Kampus
25.10.2021

Nämä 31 sivua määrittävät ylioppilaskunnan suunnan – ja pian valitaan taas edustajisto, joka niistä päättää

Teksti:
Jalmari Salaterä
Kuvat:
Teemu Perhiö
  • Poliittinen linjapaperi Ylioppilastalo A:n ovessa.

Huhtikuu 2020. Zoom-ruudut välähtelevät päälle, kun TYYn edustajiston kokouksessa pidetään nimenhuutoa.

Esityslistalla on toimintakertomus, tilinpäätös sekä poliittisen linjapaperin hyväksyntä. Business as usual.

Pinnan alla kuitenkin väreilee, sillä käsiteltäväksi on tulossa ehdotus, joka jakaa edaattoreiden mielipiteitä. TYYstä feministinen järjestö, Vihreä vasemmisto esittää lisättäväksi poliittiseen linjapaperiin. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta oli jo alkuvuodesta julistautunut feministiseksi, Samoin Jyväskylän. Suomen ylioppilaskuntien liitto teki sen jo 2016.

Seuraa värikäs keskustelu, johon jopa edustajiston varapuheenjohtaja osallistuu:

”TYYllä on kirjauksia monista eri ideologioista, on yksityisomisteisuutta ja vapailla markkinoilla kilpailua […] on hyvin paljon julkisen terveydenhuollon ja asumisen puolesta kirjauksia. […] Ei näiden muidenkaan ideologioiden nimeen ole julistauduttu.”

Esitys ei saa tarpeeksi kannatusta. Kirjausta ei tule.
 

Poliittinen linjapaperi on 31-sivuinen asiakirja, joka ohjaa TYYn edunvalvontaa ja kannanottoja. Siitä päättää Turun yliopiston ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, edustajisto.

TYYn asiantuntijoille linjapaperi antaa raamit vaikuttamistyölle yliopiston suuntaan. Opiskelijoiden edunvalvontaa on helpompi toteuttaa, kun tietää opiskelijoiden kannat.

Paperin kirjaukset eivät ole pelkkää sanahelinää, vaan ne voivat konkreettisesti toteutua. Esimerkiksi tänä syksynä yliopisto päätti, että ensi vuoden alusta jokainen perustutkinto-opiskelija on oikeutettu harjoittelutukeen.

Kyseessä ei ollut yhden edustajistokauden aikana maaliin saatu päätös, vaan pitkän työn jatkumo. Kirjaus harjoittelutuesta on kuulunut linjapaperiin jo kauan.

Samoin ylioppilaskunta on tehnyt pitkään töitä opintojen joustavuuden ja opintojen digitalisaation puolesta. Koronan myötä yliopisto oli osittain pakotettu ottamaan suuri digiloikka.

Mutta vaikka linjapaperin tavoitteissa edetään, ei kannata todeta, että olisi lopullisesti valmista, TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander huomauttaa.

Työ ei nimittäin lopu siihen.
 

Linjapaperissa on myös yhteiskunnallisia kannanottoja, jotka eivät kuulu suoranaisesti ylioppilaskunnan alaisuuteen: on mielipiteitä kaupunkiliikenteestä, opiskelijoiden tuista sekä yliopistojen rahoituksesta.

Edustajiston puheenjohtaja Saana Ylikruuvi uskoo, että ylioppilaskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

”Turun mittakaavassa opiskelijat ovat iso osa väestöä.”

Eri oppilaitokset yhteen laskettuna Turussa onkin noin 40 000 korkeakouluopiskelijaa. Näitä opiskelijoita edustaa Ryhmä 40 000, joka on kuntavaaliohjelmassaan vaatinut esimerkiksi maksutonta julkista liikennettä.

Ylikruuvi nousi edustajiston puheenjohtajaksi tänä vuonna. Kausi 2020–2021 on ollut hyvin kiireinen.

Poliittisen linjapaperin lisäksi ensimmäisenä vuonna käsiteltiin ympäristö- ja yhdenvertaisuuspaketit. Tämä vuosi on ollut kevyempi, suuria ohjelmauudistuksia ei ole ollut pöydällä. Työn alla on ollut lähinnä sääntö­uudistus, jota valmisteli oma toimikunta.

Koronan vuoksi edustajiston kokoukset on järjestetty etänä, eikä muihin edaattoreihin ole päässyt tutustumaan. Substanssiasiat ovat vieneet kaiken huomion.

”Olen huolissani, ettei olla päästy tapaamaan tai juttelemaan samaan tapaan.”

Ennen koronaa edustajisto saattoi mennä kokouksen jälkeen yksille Proffan kellariin.
 

Uusi 41-henkinen edustajisto valitaan jälleen marraskuussa. Vaalit pidetään 27.10.–3.11., ja niissä on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä. Äänestää voi siis nousematta sängystä.

Edustajistossa on ollut tällä kaudella kymmenen ryhmää, joista puoluepoliittisia ryhmiä on kaksi: Vihreä lista (4 paikkaa) ja Ryhmä Kokoomus (1). Lisäksi Vihreä vasemmisto (5) on poliittinen yhdistys, vaikkakin ryhmä on poliittisesti sitoutumaton.

