Ilmiöt
14.03.2012

Feminismi on aina kriisissä

  • Turun Slut Walk keräsi paljon osallistujia.

Slut Walk -liike marssitti feminismin ulos yliopistoista.

Ruotsissa jokainen poliittinen puolue kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta julistautuu feministiseksi. Suomessa poliittinen keskustelu sen sijaan rakentuu toteutuneen tasa-arvon diskurssin ympärille.

Katsaus internetin keskustelufoorumeille riittää paljastamaan, että feminismi mielletään Suomessa tasa-arvon vastaiseksi. Palstoilla vallitsevan käsityksen mukaan feminismi on miesvihaa ja pyrkimystä naisten ylivaltaan.

Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen yliopisto-opettaja Taru Leppänen näkee vihamielisyyteen kolme syytä: muutoksen pelon, ajalle ominaisen konservatismin sekä stereotyyppiset mielikuvat.

"Myös tietoisuus feminismistä on ohutta. Usein se palautuu todellisuutta tuntemattomista perusteista käsin muodostettuun stereotypiaan radikaalifeminismistä, rintaliivien polttamisesta ja telaketjuista", Leppänen pohtii.

Osaltaan huonon julkisuuskuvan vuoksi feminismin sanotaan olevan Suomessa kriisissä. Feminismin kriisillä ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään ulkopuolisten ennakkoluuloista suhtautumista aatteeseen.

Vuonna 1892 Suomeen perustettu Naisasialiitto Unioni kamppailee talousvaikeuksia kanssa. Viime vuosien ongelmaksi on muodostunut nuorten jäsenten vähäinen kiinnostus järjestön toimintaa kohtaan.

Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ainejärjestö F-pisteen puheenjohtaja Janica Rantanenkin tunnustautuu rivijäseneksi.

"Unionin käsitys feminismistä poikkeaa omastani, sillä myös miehet tulisi ottaa mukaan tasa-arvotyöhön ja feminismiin. Näin on toiminut muun muassa UN Women, joka kampanjoillaan on rohkaissut kehitysmaiden miehiä tasa-arvokysymysten pohdiskeluun."

Pirstaloituminen

on mahdollisuus

Feministisen liikkeen sisällä on myös kritisoitu valtavirtafeminismin sokeutta naisten välisille eroille. Feminismi onkin jakautunut lukuisiksi suuntauksiksi, minkä vuoksi nykyään olisi täsmällisempää puhua useista feminismeistä yhden feminismin sijaan. Enää ei voida osoittaa yhtenäistä naisten ryhmää yhteisine etuineen, mikä osaltaan hämärtää käsitystä siitä, keiden puolesta ollaan taistelemassa ja miten.

Leppäsen mukaan tämä on toisaalta avannut mahdollisuuksia.

"Feminismissä voisi sanoa olevan kyse siitä, että yritetään etsiä tapoja, miten sukupuoli olisi mahdollisuus eikä rajoite. Tätä moninaistuminen on lisäämässä."

Myös Rantaselle moninaisuus näyttäytyy positiivisessa valossa.

"Aatteen sisällä on useita erilaisia ajattelutapoja. Esimerkiksi seksityöstä ei enää ole vain yhtä kantaa, vaan moni näkemys on feministinen."

Akateemisen oppiaineen nimessä nainen sai väistyä sukupuolen tieltä: Turussa, Helsingissä ja Jyväskylässä naistutkimus on muuttunut sukupuolentutkimukseksi. Sen paremmin Leppänen kuin Rantanenkaan eivät kuitenkaan kannata ajatusta, että uudelleennimeämistä sovellettaisiin myös feminismiin.

Karnevaalin

esiinmarssi

Viime vuoden feministiseksi menestystarinaksi nousi Kanadasta lähtöisin oleva Slut Walk -liike, joka järjesti seksuaalisen väkivallan vastaisia mielenosoituksia ympäri maailmaa. Facebookissa liikkeen faniryhmiin kuuluu yli satatuhatta jäsentä. Turun, Helsingin ja Tampereen katuja tallasi elokuun mielenosoituskulkueissa miltei 7000 marssivaa jalkaparia.

