Kulttuuri
18.09.2013

Perspektiiviä ääriliikkeisiin

Näytelmäteos Berg Heil! - Nietzscheläisiä vaelluslauluja antaa kasvot sanojen vaarallisuudelle, ongelmalliselle sisarsuhteelle ja arvojen kyseenalaistamiselle.

"Haluan korostaa, etten missään nimessä ole Nietzsche-asiantuntija. Lähestyn hänen filosofiaansa näytelmäkirjailijana", toteaa dramaturgi Seppo Parkkinen.

Parkkinen on käsikirjoittanut teatteriryhmä Kolmannen Tilan uusimman näytelmäteoksen Berg Heil! – Nietzscheläisiä vaelluslauluja. Teos pohjautuu todellisiin tapahtumiin Euroopassa ja Paraguayssa 1800-luvun lopusta toisen maailmansodan kynnykselle.

Käsikirjoituksen lähtökohtana on ollut saksalaisfilosofi Friedrich Nietzschen sisar, Saksan keisariaikaa ihannoiva Elisabeth Förster-Nietzsche.

"Elisabethin hahmossa näkyvät vahvasti preussilainen tausta, nationalismin ihanteet sekä räikeä antisemitismi. Hän oli myös aikaansa vasten rohkea nainen, joka oli kolme kertaa Nobel-ehdokkaana veljestään kirjoittamistaan elämäkerroista."

Parkkisen mukaan Elisabeth oli monella tapaa veljensä vastakohta: siinä missä veli oli ateistinen, sisar verhosi ajattelunsa tiukkaan kristillisyyteen. Sisaruussuhteessa räiskyivät ristiriidat.

Nueva Germania, toimimaton utopia

Käsikirjoittajaa kiinnostaa Elisabethissa myös utopiayhteisö Nueva Germania, Uusi Saksa, jonka nainen perusti Paraguayhin yhdessä miehensä Bernard Försterin kanssa.

Pieni yhteisö eli eristäytyneenä muusta maailmasta yrittäen soveltaa eurooppalaista elämäntapaa Etelä-Amerikkaan. Elisabeth ei halunnut luoda kontaktia paikallisiin intiaaneihin, koska ei kokenut tarvitsevansa heitä.

Näytelmässä kulkukoirat kertovat kolonialismista, orjuudesta, diktaattoreista, vallankumouksista – kolonisaation todellisuudesta.

"Siirtolaisuudessa minua puhuttelee identiteetin kysymys. Yksilön suhde omaan taustaansa ja se, mitä lähtö tarkoittaa. Usein utopiayhteisöissä vallitsee absurdi näkemys siitä, että yhden henkilön näkemys riittää ja siihen luotetaan."

Nietzschellä on monta ääntä

Elisabethin roolin tekee Minna Kangas. Nietzscheä ei tulkitse kukaan yksittäinen näyttelijä. Hahmolle äänen antaa kuoro ja liikkeen tanssija Arttu Wäänänen.

"Tuntui väärältä sitoa Nietzsche yhteen mieshenkilöön. Näen hänet kubistisena hahmona, joka kääntyy ja muuttuu jatkuvasti. Hän etsii, tekee, hylkää, etsii toisesta suunnasta, tekee ja hylkää taas. Ensiarvoista on itsensä ja vallitsevien arvojen kyseenalaistaminen."

Berg Heil! on dokumentin ja fiktion yhdistelmä. Työryhmä on tutustunut tekstiin ja Nietzschen filosofiaan yli vuoden ajan työpajojen ja yleisöluentojen avulla. Näytelmäteoksen ohjaa Juha Malmivaara. Koreografian on tehnyt Panu Varstala ja musiikin Kari Mäkiranta.

Parkkisen tekstin pohjana toimivat sisarusten biografiat. Tekstin materiaalina on käytetty Nietzschen teoksia, kuten Näin puhui Zarathustraa. Nietzsche-hahmon runkona toimii filosofin omaelämäkerta Ecce Homo.

Elisabeth eli Saksassa vielä 35 vuotta veljensä kuoleman jälkeen. Hän kokosi filosofin ajatukset arkistoksi ja julkaisi jäämistöstä toimittamiaan tekstejä. Viimeisinä elinvuosinaan Elisabeth tuki Adolf Hitleriä ja kansallissosialismia, kuulumatta virallisesti puolueeseen.

Parkkinen ei ole kuitenkaan kirjoittanut tekstiään Nietzschen maineen puhdistamiseksi. Teoksen tarkoitus on muiden Kolmas Tila -ryhmän teosten tapaan avata tiedettä, historiaa ja yhteiskuntaa taiteen kautta.

"Teos antaa perspektiiviä nykypäivän ääriliikkeille ja nationalismille. Tärkeintä on se, mitä Elisabeth teki Nietzschen tuotannolle: sanojen vaarallisuus ja niiden manipuloiminen. Mitä voi seurata, kun valjastaa tietyt sanat tietylle toiminnalle."

Berg Heil! - Nietzscheläisiä vaelluslauluja Logomossa 19.9.-12.10.

Venla Pöyliö