Kulttuuri
02.04.2009

Opiskelijan kulttuuripääkaupunki

2011 tarjoaa opiskelijoille työllistymismahdollisuuksia ja gradun aiheita.

Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki -hanke tuo opiskelijoille työharjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetöiden aiheita. Kulttuuripääkaupunkihankkeisiin kuuluu oleellisena osana tutkimuksellinen puoli, jossa usein liikutaan taiteen ja tieteen rajapinnalla. Pääkaupungilta odotetaan vuoden vaikutusten tutkimista ja arviointia. Tuloksia voidaan sitten jatkossa soveltaa tulevien pääkaupunkien suunnitelmissa.

Turku 2011 -säätiön tutkimusohjelmapäällikkö Jukka Saukkolinin mukaan säätiö pyrkii tukimuksessa monimuotoiseen yhteistyöhön Turun yliopiston kanssa. Esimerkiksi opinnäytetöiden rahoitusta voisi olla mahdollista saada myös säätiön kautta.
"Yliopiston kanssa on tarkoitus suunnitella kurssiyhteistyötä. Kursseille luennoimaan voisi tulla vaikka joku toimija jostain isommasta toteutettavasta hankkeesta", valottaa Saukkolin.
"Vuosina 2010 ja 2011 tiivistetään myös yhteistyötä Akateemisten rekrytointipalveluiden kanssa. Silloin on mahdollista tehdä opinnäytetöitä itse vuodesta ja sen tapahtumista."
Pääkaupunkivuonna opiskelijat voivat työllistyä myös suoraan hankkeisiin. Mukana on todennäköisesti kymmeniä hankkeita, joissa on tutkimuksellinen elementti tai osa-alue, Saukkolin kertoo.
Näitä hankkeita toteuttamaan tarvitaan juurikin opiskelijavoimaa. Kulttuurilaitosten postituslistoilla onkin jo liikkunut sähköpostiviestejä, joissa haetaan tekijöitä hanketyöryhmiin. Tuleviin tutkimushankkeisiin etsitään opiskelijoita etenkin humanistiselta, yhteiskuntatieteelliseltä ja kaupalliselta alalta.

Säätiöön otetaan myös aika-ajoin työharjoittelijoita. Nyt keväällä otettiin muutama uusi harjoittelija ja syksyllä varmaankin muutama lisää.
Työharjoittelun kautta opiskelijat saavat usein jalan oven väliin. Suuri osa harjoittelijoista onkin jäänyt säätiöön töihin. Niin myös projektikoordinaattorina toimiva Tiina Salmia, joka tuli taloon viestinnän harjoittelijaksi. Hänelle mahdollisuus harjoitteluun avautui, kun yliopistolla järjestettiin projektijohtamisen kurssi, jonka jälkeen oli mahdollista hakea harjoittelupaikkaa säätiöstä.
"Tiedotustilaisuuksien järjestämistä, toimittajavierailuja, yhteyksien hoitamista", kuvailee Salmia työnkuvaansa.
Nyt häntä työllistää pääasiassa Sinun kulttuuripääkaupunkisi -hanke. Siinä muun muassa haetaan toimijaryhmiä, jotka toteuttaisivat pieniä tapahtumia tai kansanjuhlia. Esimerkiksi opiskelijaporukat voivat totetuttaa tapahtumaideansa ja jopa saada siihen säätiöltä pientä rahallista tukea.
"Harjoitteluni ei ollut pelkkää kahvin keittelyä, kuten joskus kuulee niiden olevan. Täällä pääsi tekemään tosissaan töitä", Salmia kiittelee harjoittelua omaa alaansa vastaavaksi.
"Harjoitteluun pääsemiseksi auttaa, jos on tehnyt alan töitä, tai osoittanut aktiivisuuttaan yhdistyksissä ja muuten kulttuurin parissa."
Teksti: Konsta Weber
Kuva: Jussi Vierimaa

Turun ylioppilaslehti 7/2009 (3.4.)