Kampus
03.02.2021

Teknillinen tiedekunta starttasi – aika oli ”pahin mahdollinen” opiskelijakiltojen perustamiseen, mutta teekkarifukseilla intoa on riittänyt

Teksti:
Maria Mäkituomas
Kuvat:
Teemu Perhiö
  • Konetekniikan kilta Machina ry:n puheenjohtaja Reetta Lindberg ja materiaalitekniikan kilta Adamas ry:n puheenjohtaja Tommi Harju turvavälilumisotasilla.

Turun yliopisto sai vuoden alussa uuden tiedekunnan, kun teknillinen tiedekunta aloitti toimintansa.

Sen alaisuuteen siirtyi kuusi tutkinto-ohjelmaa. Näistä kokonaan uusia ovat kone- ja materiaalitekniikka, jotka saivat syksyllä ensimmäiset opiskelijansa.

Uusille oppiaineille haluttiin pikimmiten omat kiltansa, ja toiveissa oli, että teekkarikulttuuria päästäisiin vahvistamaan heti syksystä alkaen. 

Perustamisajankohta osui kuitenkin ”pahimpaan mahdolliseen aikaan”, kertoo Teekkarikomission kulttuurikomissaari Niklas Luomala.

Teekkarikulttuuriin kuuluvat olennaisesti tapahtumat. Niiden puutteesta huolimatta fuksit ovat olleet Luomalan mukaan innokkaasti mukana opiskelijatoiminnassa.

Syksyn fuksitapahtumat saatiin järjestettyä ulkotiloissa turvavälejä noudattaen. 

”Sittemmin on ollut hiljaista.”
 

Materiaalitekniikan kilta Adamas ry perustettiin marraskuussa 2020. Puheenjohtaja Tommi Harju kertoo, että yhdistys on ehtinyt järjestää muutamia etätapahtumia. Fyysisiä kokoontumisia on kuitenkin ikävä.

”Harvaa tapahtumaa voi järjestää kunnolla etänä.”

Saman ongelman tunnistaa Reetta ­Lindberg, joulukuussa perustetun konetekniikan killan Machina ry:n puheenjohtaja. 

”Tapahtumia on vaikeaa suunnitella, koska tautitilanteen etenemisestä ei ole varmuutta.”

Molemmat tuoreista puheenjohtajista kokevat, että olosuhteisiin nähden järjestöarki on lähtenyt rullaamaan hyvin. 

He kiittelevät kanssafukseja innosta opiskelijatoimintaa kohtaan ja kertovat, että opiskelijoiden yhteishenki uudessa tiedekunnassa on erinomainen. 

Teknillinen tiedekunta on opiskelijamäärältään yliopiston suurimpia. Perus- ja jatkotutkintoa suorittavia opiskelijoita on yli kaksituhatta, heistä noin puolet on teekkareita.

”Teekkarit tulevat toimeen hyvin paitsi keskenään, myös muiden tiedekunnan opiskelijoiden kanssa”, Harju sanoo. ”Ja teekkareillehan yhteishenki on kaikki kaikessa.”
 

Teknillisen tiedekunnan nopeatempoinen perustamisprosessi sai opiskelijoilta viime keväänä kritiikkiä. TYY:n hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten kertoo, että sittemmin sekä opiskelijat että ylioppilaskunta ovat olleet tyytyväisiä.

”Yliopisto lopulta kuuli meitä asiassa. Teknillisen tiedekunnan perustamiseen hankittiin myös oma työntekijä opiskelija-asioita varten.”

Alun kokemuksia kuullaan lisää alkukeväällä, jolloin TYY on yhteydessä hallinnon opiskelijaedustajiin. 

Teknilliselle tiedekunnalle aletaan myös valmistella omaa tiedekuntajärjestöä. Hybridi Turku ry on tähän asti ollut vanhan luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan oppiaineiden kattojärjestö. Vuoden alusta sen edunvalvonnassa on kuitenkin keskitytty matemaattis-luonnontieteellisiin aloihin.

Teknillisen tiedekunnan projektityöntekijä, opiskelijatoiminnan asiantuntija Jeremi Nyyssönen kertoo, että valmistelut uutta tiedekuntajärjestöä varten alkavat helmikuussa. Ensimmäiseksi on päätettävä kattojärjestön vastuualueet.

”Ainejärjestöissä on oltu yksimielisiä siitä, että ensisijaisesti tarvitaan edunvalvontajärjestö tapahtumien järjestämisen sijaan.”
 

Viime syksynä Suomen yliopistoja ravisteli kohu, kun teekkaritapahtumissa harjoitettu häirintä ja muu epäasiallinen käytös tulivat päivänvaloon suuria medioita myöten.

Teekkarikomissio julkaisi tuolloin kannan­oton, jossa se sitoutuu purkamaan haitallisia rakenteita ja perinteitä. ”Teekkarikulttuuriin ei kuulu minkäänlainen häirintä, kiusaaminen tai epäasiallinen toiminta”, kannanotossa mainitaan. 

”Meillä on Turussa ollut verraten hyvä kulttuuri, mutta ei vielä valmis”, kulttuurikomissaari Niklas Luomala sanoo.

Puheenjohtajat Harju ja Lindberg katsovat, että kokonaan uusien kiltojen perustaminen on omiaan kitkemään huonoja perinteitä – niistä kun ei tule perinteitä alun alkaenkaan. Kiltojen hallituksiin kuuluvat myös yhdenvertaisuusvaltuutetut.

”Kaikki otetaan omana itsenään vastaan”, Lindberg lupaa. 

Nyyssönen lisää, että teekkarilaulukirjojen sisällöt on Turussa ”siistitty” ja lisäksi on järjestetty tapahtumia, jotka eivät perustu alkoholinkäyttöön.

”Seuraava askel voisi olla keskustelukulttuurin muuttaminen eli huomion kiinnittäminen siihen, miten kiltahuoneilla ja tapahtumissa puhutaan, ja epäasialliseen puheeseen epäröimättä puuttuminen.”
 

Lue lisää

Teknillisen tiedekunnan laitosjako selvisi, luonnontieteellisestä koulutuksesta yhä hajanaisempaa

Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan laitosjaosta päätettiin keväällä 2020. (3/2020)

Turun yliopisto saa tekniikan tiedekunnan 2021 – hallitukselta kritiikkiä valmistelulle, jatkossa yhteisöä kuultava kunnolla

Hallitus ei halunnut viivyttää päätöstä vain sen takia, että prosessi on pielessä. (3/2020)

Tekniikan tiedekuntaa sorvataan kiireessä, TYY pettyi epäselvään valmisteluun – soitimme työryhmää johtaneelle vararehtori Mika Hannulalle

Ehdotusta tiedekunnasta pidettiin keskustelun lähtöpisteenä, mutta kävikin ilmi, että se on sen päätepiste. (3/2020)