Henkilö
28.02.2019

Oppilaitospappi Mia Pusa: "Ketään ei saa syrjiä Raamatun perusteella”

Teksti & Kuvat:
Anni Savolainen
  • Mia Pusan mielestä Raamatun kaunein lause on ’Jumala on rakkaus’: ”Teologisesti ajatus on, että kaikki rakkaus syntyy Jumalasta, ja Jumala itse on rakkaus. Tämä lause tiivistää sen.”

Sateenkaaripappina Mia Pusa on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia ihmisiä:  "En ajattele olevani mikään kapinakenraali".

1. Mikä on pappien kuumin puheenaihe juuri nyt?

”Papit kipuilevat ilmastoahdistuksen kanssa kuten muutkin. Puhumme siitä, mitkä ovat ne arvot, joiden mukaan elämme. Pappien työ on käytännössä aika yksinäistä, joten kollegiaalinen keskustelu on tärkeää.

Tällä hetkellä ovat piispanvaalit meneillään Porvoon hiippakunnassa, joten valitettavasti puhumme jälleen kerran naispappeudesta. Lisäksi samaa sukupuolta olevien vihkiminen on yhä iso keskustelu.”

2. Työskentelet oppilaitospappina Turun yliopistossa, Åbo Akademissa ja Yrkeshögskolan Noviassa. Miten työpaikkasi on erityinen?

”Olemme niin sanottuja yhteisöpappeja, eli työskentelemme muualla kuin seurakunnassa. Esimiehemme ei ole kirkkoherra vaan virkaa tekevä kasvatusasiainkeskuksen johtaja. Seurakunta tarjoaa palveluja kaikille, mutta me teemme työtä omassa yhteisöissä – sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.”

3. Mitä kaikkien pitäisi tietää oppilaitospapin työstä?

”Työmme perustuu täysin syrjimättömyydelle. Yhteistyö kanssamme ei edellytä edes kirkon jäsenyyttä. Seurakunnissa toimitusten osalta kirkkoon kuuluminen on puolestaan olennaista.”

4. Olet sateenkaaripappi. Mitä se tarkoittaa?

”Sateenkaaripappi on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia ihmisiä. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan yli puolet papeista olisi valmis vihkimään heitä, jos kirkko vain antaisi luvan.

Rippikoulussa opetetaan, että tee toisille, niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän. Koen, että virkamiehenä minun kuuluu olla valmis vihkimään kaikkia. En ajattele olevani mikään kapinakenraali. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys määräävät, että vihittävien on oltava kastettuja, konfirmoituja ja kirkkoon kuuluvia. Sukupuolesta ei sanota mitään.”

5. Piispainkokouksen mukaan pappi ei saa siunata tai vihkiä sateenkaariparia avioliittoon. Miten sateenkaaripapiksi julistautuminen on vaikuttanut uraasi?

”Ei toistaiseksi mitenkään. Olen saanut kyllä negatiivista palautetta, mutta sekin on annettu hirveän kohteliaasti, mikä on sympaattista.

Sateenkaaripapeista on tehty kanteluita eri tuomiokapituleille, ja osa niistä on johtanut varoituksen antamiseen. Jos minulle annettaisiin varoitus, koska olen antanut aiheesta haastattelun, riitauttaisin jutun vuorenvarmasti. Lehdistönvapaus on minulle luovuttamaton arvo. Kanteluita ei saisi tehdä siksi, että pystytään tukkimaan ihmisten suut.”

6. Kirkon arvoista käydään jatkuvaa kädenvääntöä. Miten kirkon rivijäsenet voivat vaikuttaa kirkon viralliseen linjaan?

”Vaikka kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, seurakunnan jäsenet pystyvät vaikuttamaan, jos haluavat. Seurakunta joutuu käsittelemään sukupuolten ja seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuutta, jos jäsenistö puhuu niistä. Täytyy muistaa, että ihmisillä voi olla erilaiset teologiset näkökulmat. Ketään ei silti saa syrjiä Raamatun perusteella.”

