Ilmiöt
28.03.2012

Nais- ja punikkivihaa

Rasismi kytkeytyy Suomessakin konservatiivisiin perhearvoihin ja vasemmistovastaisuuteen.

Keskustelu naisen asemasta on osa maahanmuuttokeskustelua.

"Maahanmuuton vastustajat haluavat nostaa esiin maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten niin sanottua kunniaväkivaltaa, ja osoittaa sitä kautta, mitä haittaa maahanmuutosta voi olla", maahanmuuttokeskustelua tutkinut sosiologian yliopistonlehtori Suvi Keskinen sanoo.

Ihmisoikeusrikkomusten nostaminen huomion kohteeksi on tietenkin aina myönteinen asia, mutta keskustelunavaukset asettuvat kyseenalaisempaan valoon, kun niitä verrataan maahanmuuttovastaisten puolueiden muihin näkemyksiin sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Samat henkilöt, jotka korostavat ihmisoikeusloukkauksia ulkomaalaistaustaisissa perheissä, eivät välttämättä ole ollenkaan samassa määrin kiinnostuneita siitä, kuinka etnisesti suomalaisissa kodeissa tapahtuvaa väkivaltaa voitaisiin vähentää.

"Näkemys tasa-arvosta ja naisten asemasta on usein maahanmuuttoa vastustavissa puolueissa konservatiivinen."

Nettikirjoittelussa kuva vastustajan mustamaalaamiseen käytetään naisellisia stereotypioita: heistä rakennetaan kuva kukkahattutäteinä ja hyysäävinä sosiaalitanttoina.

Keskisen mukaan maahanmuuton vastustamisen ja konservatiivisten perhearvojen taustalla on pelko siitä, että maahanmuuttajien korkeampi hedelmällisyys johtaa etnisten suomalaisten häviämiseen.

"Onhan perussuomalaisten vaaliohjelmassakin maininta 'kantasuomalaisten' hedelmällisyyden lisäämisestä maahanmuuton vaihtoehtona."

Asennetutkimuksissa kielteiset maahanmuuttoasenteet korreloivat sen kanssa, että vastaaja määrittelee itsensä oikeistolaiseksi.

Kun tutkimuksissa on tarkasteltu sitä, kuinka vasemmalle tai oikealla eri puolueiden kannattajat identifioivat itsensä, perussuomalaisten keskuudessa on hajontaa: enemmistö määrittelee olevansa vasemmisto-oikeisto-akselin keskivaiheilla, mutta pieni joukko sijoittaa itsensä hyvin oikealle.

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervastin mukaan Suomessa perussuomalaisten kannattajat ovat selvästi maahanmuuttovastaisempia kuin muiden puolueiden kannattajat.

"Toisaalta etenkin Pohjoismaissa 'painukaa kotiin' -puolueet ovat monissa linjauksissaan melko vasemmistolaisia. Esimerkiksi Tanskan kansanpuolue on hyvin lähellä sosiaalidemokraatteja talous- ja sosiaalipolitiikassa."

Radikaalin maahanmuuttovastaisen liikkeen suhde vasemmistolaisuuteen onkin kaiken kaikkiaan kompleksinen: esimerkiksi Suomen Sisun jäsenten retoriikka on rasistisuuden ohessa vasemmistovihamielistä. Siitä huolimatta kannattajilla saattaa esimerkiksi sosiaalipoliittisissa kysymyksissä olla perinteisen vasemmistolaisia mielipiteitä.

Suomalaista ja tanskalaista keskustelua tutkinut Keskinen kuitenkin kyseenalaistaa, onko kyse vasemmistolaisuudesta.

"Oikeistopopulistiset puolueet Pohjoismaissa ovat ottaneet käyttöönsä hyvinvointivaltioretoriikkaa, jolla on laaja tuki näissä yhteiskunnissa läpi puoluekentän."

Pohjimmiltaan kyse onkin vasemmistolaisuuden määrittelystä. Tekeekö hyvinvointivaltion puolustaminen puolueesta vasemmistolaisen, vai vaatiiko määrittelyn täyttäminen myös esimerkiksi tasa-arvon korostamista?

Lue pääjuttu Kyökkipuheesta poliittiseksi voimaksi täältä.

Teksti: Anna-Elina Matilainen