Kampus
12.10.2021

TYYn edustajistovaalien ehdokasmäärä pieneni yli 20 % – Pyhän kolminaisuuden vaalirenkaassa lähes puolet ehdokkaista

Teksti:
Reeti Jalasmäki
Grafiikat:
Teemu Perhiö

Tänä vuonna TYYn edustajistovaaleissa on ehdolla 251 ehdokasta. Viime vaaleissa kaksi vuotta sitten ehdokkaita oli 328, joten pudotus on suuri.

Ehdokasmäärät ovat vajonneet muissakin Suomen ylioppilaskunnissa tänä syksynä. JYY:ssä, ISYY:ssä ja ÅAS:ssa ehdokasmäärät ovat vähentyneet kymmenillä verrattuna viime vaaleihin.

”Jos muillakin on tippunut, niin miksei meilläkin”, kommentoi TYYn keskusvaalilautakunnan jäsen Sini Saarinen.

Ehdokasmäärien lasku on trendinomainen. Jo vuoden 2019 edustajistovaaleissa ehdokkaita oli valtakunnallisesti 115 vähemmän verrattuna edellisiin vaaleihin. SYL:n tilastossa on huomioitu HYYn ja TREYn vuonna 2018 järjestetyt edarivaalit.

TYYn edustajistovaalien 2019 äänestysprosentti oli 39,7 %, joka oli Suomen korkein. Sekin tosin laski reilut kaksi prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista.

Lue lisää vuoden 2019 edustajistovaalien tuloksesta: TSE-lista säilyy edarin suurimpana, Hybridiaani ja Vihreä vasemmisto saivat kumpikin kaksi lisäpaikkaa – Ryhmä Lex vajosi

Ehdokasmäärä korreloi äänestysprosentin kanssa. Onko pelkona, että äänestysinto edelleen laskee näissä vaaleissa?

”TYYssä on ollut valtakunnallisesti hyvä äänestysprosentti. Siitä ollaan oltu ylpeitä, että ihmiset ovat aktiivisia ja heitä kiinnostaa ylioppilaskunnan asia. Se olisi harmillista, jos se [äänestysprosentti] laskee”, sanoo Saarinen.

Keväällä keskusvaalilautakunta asetti vaalien äänestystavoitteeksi 40 prosenttia.
 

Pitkään vaaleissa mukana olleet Eduxi ja Humanistilista eivät asettaneet ketään ehdolle. Humanistilistan tiedotteessa kerrottiin, että ”ehdokasrekrytointimme ei tuottanut toivottua tulosta, joten arvioimme, ettei vaaliliiton perustaminen ole mielekästä”.

Uutena vaaliliittona on ilmestynyt pieni kahden ehdokkaan The InternationalE. Ainoat vaaliliitot, jotka onnistuivat kasvattamaan ehdokasmääränsä viime vaaleista, olivat Vihreä vasemmisto ja Kokoomus.

TSE-lista on liittynyt taas vaalirenkaaseen TyTe:n ja Ryhmä Lexin kanssa, kun se viime vaaleissa oli jättäytynyt siitä pois ”vaalitemaattisista” syistä. Renkaalle on annettu nimi ”Pyhä kolminaisuus” ja siinä on yhteensä 121 ehdokasta.

Toisen vaalirenkaan vaaleissa muodostavat Vihreä Vasemmisto, Vihreä lista ja Turun sosiaalidemokraattiset opiskelijat. Renkaalle on annettu nimi ”Punavihreä kupla”, ja siinä on 54 ehdokasta.

Vaalirenkaasta on yleisesti hyötyä siinä mukana olevalle listalle. Liittoutuneiden listojen äänet lasketaan yhteen, mutta paikat jaetaan ryhmien kesken niiden ääniosuuksien mukaisesti.
 

Edustajistovaalit järjestetään 27.10–3.11.2021. Äänestysaika alkaa 27.10. klo 10.00 ja loppuu 3.11 klo 16.00.

Äänestää voi sähköisesti omalla utu-tunnuksella. Äänioikeutettuja ovat kaikki Turun yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat TYYn jäseniä.
 

Artikkelia korjattu 12.10.20201 klo 18.52: Vihreä kupla on oikeasti Punavihreä kupla; korjattu leipäteksistä.
 

Lue lisää

Analyysi: Vaalien kylmä matematiikka

Ylioppilaskunnan edustajistovaalien voittajat on helppo arvata ennen kuin yhtään ääntä on annettu. Jo ehdokasasettelu paljastaa tuloksen. (2017)

Edarin tekemiset voivat tuntua pieniltä juuri sinulle, mutta päätökset koskevat useita opiskelijasukupolvia

Edarissa käydään välillä tulista debattia siitä, kuinka laajasti TYYn tulisi palvella jäsenistöä.

Kommentti: Eri opiskelijaryhmien toiveet ja huolet tulevat kuuluviin sitä paremmin, mitä moninaisempi edustajisto on

Etäkampukset kaipaavat TYYltä lisää huomiota. (7/2019)