Ilmiöt
02.09.2011

”Onko luennolla jotain tärkeää?” ja muita tyhmiä kysymyksiä

Tylkkäri kysyi Turun yliopiston tutkijoilta, lehtoreilta ja professoreilta, mikä opiskelijoissa ärsyttää. Tässä opettajien terveisiä.

"Toisinaan varsinkin nuorempien opiskelijoiden on vaikea muistaa, etteivät ole kahvilassa vaan luennolla." (kauppakorkeakoulu)

"Hälisemisen tapaisiin järjestyshäiriöihin olen ensimmäistä kertaa törmännyt viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Seminaareissa on pääaineopiskelijoita, jotka ovat tosissaan ja käyttäytyvät sen mukaisesti." (yhteiskuntatieteellinen)

"Yhä useammat yliopisto-opettajat miettivät, miksi ylipäätään valmistelevat tuntejaan ja kehittävät opetustaan. Ja miksi alistuvat aikuisten ihmisten esittämien loukkausten kohteiksi ja sietävät työnsä aliarvioimista." (humanistinen)

"Ärsyttää mutta myös vähän huvittaa, kun opiskelijat kysyvät 'onko ensi viikolla luennolla jotain tärkeää?'" (kauppakorkeakoulu)

"Opiskelijoista on tullut välinpitämättömiä, haluavat kaiken valmiina: heistä on tullut 'tässä, heti, mulle, kaikki nyt' -tyyppejä." (lääketieteellinen)

"Asettakaa itsellenne vuosi- ja periodikohtaiset tavoitteet ja aikataulut, ja bilettäkää sitten näiden raamien puitteissa eikä toisinpäin." (matemaattis-luonnontieteellinen)

"Opiskelijat olettavat, että luennoille ja seminaareihin voi saapua ja poistua itselleen sopivaan aikaan ilman että se häiritsee opetusta." (humanistinen)

"Kannattaa käydä monenlaisilla, eri alojenkin, luennoilla ja antaa oman mielenkiinnon viedä! Oma kiinnostus opintojen sisältöä kohtaan on tärkeä asia opintojen etenemisen ja oman elämänlaadunkin kannalta. Sitä kannattaa varjella!" (yhteiskuntatieteellinen)

"Opiskelijat ovat tulleet rohkeammiksi ottamaan opettajiin yhteyttä, kysymään asioita ja myös aloitteellisemmiksi opetuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Tämä on tietenkin vain myönteinen asia." (kauppakorkeakoulu)

"Kannattaa arvostaa sitä, että on yliopiston vaikutuksessa ja voi ottaa selville, mitä ikinä mieleen tulee. Kannattaa olla tosissaan, siitä saa parhaan olon. Kannattaa kertoa itselle, että on lahjakas, ei nero; hyvä muttei paras. Mahdollisen pahan hetken tullessa olla armelias itselleen ja painaa jarrua hetkeksi. Se lisää myöhemmin paukkuja, jos malttaa vähän odottaa." (yhteiskuntatieteellinen)

"Nykyään opiskelijat kertovat herkemmin yksityiselämästään ja sen vaikutuksesta opiskeluun (ja syntyneistä vauvoista lähetetään kuvia ;) )" (humanistinen)

"Meillä opiskelijan status vastaa jotakin työkyvyttömyyseläkettä tai muuta sosiaalietuutta, jonka kohdalla ollaan enemmän huolissaan indeksisidonnaisuudesta kuin opintotulosten aikaansaamisesta." (matemaattis-luonnontieteellinen)

"Antakaa arvoa sille, että olette päässeet opiskelemaan yliopistoon!" (lääketieteellinen)

"Olkaa aktiivisia opiskelussa ja myös sosiaalisessa elämässänne." (lääketieteellinen)

"Opiskelija on vaativa asiakas, jonka tarpeisiin ja toiveisiin opettaja yrittää parhaansa mukaan vastata. Voisi kokoavasti todeta, että opiskelijoista on tullut itsekkäämpiä, pragmaattisempia (hyödyllisyyden aspekti on vahvistunut teoreettisen, tutkimuksellisen, tieteellisen näkökulman kustannuksella), mutta toisaalta avuttomampia, aloitekyvyttömämpiä ja epäitsenäisempiä." (kasvatustieteellinen)

"Opiskelijoiden kiinnostus tunneilla saa opettajankin antamaan parastaan, ja päinvastoin." (kauppakorkeakoulu)

"Yliopisto ei ole lukio eikä 'koulu'. Olen ehdottanut opiskelijoillemme, että olisivat ylpeitä siitä, että opiskelevat yliopistossa eivätkä nimittäisi yliopistoa kouluksi." (humanistinen)

"Minun vastuuni ulottuu opetuksen ja ohjauksen asialliseen hoitamiseen ilman tohelointia eli minun pitää edistää opiskelijan työn etenemistä. Muussa vastuussa en ole." (yhteiskuntatieteellinen)

"'Olen juuri valmistumassa, mutta minulta puuttuu enää tämä yksi suoritus. Miten voin tehdä sen käymättä kurssilla, vaikka läsnäolovelvoite on 80% tunneista?' En ole taikuri, eikä minun kuulukaan olla!" (kauppakorkeakoulu)

"Toivoisin opiskelijoiden priorisoivan opintoja ennen työtä tämän lyhyen jakson elämästään, jonka opiskeluun käyttävät." (kauppakorkeakoulu)

"Ruokailu ja juomien nauttiminen luennoilla ärsyttävät; huomautukset eivät tunnu auttavan." (matemaattis-luonnontieteellinen)

"Hyvää on se, että opiskelijat ovat selvästi aktiivisempia ja rohkeampia keskustelijoita kuin ennen." (humanistinen)

"Jotkut eivät halua lukea kuin suomenkielisiä tekstejä ja osa odottaa, että henkilökunta opettaa perus-atk-taitoja." (humanistinen)

"Minulla esimerkiksi oli viime lukuvuonna yhteensä noin 400 opiskelijaa eri kursseillani, eli mikäli kurssilla annettuja ohjeita suorittamisen tavoista ei noudateta, jokainen poikkeusjärjestely tai muu opettajan aikaa vievä pyyntö tulee lisätyönä opettajalle, ja se kymmenes kysely saattaa saada vähemmän ystävällisen vastauksen opettajalta." (kauppakorkeakoulu)

"Joillekin opiskelijoille en ole voinut olla sanomatta, että ehditte kyllä tuohon oravanpyörään myöhemminkin, käyttäkää opiskeluaikanne viisaammin paneutumalla ajatuksella jokaiseen kurssiin. Vai onko materiaalinen, mekaaninen suorittaminen (nopeasti paljon pisteitä) todellakin tämän päivän tavoite? Jotain pitäisi oppia ymmärtämäänkin" (kauppakorkeakoulu)

"Tavalliset opiskelijat ovat nykyään yliopistossa pikemminkin noudattamassa HOPSiaan kuin kasvamassa vapaan tieteen harjoittajiksi. Syy muutoksiin lienee se tapa, jolla opiskeluoikeuksia nykyään rajoitetaan, opintojen etenemistä kiirehditään ja opintoja ohjataan." (humanistinen)

Lue artikkeli aiheesta täältä.