ei ole tarjota suoraa vastausta sille, miten yhteiskunta tulisi järjestää ekosentrisesti ympäristön ehdoilla.

"Kokonaista yhteiskuntaa emme voi sanella. Emme usko yhden puolueen teoriaan, me sanelemme vain ekologiset reunaehdot." Reunaehtoihin kuuluvat niin kapitalismin täydellinen lakkauttaminen, kaikenlaisen turhaketuotannon lopettaminen ja yksityisautoilusta luopumisen.

Vielä toistaiseksi ei Virheä Puolue ole valmis julkistamaan virallista ohjelmaansa.

"Ei ole vielä tarvetta. Valmiina se kuitenkin on", Rantanen kommentoi.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Sini Terävä ei pidä Vihreää Puolueetta kovin uskottavana toimijana.

"En usko että linkolalaiselle ajattelulle on Suomessa tilausta", Terävä kommentoi.

"Tuskin Vihreä Puolue kasvaa vaikuttavaksi puolueeksi. Voi tietysti vedota tiettyihin äärijoukkoihin ja jäädä elämään yhdeksi Suomen pienpuolueeksi", Terävä pohtii ryhmän tulevaisuutta.

Terävä pitää ongelmallisena asian hieman harhaanjohtavaa uutisointia ja korostaa ettei Vihreällä Puolueella ole suhdetta Vihreään liittoon.

"Tämä on nostettu jotenkin vihreiden sisäiseksi asiaksi. Yhdelläkään Vihreän Puolueen ihmisistä ei ole ollut tietääkseni mitään tekemistä vihreiden kanssa entuudestaan."