Kampus
23.05.2017

Ensimmäinen opiskelijoiden osuuskunta on perustettu

Teksti:
Atte Uusinoka
Grafiikat:
Ella Grynko / 123RF STOCK PHOTO
  • ”Osuuskuntien tulevaisuus yliopistoissa tulee kaatumaan tai onnistumaan siihen, että pystyykö opiskelija tekemään jonkin osan opinnoistaan osuuskunnassa”, Joachim Ramström sanoo.

Korkeasti koulutetun keskiluokan työt katoavat. Työelämän murroksessa Turun yliopistoon on perustettu ensimmäinen opiskelijoiden oma osuuskunta.

Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat ovat perustaneet opiskelijoiden oman osuuskunnan. Tylkkärin tietojen mukaan se on laatuaan ensimmäinen Turun yliopistossa.

Vuoden vaihteessa perustettua osuuskuntaa kahdenkymmenen hengen porukka markkinoi nimellä Futures research consulting.

”Me tulevaisuuden tutkijat aloimme vuosi sitten miettiä, miten oppisimme käytännön tulevaisuudentutkimusta. Silloin syntyi idea osuuskuntatoiminnasta”, toteaa osuuskunnan perustajajäseniin kuuluva Essi Silvonen.

Silvosen mukaan maisteriohjelma on totisesti poikkitieteellinen, sillä opiskelijoita löytyy niin humanistin kuin insinöörin papereilla. Suurimmalla osalla on jo aikaisempaa työkokemusta ja verkostoja. Tulevaisuuden tutkimus on kuitenkin kaikille opiskelijoille uusi asia.

”Ajatuksenamme on luoda tästä osuuskunnasta pitkäaikainen ja eläväinen osuuskunta. Joka vuosi aloittaa noin 20 uutta tulevaisuuden tutkimuksen opiskelijaa ja he ovat tervetulleita jäseniksi.”

Yrittäjähenkisyyttä yliopistoon

Valtakunnallisesti yliopistomaailmassa osuuskuntatoiminta on erittäin vähäistä.

”Keskiluokan työpaikat häviävät ja korkeasti koulutettu keskiluokka tulee jäämään työttömäksi. Yliopistonkin on aika löytää ne työkalut, joilla tätä ongelmaa voidaan työstää”, osuuskunnan valmentajana toimiva Joachim Ramström toteaa.

Tulevaisuudessa yhä useamman tulee turvata toimeentulonsa yrittämisellä. Tämän takia Turun yliopistosta tehtiin yrittäjyysyliopisto vuonna 2015. Yliopistolle laadittiin yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategia, jonka tavoitteena on ”vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yhteisössä”.

Oppia ammattikorkeasta

Taitojen kehittämistä varten Turun yliopisto ja Åbo Akademi yrittivät perustaa opiskelijoille yhteisen osuuskunnan. Malli tuli Turun ammattikorkeakoulusta, jossa osuuskunnan päätavoitteena ei ole taloudellisen tuoton maksimointi, vaan tiimityöskentelyn oppiminen.

”AMK:ssa toimintaa on ollut jo vuosikausia”, Turun yliopiston Brahea-keskuksen projektitutkija Veijo Pönni kertoo.

Ramströmin mukaan AMK-mallissa opiskelijat pääsisivät kokeilemaan ja harjoittamaan paljon muitakin taitoja kuin yrittäjyyttä.

”50 henkilön osuuskuntaa täytyy jonkun myös johtaa. Tehtävän voisi katsoa johtajakoulutukseksi. Viestinnästä vastaamisen voisi katsoa yritysviestintäkoulutukseksi”, Ramström pohtii.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen hanke kuitenkin kariutui, koska osallistujia ei saatu tarpeeksi. Nyt osuuskuntakaksikko ohjaa tulevaisuuden tutkimuksen opiskelijoiden osuuskuntaa. Ramström toimii valmentajana ja Pönni apuvalmentajana.

