Kampus
25.09.2019

Metsikkö keskellä kampusta lanataan parkkipaikoiksi – yliopistolaiset kummastelevat Turun yliopiston ilmastotavoitteita: ”Sanotaan toista ja tehdään toista.”

Teksti & Kuvat:
Miika Tiainen
  • Vuoden lopussa tätä metsikköä ei enää ole. Polun paikalla kulkee jatkossa autoja, koska Juslenian tilalle rakennettavan Aurumin käyttäjät tarvitsevat pysäköintipaikkoja.

Educariumin ja Calonian välissä alkaa pian raivaustyö. Metsäkaistale saa väistyä, sillä uuden Aurum-rakennuksen myötä alue on kaavoitettu parkkipaikoiksi. Yliopiston intranetissä tieto on herättänyt poikkeuksellisen vireää keskustelua.

Alueen raivauksen on tarkoitus alkaa syksyllä, asfalttia levitetään ensi vuonna.

Yliopiston toimitilapäällikön Anu Aallon mukaan päätös perustuu Aurumin kaavan vaatimuksiin. Rakennusluvassa määritellään autopaikoille tietty normi, joka rakennuttajan eli Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK) täytyy täyttää.

”Tässä tapauksessa olemassa oleva paikoitustila ei riittänyt täyttämään tuota tarvetta”, Aalto kertoo.

Intranetissä on surtu viheralueen katoamista ja pohdittu päätöstä suhteessa yliopiston hiilineutraalisuustavoitteeseen 2025. Aalto ymmärtää porun, mutta toteaa, ettei vaihtoehtoja ollut.

”Rakennuslupa kuitenkin velvoittaa tietyn paikan. Autopaikkojakin yhä kovasti kysellään ja tarvitaan.”

Aallon mukaan suunnittelussa on lähdetty siitä, että pysäköintipaikkojen yhteyteen tuodaan myös viheriötä takaisin. SYK on tiedotteensa mukaan sitoutunut istuttamaan vastaavan määrän puita kuin mitä kaadetaan.

Parkkisuunnitelmasta yllättyneet yliopistolaiset kaavailevat parkkipaikkaa vastustavaa tukitapahtumaa ja adressia.

Turun yliopistossa sosiaalitieteitä opiskelevan Juho Pylvänäisen mukaan rakennuttajan eli SYKin päätös asettaa Turun yliopiston tavoitteet ja osallistumisen esimerkiksi Nollapäästöpäivään ristiriitaiseen valoon.

”Puhutaan siitä, että yliopiston kaikessa toiminnassa läpileikkaavana tekijänä on ympäristö ja luonto. Silti julkistetaan tieto, että keskelle yliopiston alakampusta tehdään parkkipaikka. Tulee sellainen olo, että sanotaan toista ja tehdään toista.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen


Parkkipaikan suunnitelma Turun yliopiston Intranetissä julkaistussa kuvassa.

Yliopistonmäellä ei ole tilaa

Aurumin välittömään yhteyteen Yliopistonmäelle paikat eivät mahdu. Paikalta puretun Juslenia-rakennuksen vieressä oli paikoitusalue, mutta se jää nyt uuden ja isomman talon alle.

”Alakampuksella on tilaa ja rakennusoikeuttakin. Katsottiin, että paikka voisi soveltua tuohon [Educariumin ja Calonian väliseen] kohtaan”, Aalto kuvailee.

Esimerkiksi Educariumin takana olevaa hiekkaparkkialuetta ei suunnitelmiin kelpuutettu, sillä se oli paitsi kauempana mutta myös yliopiston vieraspaikoitustilaa.

”Tämäkin etäisyys oli jo jonkinmoinen kynnys. Parkkipaikkaahan tulee käyttämään rakennuksen henkilökunta ja hankkeessa on mukana myös Åbo Akademi, joten sijoittumista piti tarkastella myös heidän näkökulmastaan”, Aalto toteaa.

Uudelle parkkipaikalle ajettaisiin jatkossa Assistentinkadun kautta. Educariumin ja viereisen hiekkakentän välistä kulkevaa ajoväylää ovat tähän asti käyttäneet lähinnä huoltoajoneuvot ja ravintola Macciavellin liikenne.

Aurumin rakennustöiden aikana alue on Skanskan käytössä, yliopistolaiset pääsevät parkeeramaan vasta toukokuusta 2021 alkaen.

Kaavaan haettiin poikkeamispäätös

Vaikka kaava velvoittaa rakentamaan tietyn määrän parkkipaikkoja, määräysten osalta voi aina hakea poikkeusta, Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialalta kommentoidaan. Poikkeaminen voidaan myöntää erityisestä syystä ja asia ratkaistaan hakemuksesta.

