Ilmiöt
28.09.2011

Kolme gradua kulttuuripääkaupungista

  • Laura Vainio, Antti Lindfors ja Riina Haapala kertovat graduistaan.

Turun yliopistossa tehdään useita Turku 2011 -vuoteen liittyviä opinnäytetöitä. Apuraha motivoi, mutta tärkeintä projektissa on aito innostus aihetta kohtaan. Tylkkäri selvitti, minkälaisia kulttuuritutkimuksia opiskelijat tekevät.

Maantieteen opiskelija Laura Vainio alkaa pian työstää gradunsa analyysivaihetta.

Aikavaellus-hankkeessa opinnäytetyötään tekevän Vainion työrupeama ja aineistonkeruu hankkeen koululaisten teemaviikolla ovat nyt takanapäin.

"Alun perin Aikavaellukseen haettiin graduntekijää, mutta pian selvisi, että minut palkattiin myös suunnittelemaan hankkeen koululaisviikkoa."

Vainio tutkii gradussaan yläkoululaisten aikakäsityksiä. Hän selvittää, miten koululaiset ymmärtävät luonnonhistoriaan liittyvät pitkät ajanjaksot.

Aikavaelluksessa kuljetaan 13,7 kilometrin pituista kävelyreittiä, jossa yksi kilometri vastaa yhtä miljardia vuotta historiassa. Maastossa vastaan tulee kivipaasia, joihin on kuvattu tietyn maailmanhistorian hetken tapahtuma.

Hankkeessa toivottiin opinnäytetyötä tiedekasvatuksen aiheesta, mikä sopi opettajaksi valmistuvalle Vainiolle hyvin. Hän on saanut toteuttaa graduaan suhteellisen vapaasti.

"En välttämättä jaksaisi tehdä graduani valmiiksi annetusta aiheesta. Pidän tärkeänä, että olen saanut itse suunnitella työni."

Vainio pitää tärkeänä, että hän saa tehdä gradunsa hankkeelle.

"On ollut todella suuri etu saada kokemusta myös projektissa työskentelyssä. Hienointa oli saada toteuttaa koululaisten tehtäväkirja."

Vainio näkee oman työpanoksensa hankkeelle hyvänä asiana Hän uskoo gradustaan olevan hyötyä myös tulevaisuuden opettajan töissä.

"Jos vaikka sijoitun Turun alueelle opettajaksi, voisin kuvitella hyödyntäväni tutkimustani työssäni."

Folkloristiikan opiskelija Antti Lindforsin pimeyttä käsittelevä gradu on nyt valmis. Oli puhdasta sattumaa, että hän löysi työlleen yhtymäkohdan kulttuuripääkaupunkivuoteen.

"Lähdin työstämään gradua vuonna 2009. Ohjaajamme tiesi Pimeyden 876 sävyä -hankkeesta, johon otin yhteyttä. Hankkeessa aiheeni otettiin innoissaan vastaan".

Lindforsin gradun aineisto koostui ihmisiltä kerätyistä teemakirjoituksista.

"Säätiö auttoi aineistonkeruussa ja kyselyn järjestämisessä. Yksin en olisi saanut niin paljon materiaalia kerättyä."

Hankkeelta hän sai pienen avustuksen.

"Se oli motivoivaa. En ollut hakenut apurahaa, mutta sellainen minulle myönnettiin."

Tutkimuksessaan Lindfors huomasi, että nykypäivän pelot ja uskomukset ovat pitkälti samoja kuin ennenkin.

"Pitkä pimeä jakso Suomessa tulee usein esiin työhön orientoitumisen kautta. Entisaikaan Suomessa on tehty kesällä enemmän töitä kuin syksyllä. Joidenkin tutkimusten mukaan kaamosmasennus johtuu siitä, että syksyisin lisätään keinotekoista valoa ja tehdään töitä luontaista rytmiä vastaan. Pimeä vuodenaika voi olla myös levon ja hitaan jakson aikaa."

Lindfors ei usko gradustaan olevan suoraa kaupallista hyötyä. Sen sijaan hän uskoo tutkimustulosten lisäävän yleistä tietoutta pimeyden kokemuksesta.

"Graduni on saanut paljon näkyvyyttä hankkeen kautta, ja olen saanut kutsun tulla puhumaan yleisöluentosarjaan. Yhteistyöstä jää itselleni positiivinen merkintä."

Hoitotieteen opiskelija Riina Haapala innostui kulttuuripääkaupunkiaiheisen gradun tekemisestä, kun Haapalan sähköpostiin ilmestyneessä viestissä etsittiin opinnäytetyön tekijää Kulttuuriresepti-hankkeelle.

Kulttuurireseptit ovat Turun sosiaali- ja terveystoimen lääkäreiden potilailleen jakamia palveluseteleitä, jotka oikeuttavat sisäänpääsyn kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumiin.

Kun tutkimuslupa gradun aloittamiselle on myönnetty, Haapala lähtee työstämään opinnäytetyötään haastattelemalla reseptejä jakavia lääkäreitä.

"Pyrin tutkimaan, millä perusteilla reseptejä jaetaan. Kiinnostavaa on, mitkä ryhmät erityisesti hyötyvät kulttuurireseptistä. Näitä ajatuksia peilaan alan kirjallisuuteen", hän suunnittelee.

Apua tutkimuksen tekemiseen hän saa Turku 2011 -säätiöltä ja Tieteen ja kulttuurin Turku, hyvinvoiva kaupunki -hankkeesta, joka alun perin etsi aiheelle opinnäytetyön tekijää. Gradu tehdään hoitotieteen laitokselle.

Kulttuuri on aina kiinnostanut Haapalaa, ja hän tekee gradunsa mielellään toimeksiantona. Hänelle on luvattu apuraha työn tekemisestä, mutta Haapalalle se ei ole suurin syy aiheen tutkimiseen.

"Olen tästä niin kiinnostunut, että tekisin tutkimuksen joka tapauksessa."

Haapalan mukaan moni toivoo kulttuuriresepteille jatkoa kulttuurivuoden loppumisen jälkeen. Hän uskoo tutkielmastaan olevan hyötyä jatkon suunnittelussa.

"Terveydenhuollossa on pitkään oltu kiinnostuneita kulttuurin merkityksestä. Kulttuurireseptit ovat erilainen tapa yhdistää kulttuuria ja terveyttä", Haapala pohtii.

Teksti: LAURA MYLLYMÄKI

Kuvat: LAURI HANNUS

LUE MYÖS: Tiedettä kuin apteekin hyllyltä