Kulttuuri
03.02.2011

Nörttinä koulussa ja koulun jälkeen

Häirikkötehdas on joukko tosiinsa nidottuja esseitä, joissa pelisuunnittelija-kirjailija Ville Vuorela pohtii koululaitosta, nörttiyttä, ja omia kokemuksiaan molemmista - sekä oppilaana että opettajana. Sen keskipisteenä on kysymys koulun ja pelien välisestä konfliktista, sekä siitä, missä määrin nykymuotoinen peruskoulu lytistää poikkeusyksilöt. Vuorelan sävy on, hänelle tyypillisesti, hyvin tyly, mutta sisältää onneksi myös runsaasti itsekritiikkiä ja omien tulkintojen kyseenalaistamista.

Koulutraumoista kertominen on usein tilitystä, joka synnyttää myötähäpeää, vaikka puhutaankin vakavia jälkiä jättävistä asioista. Vuorela kuitenkin välttää pahimmat sudenkuopat, ja onnistuu hetkittäin sekä esimerkeillä että näkemyksillään herättämään lukijassa uusia ajatuksia. Hän myös pyrkii kautta linjan näkemään asioiden eri puolia, kärjistäessäänkin. Kustantajan takakanteen painamista ylisanoista huolimatta kyseessä ei ole kokonaisen nörttisukupolven tarina, vaan pohjimmiltaan yhden ihmisen ajatuksia viiteryhmistään ja koulun vaikutuksista kokemuksiinsa.

Tässä mielessä Häirikkötehdas asettuu samaan omaa tilaa pohtivien ja siitä yleistävien kirjojen jatkumoon kuin vaikkapa Timo Hännikäisen Ilman. Erityisen maininnan ansaitsee alaluku "Opetuksen peliteoria", jossa Vuorela hienosti käsittelee elämyksellistä oppimista, sekä mahdollisuuksia hyödyntää pelejä kouluissa nykyistä paremmin.

Häirikkötehdas on monella tapaa kaksi kirjaa sisäkkäin, yksi koulusta, yksi nörteistä, vaikka aiheet välillä nidotaankin toisiinsa. Siksi se ei ole yhtä onnistunut teos kuin Vuorelan edellinen, pelisuunnittelun maailmasta kiehtovasti kertova Elämäpeli (2008). Ilman selkeää tarinallista jatkumoa Vuorelan kyky tuottaa erinomaista proosaa ei pääse oikeuksiinsa. Kirjalla on kuitenkin selkeästi annettavaa niin nörtiksi itsensä kokeville lukijoille kuin koululaitoksen kanssa tekemisissä olevillekin. Oli Vuorelan kanssa samaa tai eri mieltä, hänen esiin nostamansa ongelmat varmasti heijastavat monien kokemuksia.

J. TUOMAS HARVIAINEN

Ville Vuorela: Häirikkötehdas - nörttinä koulussa ja töissä

Finn Lectura, 2011