”Osuuskuntien tulevaisuus yliopistoissa tulee kaatumaan tai onnistumaan siihen, että pystyykö opiskelija tekemään jonkin osan opinnoistaan osuuskunnassa. Samalla opiskelija voisi opinnollistaa yrittäjyyskokemuksensa.” Ramström miettii.

Tulevaisuudentutkimuksen vastuuopettaja Katriina Siivonen on myötämielinen ajatukselle opintopisteiden saamisesta osuuskuntatoiminnasta. Virallisia keskusteluja ei ole käyty, mutta nykyisessä opintosuunnitelmassa harjoittelun voisi korvata osuuskuntatoiminnalla.

Rohkeutta yrittämiseen

Tulevaisuudentutkija Essi Silvonen on jo toiminut yrittäjänä, joten osuuskuntaan osallistuminen tuntui luontevalta. Hän suosittelee osuuskuntatoimintaa myös muiden alojen opiskelijoille, sillä pitkän työuran aikana ehtii kokeilla vaikka minkälaista työtä.

”Epätyypilliset työsuhteet tulevat lisääntymään, mikä tarkoittaa aikaisempaa enemmän itsensä työllistämistä ja yrittäjyyttä. Osuuskuntatoiminta on turvallinen ympäristö tällaisten taitojen kehittämiseen”, Silvonen pohtii.

Silvosen mukaan osuuskuntaa aloittaessa tulisi olla hyvä porukka, jonka kanssa haluaa tehdä yhdessä töitä. Osuuskunnan perustamiseen on säännöt, mutta sen käynnistäminen on itsestä kiinni.

”On tärkeää palkata osuuskuntaan henkilö, joka hoitaa kirjanpidon ja viralliset asiat. Näiden tulee olla just eikä vain melkein oikein. Tämän lisäksi täytyy olla vain rohkea.”

Turvallinen tapa yrittää

Keräsimme vastaukset viiteen osuuskuntatoimintaan liittyvään kysymykseen.

1. Mitä on osuustoimita?

Osuuskunnan puitteista tapahtuvaa taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista toimintaa. Sen tarkoituksena on tarjota osuuskunnan jäsenien tarvitsemia hyödykkeitä ja palveluksia mahdollisimman edullisin ehdoin.

2. Mitä hyötyä osuustoiminnasta on opiskelijoille?

Se on helppo ja turvallinen keino harjoittaa yrittämistä. Osuustoiminta mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen yhdistämisen ilman suuria aloituspääomia. Ammattikorkeakouluissa osuuskuntia käytetään tiimiyrittäjyyden opettamisessa. Jos toiminta ei ole taloudellisesti tuottavaa, saa ainakin kokemusta yrittäjyydestä ja osuustoiminnasta.

3. Mikä erottaa osuuskunnan osakeyhtiöstä? 

Osuuskunta on jäsentensä omistama ja demokraattisesti hallitsema yritys, kun taas osakeyhtiön omistavat osakkaat, jotka hallitsevat osakeyhtiön osakkeita. Osakeyhtiössä keskitytään yleisimmin pääoman tuottoon, kun taas osuuskunnassa keskitytään palveluiden tuottamiseen.

4. Mille toimialoille osuuskunta soveltuu parhaiten? 

Osuustoiminta ei katso toimialaa. Se sopii kaikille aloille, joissa on kannattavampaa yhdistää voimansa kuin toimia yksin.

5. Miten perustan osuuskunnan?

Ensin tulee kehittää liikeidea, jonka takia osuuskunta kannattaisi perustaa. Tämän jälkeen pitäisi kerätä vähintään kolmen hengen porukka, jonka kanssa haluaa työskennellä ja perustaa osuuskunnan. Sitten tehdään ilmoitus osuuskunnan perustamisesta, johon sisältyy esimerkiksi osuuskunnan säännöt ja perustamissopimus. Ohjeet löytyvät esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä.

Lähde: Osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervo ja haastateltavat