Kulttuuri
10.09.2014

Huikeaa tekstiä pommeista

Teksti:
Marissa Mehr

Saksalainen W.G. Sebald muutti jo nuorena pysyvästi Englantiin. Sieltä käsin hän on tutkaillut eurooppalaista sodanjälkeistä mielenmaisemaa. Teoksissaan hän on käsitellyt lähihistoriaa, eritoten toisen maailmansodan saksalaistraumoja.

Uusimman suomennoksen aiheena ovat liittoutuneiden toteuttamat Saksan kaupunkien ilmapommitukset sekä sitä käsittelevä kirjallisuus, jota ei Sebaldin mukaan juuri ole.

Kirjailijaa ihmetyttää kollektiivinen hiljaisuus, jolla saksalaiskaupunkien pommituksiin suhtaudutaan. Taide usein typistää toisen maailmansodan keskitysleireihin, juutalaisten kohteluun tai sitten atomipommituksiin. Saksalaiset on totuttu näkemään syntipukkeina, mutta ilmasodan tarkastelu tekee heistä myös uhreja.

Ilmasota ja kirjallisuus on Sebaldin teoksista vahvimmin puhtaan faktapitoisen esseen puolella. Ensimmäinen teksti perustuu Zürichissä vuonna 1997 aiheesta pidettyihin luentoihin. Sebaldin mielestä yksi Saksan sodanjälkeisistä ongelmista oli, että kirjailijoille ”oli vuoden 1945 jälkeen tärkeämpää määrittää uudelleen oma minäkuvansa kuin ryhtyä kuvaamaan ympäröivää todellisuutta.”

Se mihin tällainen käyttäytyminen johti, kuvataan toisessa, kirjailija Alfred Anderschia käsittelevässä esseessä.

Sebald kuoli tapaturmaisesti auto-onnettomuudessa kesken työnsä vuonna 2001. Hänen esseemäiset teoksensa tuovat uudenlaista lähestymistapaa eurooppalaiseen lähihistoriaan ja tarjoavat myös toimivan reseptin faktan ja fiktion sekoittamiselle.

Kirjailijan teoksista voisi olla paljonkin hyötyä historianopiskelijoiden tenttilukemistona. Ulkomailla tietokirjallisuus on jo pitkään hyödyntänyt fiktiota tarinankerronnan muodossa. Sebaldin lähisukulaisena voikin pitää ruotsalaista Peter Englundia – Sebald on vain vienyt taiteellisen painotuksen vähän pidemmälle.

Oili Suominen on kääntänyt kaikki suomeksi ilmestyneet Sebaldin teokset. Kirjailija ei ole ulosanniltaan helpoin suomennettava: merkkiteos Austerlitzissa on useiden sivujen mittaisia lauseita. Tällaista käännöstä on ilo lukea, ja kiitos siitä kuuluu Suomisen asiantuntevalle työlle.

W.G. Sebald: Ilmasota ja kirjallisuus. Alkup. Luftkrieg und Literatur. Suom. Oili Suominen. Tammi 2014. 141 s.