Lutkamarssien kautta feminismi löysi jälleen tiensä akatemian ulkopuolelle. Osallistujakunnan moninaisuus saa Rantaselta kiitosta.

"Slut Walk on maailmanlaajuinen samalla konseptilla toteutettu tapahtuma, jossa mukana ovat miehet, naiset, vanhat, nuoret, sukupuolivähemmistöt, joka alan ihmiset."

Marsseille osallistuminen vaatii vain ilmaantumista paikalle. Toisin kuin hitaassa järjestöpuurtamisessa, voi marssiessa tuntea vaikuttavansa nyt ja tässä. Lutkamarssin vetävyyttä lisännee myös sen karnevalistinen luonne. Kyse on totutun järjestyksen hetkellisestä kumoamisesta ja naurunalaiseksi saattamisesta.

"Ylittäessämme Teatterisiltaa näki, miten jokiranta täyttyi kulkueesta. Ohittaessamme jokilaivat niissä istuvat ihmiset nousivat seisomaan ja antamaan aplodeja. Tunnelma oli mieletön!" Turun marssille osallistunut Rantanen hehkuttaa.

Tämän valossa feminismi siis on elossa ja potkii.

Tulevaisuus

yhtä juhlaa?

Lutkamarssien suosio enteilee karnevalistisen spektaakkelin ja hetkellisen yhteisön merkityksen korostumista. Feminismin uusi sukupolvi osoittaa, että ilo, juhla ja poliittisuus istuvat yhteen.

"Feminismi on sen näköistä kuin tekijänsä. Feministi voi olla huumorintajuinen ja hauskaa", Rantanen kiteyttää.

Nykyinen sukupolvi kenties onnistuu tekemään feminismistä mediaseksikästä ja siten saamaan aatteelle näkyvyyttä. Vaikka Roomaa ei rakennettu juhlimalla, voidaanko sitä ylläpitää niin?

Rantanen toivoisi järjestöjen aktivoituvan siten, että ne voisivat luoda painetta päätöksentekijöihin ja vaikuttaa lainsäädäntöön. Toisaalta hän näkee samaa potentiaalia Slut Walkin kaltaisissa, näkyvissä ja keskustelua herättävissä tempauksissa.

"Paras visio on, että lutkaliike pystyisi vaikuttamaan sellaisenaan esimerkiksi raiskaustuomioihin".

Järjestötoimintaan Rantanen kaipaisi ennen kaikkea ihmisläheisyyttä. Jokaisen tulisi voida helposti lähteä mukaan.

"Kiintiöt eivät edistä feminismiä. Nuorten naisten kannattaisi vallata paikkoja Unionista ja UN Womenista, sillä he pystyisivät tuomaan keskusteluun uutta, virkeää näkökulmaa."

Kriisi

feminismissä

Kenties ei tulisikaan pohtia, onko feminismi kriisissä, vaan onko kriisi feminismissä.

"Feminismin kaltaisten hankalien juttujen kuuluukin olla kriisissä", Leppänen huomauttaa.

"Jatkuva reflektointi ja itsekriittisyys ovat osa feminismiä. Näihin pyrkiviin liikkeisiin sisältyy ymmärrys, että asiat muuttuvat ja voidaan nähdä monella eri tavalla."

Rantasen mukaan kiinnostus noudattaa yleisestikin aaltomaista liikettä.

"Sen herättämiseen tarvitaan aina yksi liikkeelle paneva juttu."

Viimeistä vuotta ajatellen tuo juttu oli epäilemättä Slut Walk. Ehkä kyse on siis sittenkin murroksesta. Uudet aktiivit tuovat liikkeeseen omat toiminnan tapansa.

Aatteen moninaistuminen puolestaan ulottuu myös tekijöihin ja toimintaan.

"Kaikesta toiminnasta voi tehdä feminististä, aina on mahdollista ottaa sukupuolinäkökulma huomioon", Rantanen alleviivaa.

Teksti: Kia Andell

Kuva: Suvi Kiukas