7. Viime vuonna Tapio Luoma aloitti Kari Mäkisen jälkeen Turun ja Suomen arkkipiispana. Miten arkkipiispa voi vaikuttaa arvoihin kirkon johdossa?

”Teknisesti arkkipiispa on vain yksi piispoista. Hän on mielipidevaikuttaja, vaikkakin vähemmän kuin sata vuotta sitten. Asenneilmapiirien kannalta yhden ihmisen jyrähdys, oli hän sitten arkkipiispa tai Suomen valtion presidentti, ei muuta merkittävästi asioita.”

8. Järjestätte arkiretriittejä, joissa voi tutustua kristilliseen mietiskelyperinteeseen. Mihin mietiskely pyrkii?

”Luterilais-kristillinen kirkko käyttää paljon sanoja. Se tulee Martti Lutherin perinteestä, sillä hän tähtäsi siihen, että uskovat osasivat lukea Raamattua ja sanoittaa omaa suhdetta Jumalaan. Mietiskelyperinteen vaikutteet tulevat itäisestä perinteestä. Arkiretriiteissä keskitymme kuuntelemaan omaa sisintä. Ne ovat tietynlaista mindfulnessia.”

9. Miten uskonnon opetus, joulukuvaelmat ja Suvivirsi sopivat peruskouluun?

”Koululaitos itsessään on syntynyt kristillisen uskonnon vaikutuksesta. Ihminen tarvitsee siirtymäriittejä, ja niitä uskonto tarjoaa. En pidä perusopetusta uskonnon harjoittamisena vaan tiedon jakamisena. Oma vakaumukseni on syntynyt muualla kuin uskonnon tunnilla. Olisi kiva, jos Turun kouluissa näkyisivät kaikki meidän yli sata uskonnollista ryhmää.”

10. Millaisia ammatillisia haaveita sinulla on?

”Ikuisuushaaveeni on kirjoittaa teologian väitöskirja. Haaveilen myös moniuskontoisen tilan ja yhteistyöverkoston perustamisesta, jotta voisimme palvella nykyistä paremmin eri uskontoja edustavia opiskelijoita. Mietin paljon myös sitä, miten me papit surun asiantuntijoina voisimme olla enemmän avuksi. Nyky-yhteiskunnassa surusta on tullut kovin yksityinen asia.”

Lue lisää:

Miehet ry:n puheenjohtaja on turkulaisopiskelija: ”Haluamme monipuolistaa mieskuvaa”

Viime marraskuussa Twitter-keskustelu johti uuden, miesten asemaa edistävän yhdistyksen perustamiseen. Miehet ry:n puheenjohtaja on Janne Salakka, joka opiskelee valtio-oppia ja kansainvälisiä suhteita Turun yliopistossa. (1/2019)

Sota ateismia vastaan

Kodille, uskonnolle ja isänmaalle irvaillaan Suomessa. Monessa maassa näiden kunnollisen elämän rakennuspalikoiden kyseenalaistaminen on joko hengenvaarallista tai täysin tuntematon konsepti. (4/2015)

Hiljaisten ääni

Oppilaitospappi Laura Kajala tietää, mikä kirkossa on vialla. Hän on kuitenkin nähnyt myös paljon pahempaa. Israelin ja Palestiinan rajalla työskennellessä asiat löytävät nopeasti oikeat mittasuhteensa. (11/2014)

Kallistuneen laivan kapteeni

Arkkipiispa Kari Mäkinen ei tyydy lepäämään laakereillaan Agricolankadun rauhassa. Liberaaleilla kannanotoillaan huomiota herättänyt kirkonmies aikoo pitää yhteisönsä tärkeänä yhteiskunnallisen keskustelun äänenä myös tulevaisuudessa. (3/2014)