Aurumin kaavasta itse asiassa haettiin poikkeamispäätöstä. Hakemuksessa rakennuttaja eli SYK haki poikkeuksia julkisivun korkeuteen (kaavassa se oli määritelty 12 metriin) sekä autopaikkojen sijoittamiseen (Aurumin korttelin sijasta Educariumin ja Calonian kortteliin).

Asia tuotiin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn, sillä Museovirasto esitti rakennuksen olevan liian lähellä ja liian korkea suhteessa yliopiston pääkirjastoon.

Poikkeamishakemus hyväksyttiin lautakunnassa äänin 11–2. Hakemuksen hylkäämistä esitti kaksi vasemmiston edustajaa. Hylkäysesityksessä ei kuitenkaan otettu kantaa paikoitusalueeseen vaan rakennuksen kokoon.

Lasketaanko työmatkojenkin päästöt?

Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Mika Hannula, ja varapuheenjohtaja, yliopiston kehitysjohtaja Riitta Mustonen kommentoivat parkkipaikan suhdetta yliopiston hiilineutraalisuuteen Tylkkärille sähköpostitse.

Ohjausryhmä on nimennyt projektiryhmän, joka arvioi yliopiston hiilijalanjälkeä ja hiilineutraalisuuden käytännön toteutusta. Yliopisto tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2025 mennessä.

Yksinkertaistettuna hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, ettei oma toiminta aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä enempää kuin mitä pystyy sitomaan.

Ryhmän työ on juuri alkanut, ja hiilineutraalisuuden laskentaperusteet ovat työn alla. Osana työtä ryhmässä on pohdittu henkilökunnan työmatkojen sisällyttämistä laskentaan ja sitä, kuinka niiden hiilijalanjälkeä käytännössä arvioitaisiin.

Hannulan ja Mustosen mukaan kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa laadittaessa tullaan ”ottamaan huomioon mahdolliset kannustimet niin julkisen liikenteen käyttöön kuin kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen”.

Kannustimia voisivat olla esimerkiksi henkilökunnalle subventoitu Föli-matkakortti, paremmat pyöräparkit ja sosiaalitilat sekä julkisen liikenteen reitteihin ja pysäkkeihin vaikuttaminen.

Yliopisto miettii sosiaalista ulottuvuutta

Mustonen ja Hannula toteavat, että ”vaikka parkkipaikat ovat osa yliopiston kestävän kehityksen kokonaisuutta”, on niitä syytä tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta. Heidän mukaansa niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet tulee ottaa huomioon kampusliikenteen suunnittelussa.

”Riittävä parkkipaikkojen saatavuus paitsi edistää yliopistoyhteisön jäsenten yhdenmukaista kohtelua niin myös työn tai opiskelun, perheen ja vapaa-ajan tasapainottamista”, vastauksessa todetaan.

Hannulan ja Mustosen mukaan työn ja vapaa-ajan tasapainottamisen kautta parkkipaikkojen saatavuus puolestaan edistää kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta.

Mikään toimija ei käytännössä pysty olemaan täysin hiilineutraali, joten osa päästöistä pitää kompensoida. 

Hannulan ja Mustosen arvion mukaan päästökompensaatiot tulevat ”mitä todennäköisimmin kuulumaan osaksi yliopiston hiilineutraalisuussitoumusta”.

SYK ja yliopisto järjestävät aiheesta keskustelu- ja infotilaisuuden perjantaina 4.10.2019 klo 9.00 Agoran luentosalissa XXII (Vesilinnantie 5). Paikalla ovat keskustelemassa SYKistä johtaja Aki Havia, rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä ja ympäristöinsinööri Ari-Pekka Lassila, sekä yliopiston johtoa ja kestävän kehityksen asiantuntijoita.

Päivitetty 25.9. klo 18.48: lisätty tieto infotilaisuudesta.

Lue lisää

Ylioppilaskuntien hidas reaktio ilmastolakkoihin saa kritiikkiä – ”Ilmaston eteen vaaditaan nopeaa toimintaa”

Helmikuun alussa Facebookin ilmestyi sivu Opiskelijan tulevaisuus. Sivun takana olevat ihmiset masinoivat keväälle maanlaajuisen ilmastolakkopäivän. Pelkkä somekampanja vei pitkälle, sillä lakkopäivään huhtikuun alussa osallistui yli tuhat opiskelijaa ympäri maata. (4/2019)

Ydinkeskustan parkkiporkkana on ristiriidassa kaupungin pitkän tähtäimen liikennetavoitteiden kanssa

Turun kaupunginhallitus päätti vapauttaa ydinkeskustan parkkimaksuista joulukuun 2018 ajaksi. Pitkän tähtäimen tavoite hillitä yksityisautoilua keskustassa ei näy kaupungin päätöksenteossa. (2018)