Kulttuuri
23.04.2010

Pseudotiedettä ja hengellistä väkivaltaa

Kirjat

Ari Puonti: Suhteesta siunaukseen –

Homoseksuaalisuus, terapeuttinen

sielunhoito ja Raamattu.

Uusi Tie

2010

"Homoteologia on historian näkökulmasta niin sanottua revisionistista historian tulkintaa, jota edusti aikoinaan Neuvostoliiton historiantutkimus"

PERINTEISESTI ON TAPANA joko jättää huomioimatta tai korkeintaan kuitata "osana keskustelua" sellaiset uskonnolliset kirjat, joiden arvomaailmaa ei jaa. Homoseksuaalien eheytymisterapiaa markkinoiva Ari Puontin Suhteesta Siunaukseen kuitenkin väittää olevansa tieteellinen teos, joten se alistaa itse itsensä tieteelliselle kritiikille. Ja sitä se ei kestä.

Koko teosta leimaa selkeä kaksijakoisuus. Se on erittäin kattava mutta aivan puolueellinen kuvaus aihetta käsittelevään tiede- ja kulttuurihistoriaan. Toisaalta vedotaan suvaitsevaisuuteen ja tutkimustuloksiin, toisaalta nollataan ne hyvin suoraan. Kirjoittaja esimerkiksi käyttää 50 sivua selittääkseen että homoseksuaalisten taipumusten syntymekanismia ei tutkijoiden mukaan oikeasti tunneta – ja sen jälkeen ilmaisee terapiaohjeissa oman, eheytymisnäkemyksen mukaisen selityksensä kiistattomana faktana.

Kaikki homoseksuaalisuuden hyväksymistä edustavat päätökset on Puontin mukaan tehty "painostamalla" kun taas sairausleima nojaa esimerkiksi "2000-vuotiseen historiaan" ja on siksi pätevä. Jokaisen homon tai lesbon tutkijan suuntautuminen mainitaan, eheytymisterapiaa kannattavien tutkijoiden uskonnollisia kytköksiä sen sijaan ei. Kliinisiä tuloksia tulkitaan puhtaan yksipuolisiksi, samoin epäselviä kausaalisuhteita. Ja puolueettomista faktoista vedetään johtopäätöksiä joita ne eivät oikeasti tue. Lisäksi kokonaan käsittelemättä jää dokumentoidusti onnistuneiden eheytyshoitojen riippuvuus jatkuvasta ryhmäkurista (ns. boundary control).

Puonti on hyvä kirjoittaja ja sekoittaa taitavasti mielipiteitään ja muiden tutkimustuloksia näennäisen uskottavaksi vyyhdeksi. Se kuitenkin hajoaa lopullisesti, kun tullaan terapiaa ja Raamattua koskeviin lukuihin. Niissä kirjoittaja sanoo varsin avoimesti että se minkä hyväksymistä hän aiemmin vaati "vaihtoehtona" onkin oikeasti ainoa oikea ratkaisu. Homoseksuaalisuutta toteuttamalla kun päätyy Helvettiin. Vaikutelman viimeistelee kirjan loppu, lista ohjeita ihmisten manipuloimiseen hyväksymään eheytysterapian ideologia. Tarkoitus pyhittää keinot.

Suhteesta siunaukseen on paitsi hävytöntä propagandaa, myös suora solvaus kaikkia akateemisen teologian periaatteita kohtaan. Ideologian piilottaminen vääristeltyjen tiedesitaattien taakse ei muuta uskonnollista lausumaa tieteeksi, sanottiin kirjan kannessa mitä tahansa.

J. TUOMAS HARVIAINEN