Ilmiöt
15.11.2012

Bisnestä opiskelijoiden parhaaksi

  • Universtaan toimitusjohtaja Toni Eklund korostaa, että ylioppilaskunta rahoittaa vuosittaiset toimintamenonsa pääosin jäsenmaksuilla eikä jäsenmaksuja käytetä yritystoimintaan.

Yritystoiminnan tavoitteena on tehdä TYYstä taloudellisesti omavarainen.

Ylioppilaskunta rahoittaa vuosittaiset toimintamenonsa pääosin jäsenmaksuilla. Sen lisäksi ylioppilaskunnan yritykset vuokraavat kiinteistöjä, sijoittavat osakkeisiin ja korkorahastoihin sekä pyörittävät ravintolatoimintaa.

Lisäksi TYYllä on noin 1,3 miljoonan euron sijoitusvarallisuus. Edellisten lisäksi ylioppilaskunta pyörittää kolmen yrityksen kautta liiketoimintaa. Emoyhtiö Universtas Oy hoitaa kiinteistö- ja finanssisijoituksia, sen tytäryhtiö Unica Oy ravintolatoimintaa ja Universtaan osaomistusyhtiö Unige Oy liikehuoneistosijoituksia.

Rahantekoa ja palvelutuotantoa

"TYYn yritystoiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluita opiskelijoille ja toisaalta tuottaa voittoa, jota voidaan käyttää ylioppilaskunnan toimintaan", muotoilee Universtas Oy:n toimitusjohtaja Toni Eklund.

Tähän asti ylioppilaskunnan yritysten voitto on käytetty liiketoiminnan kasvattamiseen, eikä sitä ole juurikaan tuloutettu ylioppilaskunnalle. Taustalla on pyrkimys tehdä ylioppilaskunnasta kahden­–kolmenkymmenen vuoden aikana taloudellisesti riippumaton, omavarainen toimija.

Vaikka rahaa ei yhtiöistä ole vielä merkittävissä määrin ylioppilaskunnalle tuloutettukaan, Eklund muistuttaa, että jäsenmaksurahoja ei mene yritystoimintaan ja ylioppilaskunnan jäsenet hyötyvät yritystoiminnasta kohtuuhintaisina jäsenpalveluina. Tästä käypä esimerkki on TYYn sauna. Sen ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan tarjota ylioppilaskunnan jäsenille ja alayhdistyksille käyttöön oleskelu- ja saunatilat.

Bisnestä arvojen pohjalta

Ylioppilaskunnan arvot heijastuvat myös liiketoimintaan. Esimerkiksi ravintolatoiminnassa on panostettu henkilöstön hyvinvointiin sekä luomun ja reilun kaupan edistämiseen raaka-aineiden laatua ja määrää unohtamatta.

Sijoituspuolella eettiset säännöt näkyvät muun muassa siinä, että seksi-, päihde- ja sotabisnekseen ei kajota, ja sijoituksia on tehty muun muassa kestävän kehityksen rahastoihin. Eklundin mukaan ylioppilaskunnan sijoitustoiminta ei silti ole hyväntekeväisyyttä, vaan kohteet valitaan pitkän tähtäimen tuotto mielessä.

"Sijoitustoimintamme on puhdasta bisnestä, mutta noudatamme siinä tarkkaan ylioppilaskunnan eettisiä arvoja ja sääntöjä", tarkentaa Eklund.

Unige ja Unica eivät ole pelkästään ylioppilaskunnan omistamia, vaan kummastakin puolet omistaa yhteistyökumppani. Eklundin mukaan kumppanit tuovat liiketoimintaan omaa osaamistaan ja parantavat riskienhallintaa.

Kiinteistöjä ja kuppiloita

TYYn yritystoiminta on pitkälti samanlaista kuin muillakin ylioppilaskunnilla. Monet muutkin tekevät rahaa finanssi- ja kiinteistösijoittamisella ja tarjoavat palveluja opiskelijaravintolan muodossa. Näiden lisäksi tavallisia ylioppilaskuntabisneksen muotoja ovat kirjakauppa ja -kopiointipalvelut, henkilöstövuokraus sekä pubi- ja yökerhotoiminta.

TYYn yritystoimintaa valvoo taloustoimikunta, jonka edustajisto valitsee kaudeksi kerrallaan. Taloustoimikunta toimii myös Universtaan yhtiökokouksena.

Universtaan hallitus koostuu asiantuntijoista, joiden lisäksi kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus TYYn hallituksen ja edustajiston puheenjohtajalla, taloustoimikunnan puheenjohtajalla ja yritysvastaavalla sekä ylioppilaskunnan pääsihteerillä, joka toimii myös hallituksen varapuheenjohtajana.

FAKTA:

Unica Oy

• Universtaan (51%) ja Fazer Food Services Oy:n (49%)

omistama.

• Pyörittää opiskelija- ja lounasravintoloita

sekä pitopalvelutoimintaa.

• Yhteensä 13 toimipistettä,

joista yksi kampusalueen ulkopuolella.

• Henkilöstö: 72

• Tilikauden tulos 2011: 328 700 e.

• Liikevaihto vuonna 2011: 5,9 miljoonaa e.

UniGe Oy

• Universtaan (50%) ja Gebrese Oy (50%) omistama.

• Vuokraa liikehuoneistoja.

• Henkilöstö: 1 (Universtaan toimitusjohtaja)

• Tilikauden tulos 2011: 58 500 e.

Universtas Oy

• Ylioppilaskunnan yritysten emoyhtiö

• Hallinnoi yritystoiminnan kokonaisuutta.

• Vuokraa liikehuoneistoja ja hallinnoi sijoituksia.

• Vuokraa TYYn saunaa.

• Henkilöstö: 2

• Tilikauden tulos 2011: 63 500 e.

TEKSTI: SAMPO ROUHIAINEN

KUVA: KRISTIAN TERVO