Henkilö
13.12.2012

Lisää yksiöitä ja passiivitaloja

  • TYS:n toimitusjohtajaksi valittu Kalervo Haverinen työskentelee vielä helmikuuhun saakka asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun erityisavustajana.

TYS:n uuden toimitusjohtaja Kalervo Haverisen mielestä ei ole terveellistä laittaa kaikkia opiskelijoita asumaan samaan paikkaan.

Kalervo Haverinen, aloitat Turun ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtajana helmikuussa. Tarjoaako tulevaisuuden TYS muutakin kuin asuntopalveluja?

Kyllä se tuottaa ensisijaisesti asuntopalveluja. En usko, että muunlaiselle palveluntuotannolle on kysyntää.

Toimit tällä hetkellä asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun erityisavustajana. Mitä tuot tuliaisina Turkuun?

Tuon ymmärryksen siitä, missä mennään yhteiskunnallisessa tukipolitiikassa. Tällä hallituskaudella painopiste on ollut vuokra-asuntotuotannon kehittämisessä, mikä on ollut hyvä asia. Yleinen taloustilanne sen sijaan ajaa supistuksiin.

Millainen on hyvä opiskelija-asunto?

Sijainti on varmaankin ensisijainen kriteeri. Hyvä asunto on myös tyydyttää asumistarpeet, oli sitten yksinasuja tai perheellinen.

TYS kiintiöittää tällä hetkellä vaihto-opiskelijoille jyvitettyjen asuntojen määrää, eivätkä kaikki Turkuun saapuvat vaihtarit mahdu TYS:n asuntoihin. Onko vaihto-opiskelijoiden asumisesta huolehtiminen säätiön tehtävä?

Kun 90-luvun alussa mietittiin, miten Suomeen saataisiin ulkomaalaisia opiskelijoita, päädyttiin siihen, että pyritään järjestämään heidän asumisensa mahdollisimman helposti. Se oli keino houkutella opiskelijoita Suomeen eksoottisen kielen lisäksi. Nykyään ulkomaalaisia opiskelijoita on täällä jo niin iso määrä, että tarvitsemme toimenpiteitä. On selvää, että ulkomaalaisten on vaikeampi löytää asuntoa Suomesta kuin suomalaisten. Tässä täytyy tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Ylioppilastalo A:n remontin suunnittelu aloitetaan vuonna 2014. Mitä tapahtuu uimahallille?

(Naurua.) Ei mitään tietoa. Näihin käytännön asioihin perehdyn, kun työt alkavat. Varmasti tässäkin täytyy kuunnella, mitä mieltä opiskelijat asiasta ovat. Tässä vaiheessa en osaa ottaa kantaa asiaan.

Minkälaisilta TYS:n asunnot näyttävät vuonna 2020?

Asuntotarjonta tyydyttää tarpeen. Yksiöitä ja perheasuntoja on varmasti nykyistä enemmän. Jo lainsäädännönkin puolesta meidän on otettava huomioon energiatehokkuus. Niin sanottuja passiivitaloja rakennetaan enemmän. Kyllä opiskelija-asuntosäätiön tulisi myös olla näissä asioissa ehdottomasti edelläkävijä eikä sivustakatsoja.

TYS:llä on opiskelija-asuntoja ympäri Turkua. Tulisiko TYS:n keskittää opiskelija-asuminen jonnekin tiettyyn kaupunginosaan?

Tässä mennään kysynnän mukaan. Jos joillekin asunnoille ei löydy kysyntää, niistä täytyy olla valmis myös luopumaan. En toisaalta myöskään näe terveellisenä kehityksenä, että kaikki opiskelijat asuisivat samassa paikassa. Myös oppilaitosten asumistarpeet täytyy ottaa huomioon. TYS tarjoaa asuntoja muillekin kuin yliopisto-opiskelijoille.

Asukasdemokratiaa toteutetaan tällä hetkellä asukastoimikunnassa, joka on asukkaiden edustaja TYS:n suuntaan. Kuuluuko opiskelijan ääni tällä hetkellä tarpeeksi voimakkaana TYS:ssa?

Kyllä asukasdemokratia mielestäni liittyy ensisijaisesti asumisviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen. En näe tässä suurta vastakkainasettelua TYS:n ja asukkaitten välillä, vaan samaan suuntaan mennään.

Soluasumisen kulta-aika meni jo. Miten opiskelija-asumisesta tehdään jatkossa yhteisöllistä?

Yhteisöllisyys luodaan asuntokohteessa ja opiskelujen kautta, ei välttämättä sisällä asunnossa. Parhaiten yhteisöllisyyttä synnytetään asuntokohteissa juhlien ja tapahtumien kautta.

TEKSTI: LAURA MYLLYMÄKI

KUVA: KRISTIAN TERVO