Ero on suuri jos vertaa esimerkiksi Jyväskylän yliopistoon, jossa suurin osa edariryhmistä on puoluepoliittisesti profiloituneita.

Loput ryhmät ovatkin sitoutumattomia: TSE-lista (8 paikkaa), TYY Terveeksi (7), Hybridiaani (7), Ryhmä Lex (4), Soihdunkantajat (3), Eduxi (1) ja Humanistilista (1).

Näistä ryhmistä moni on vahvasti tiedekuntakeskeinen. TSE-lista on kauppiksen, TYY Terveeksi lääkiksen, Hybridiaani luonnontieteiden ja tekniikan, Ryhmä Lex oikiksen opiskelijoiden.

Nykyisistä ryhmistä kasvatustieteiden opiskelijoiden Eduxi jättäytyy seuraavalta edustajistokaudelta pois. Samoin humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden Humanistilista ei ole mukana. Tarvittavaa ehdokaspohjaa ei saatu kasattua.

Moni kasvatustieteiden opiskelija puolestaan vaikuttaa nykyään Soihdunkantajissa.

Lue myös: TYYn edustajistovaalien ehdokasmäärä pieneni yli 20 % – Pyhän kolminaisuuden vaalirenkaassa lähes puolet ehdokkaista
 

Tylkkäri kysyi edustajistoryhmiltä, miten kulunut kausi on mennyt. Moni ryhmä mainitsee vastauksissaan hyvänä asiana sääntöuudistuksen, jossa hallintosääntö eriytettiin varsinaisista säännöistä.

Korona vaati pikaisia toimia, ja etäkokoustaminen mahdollistettiin. Eduxi, TYY Terveeksi ja Soihdunkantajat kiittelevät uudistusta.

Edellisellä kaudella edustajisto kokousti myös Satakunnan kampuksella. Tavoite oli asetettu ennen koronaa. Hybridiaani, Vihreä lista ja TSE-lista näkevät tämän tärkeänä jatkossakin.

Yhdenvertaisuusohjelma päivitettiin; siihen lisättiin erityisesti intersektionaalisuutta. Huomiota kiinnitetään ikään, etnisyyteen, sukupuoleen ja terveydentilaan.

Yhdenvertaisuusohjelman tärkeyttä alleviivaavat Vihreä vasemmisto, Humanistilista ja Hybridiaani.

TSE-lista on tyytyväinen yritysyhteistyön linjoja määrittelevän dokumentin päivittämisestä. Pyrkimys on jatkossa painottaa pääyhteistyökumppaneita, jotka edustavat TYYn arvoja kuten avoimuutta, sivistystä ja yhdenvertaisuutta.

Osa edustajiston päätöksistä kerää ryhmiltä risuja. Edustajisto ei julistautunut feministiseksi, mitä Vihreä lista ja Vihreä vasemmisto toivoivat. Toisaalta Ryhmä Kokoomus näkee tämän positiivisena.

Ensi vuonna TYY täyttää sata vuotta. Juhliin on budjetoitu 10 000 euroa ja kulttuuritapahtumiin 22 000 euroa. Hybridiaani olisi toivonut vielä suurempaa lisäbudjetointia.

Unican suuntaan olisi Eduxin mukaan pitänyt harjoittaa tiukempaa omistajaohjausta lihatuotteiden vähentämiseksi.

Ryhmä Kokoomus kritisoi kirjausta sukupuolten moninaisuudesta sekä TYYn vaatimusta luopua EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuista.
 

Tylkkäri kysyi edustajistoryhmiltä myös sitä, miten ne muuttaisivat linjapaperia ensi kaudella.

Nykyinen linjapaperi käsittää neljä osa-aluetta, joista suurin on koulutus­politiikka. Se kattaa paperista puolet. Muut osa-alueet ovat sosiaalipolitiikka, opiskelijayhteisö ja yhteiskuntavaikuttaminen.

Työharjoittelusta on saatava palkkaa.

Yliopiston on edistettävä opiskelijoiden kansainvälistymistä.

Suomessa järjestettävän korkeakoulututkintokoulutuksen tulee olla maksutonta.

Suomalainen korkeakoululaitos on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Koulutusleikkaukset ovat kiristäneet yliopistojen rahoitusta. Opiskelijavalintauudistus vuonna 2018 siirsi painopistettä todistusvalintaan.

Ryhmä Lexin mukaan todistusvalintaa tulee käyttää harkiten ja alakohtaisesti. Samoin opiskelijoiden sisäänottomäärien tulee perustua pitkän aikavälin harkintaan.

TYY Terveeksi haluaisi turvata tiedekuntien mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijavalintaan sekä varata riittävät resurssit koulutukseen yliopiston perusrahoituksesta.

Nykyisellään yliopisto päättää sisäänottomäärät ministeriön rahoituksen pohjalta ja valtio myöntää perusrahoituksen. Se taas jakautuu yliopistojen kesken opetuksen ja tutkimuksen suoritteiden perusteella. Kilpailu yliopistojen kesken on kiivasta. 

Moni ryhmistä kokee tärkeäksi myös poliittisen linjapaperin sosiaalipoliittiset kirjaukset. Tämä käsittää esimerkiksi yhdenvertaisuuteen, opintotukeen ja opiskelijan toimeentuloon liittyviä kirjauksia.

Yleisen asumistuen tulee olla yksilökohtainen.

Sosiaaliturvajärjestelmä tulee uudistaa siirtymällä vaiheittain perustuloon.

Sukupuolen moninaisuuden tulee olla aidosti tunnustettu.

Suomen hallitus nosti opiskelijoiden tulorajoja tilapäisesti ensi vuodelle. Mahdollista on tienata 10 000 euroa menettämättä opintotukea. TSE-listalle tärkeää on saada tulorajat pysyvästi nostettua. Opiskelijalle tämä tarkoittaa lisää mahdollisuuksia tehdä töitä.

Korona on heikentänyt opiskelijoiden jaksamista. Soihdunkantajat sekä TSE-lista nostavatkin esille mielenterveyskysymysten huomioimisen ja edistämisen. Eduxi haluaa lisää opintopsykologeja.

Vihreä vasemmisto painottaa linjapaperin vaatimusta mahdollistaa osa-aikainen opiskelu työttömyystuella. Samoin ryhmä kannattaa perustuloon siirtymistä.

Linjapaperin kolmantena ulottuvuutena on opiskelijayhteisö. TYYn järjestöt, opiskelijakulttuuri ja hallintokulttuuri ovat keskiössä.

Opiskelijakulttuurin on heijastettava ylioppilaskunnan arvoja.

Opiskelijayhteisön alle kuuluu myös tuutorointi ja sen kehittäminen, jonka Hybridiaani nostaa tärkeäksi.

Humanistilista sekä Vihreä lista huomioivat opiskelijakulttuurin tärkeyden. Akateemiset perinteet ovat osa turkulaista katukuvaa.

Poliittisen linjapaperin viimeinen osio koostuu yhteiskuntavaikuttamisesta, joka sisältää kunnallispolitiikkaa, kestävää kehitystä ja kehitysyhteistyötä.

Joukkoliikennettä Turussa tulee kehittää rakentamalla raitiotie.

Turku on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä.

Yhteiskuntavaikuttaminen ei noussut edustajistoryhmien vastauksissa esille. Hybridiaani kuitenkin näkee, että TYYllä on aktiivinen rooli ympäristökriisin torjumisessa.
 

Valtaosa ryhmistä on tyytyväisiä nykyiseen linjapaperiin. Osa ryhmistä haluaisi kuitenkin tehdä pieniä muutoksia.

Tällä hetkellä Q-talon sopimus TYS:n kanssa on toistaiseksi voimassa oleva. Hybridiaani haluaisi päivittää opiskelijatilaedunvalvontaan liittyvät kirjaukset, jotta opiskelijoilla on tiloja käytettävissä myös sopimuksen päättyessä.

Soihdunkantajat haluavat opiskelijat helpommin mielenterveyspalveluihin. Humanistilista aktiivisempia kirjauksia kulttuuripolitiikkaan. TYY Terveeksi keskittyisi opiskelijahyvinvointiin.

Vihreä lista lisäisi kirjauksen sukupuolen, etnisyyden ja sosioekonomisen taustan merkityksestä koulutuksen tasa-arvon suunnitteluun.

Vihreän vasemmisto haluaa TYYstä feministisen järjestön. Lisäksi ryhmä vaatii kirjauksen terapiatakuusta. Tällöin mielenterveysapua saisi kahden viikon sisällä.

Oulussa ylioppilaskunta linjasi automaatiojäsenyyttä vastaan. Ryhmä Kokoomus haluaa TYYn seuraavan perässä. Lisäksi ryhmän mielestä Turun ylioppilaslehden rahoitus tulisi poistaa, vaikkakin asiasta ei päätetäkään poliittisen linjapaperin yhteydessä.
 

Kursivoidut kohdat ovat lainauksia TYYn poliittisesta linjapaperista.
 

Lue lisää

Epäsopua, junttausta, yllätysesityksiä – TYYn edaattorit puivat menneitä kausia, mutta kehuvat ylioppilaskunnan muuttuneen yhtenäisemmäksi

Piknik-eväistä voimansa saava edustajisto päättää 14 000 opiskelijajäsenen asioista – aika pienistä, mutta lopulta myös aika tärkeistä. (6/2019)

Edarin tekemiset voivat tuntua pieniltä juuri sinulle, mutta päätökset koskevat useita opiskelijasukupolvia

Edarissa käydään välillä tulista debattia siitä, kuinka laajasti TYYn tulisi palvella jäsenistöä.

Kommentti: Eri opiskelijaryhmien toiveet ja huolet tulevat kuuluviin sitä paremmin, mitä moninaisempi edustajisto on

Etäkampukset kaipaavat TYYltä lisää huomiota. (7/2019)