Kulttuuri
14.05.2021

Turun taideala kärsii tilojen puutteesta – Voisiko Rettigin Taiteen talosta tulla uusi koti myös Turun ylioppilasteatterille?

Teksti:
Samuli Tikkanen
Kuvat:
Teemu Perhiö
  • Ehdotuksen mukaan Rettigin vanhaan tupakkatehtaaseen voitaisiin perustaa Taiteen talo.

Turun kaupungin kulttuuritilat on ajettu ahtaalle.

Tammikuussa 2020 uutisoitiin Turun Ylioppilasteatterin perinteisten tilojen myymisestä kiinteistökehitysyhtiölle. Kesällä kerrottiin, että taiteilijatiloina käytetty Barkerin tehdas muutetaan asunnoiksi.

Tänä keväänä Turun ylioppilasteatteri organisoi #tilaataiteelle-kuntavaalikampanjaa, jossa kaupunkia vedotaan luomaan uusia kulttuuritiloja. Kampanjassa on mukana useita turkulaisia taidetoimijoita.

Turun kaupungilta vaaditaan strategisia päätöksiä, joilla varmistettaisiin taidealan toimijoille pitkäaikaiset työtilat eikä vain lyhyen tähtäimen väistötiloja. Samalla Turun kaupunkia kritisoidaan taiteeseen kohdistettujen määrärahojen vähyydestä.

Ratkaisuehdotuksen mukaan esimerkiksi Rettigin vanhaan tupakkatehtaaseen voitaisiin perustaa Taiteen talo, josta löytyisivät tilat Barkerista pois muuttaville sadoille taiteilijoille, Turun ylioppilasteatterille ja muillekin alan toimijoille.

Kampanjan sivulla kerrotaan, että ”Taiteen Talo Rettig nivoutuisi saumattomasti myös Turun kaupungin keskustan kehittämisen strategiseen kärkihankkeeseen, jossa tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa muun muassa Vanhan Suurtorin historiallisen alueen palvelu- ja tapahtumatarjontaa.”
 

Turun ylioppilasteatterin kriisi alkoi puolitoista vuotta sitten, kun Yliopistosäätiö myi teatterin rakennuksen kiinteistökehitysyhtiö JKK:lle. Uusi omistaja totesi, että tila vaatii mittavan remontin, jonka myötä vuokrakin nousisi.

Uusi vuokra tulee olemaan yli kaksinkertainen. Siihen Turun ylioppilasteatterilla ei ole varaa. Keväällä TYT ilmoittikin vuokranantajalle, ettei sillä ole mahdollisuutta jatkaa tiloissa. Poistua pitää joulukuun loppuun mennessä.

Tällä hetkellä TYT käy neuvotteluja Turun kaupungin kanssa Rettigin tehtaan tiloista Nunnankadulla sekä vanhan Kivipainon tiloista Linnankadulla yhdessä muiden taidetoimijoiden kanssa.

Jos neuvottelut eivät etene, Turun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa voidaan keskustella esimerkiksi Q-talon hyödyntämisestä väliaikaisina väistötiloina, TYT:n varapuheenjohtaja Nuppu Ervasti kertoo.

Ervasti uskoo Taiteen talon toteutumiseen, vaikka Rettigin talo yksin ei riitä ratkaisemaan turkulaisen taidealan kasaantuneita ongelmia.

”Taiteen talonhan ei siis tarvitse olla vain yksi konkreettinen rakennus, vaan se voi toimia katto-organisaationa myös muissa tiloissa oleville näyttämöille ja tiloille”, Ervasti kuvailee.

”Tavoitteena on saada kauaskantoisia poliittisia päätöksiä ja tehdä pitkäjänteistä suunnittelutyötä, jotta taiteen kentän tilaongelmat Turussa saataisiin ratkaistua vuosikymmeniksi eteenpäin.”
 

Turun ylioppilaslehti lähetti kaikille Turun valtuustopuolueille sähköpostitse kyselyn siitä, ovatko puolueet sitoutumassa kuntavaalien alla #tilaataiteelle-kampanjaan. Kristillidemokraatit, RKP ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn.

Kokoomuksen valtuustoryhmästä vastataan, että kulttuuri on aina ollut puolueelle tärkeää ja että tilapuutteisiin halutaan etsiä ratkaisuja. Kokoomus pyrkii huolehtimaan, etteivät avustukset ainakaan putoaisi, mutta samalla Turun suuret hankkeet kuten uusi konserttitalo vähentävät taloudellista liikkumavaraa.

Keskusta ilmoittaa olevansa mukana kampanjassa, vaikka suoria ratkaisuja asiaan ei ole vielä löytynyt.

Perussuomalaiset eivät suoraan kommentoi itse kampanjaa mutta vastaavat: ”Vanhaa pitää kunnioittaa. Kaupungin julkisivuun taidetta. Monialaisia elämystapahtumia enemmän.”

Myös Vasemmistoliitto suhtautuu kampanjaan myönteisesti ja on kehottanut ehdokkaitaan sitoutumaan kampanjan tavoitteisiin.

SDP ei alun perin vastannut kyselyyn, mutta jutun julkaisun jälkeen se kertoi sähköpostitse ”suhtautuvansa kampanjaan positiivisesti” ja olevansa sitoutunut etsimään ”tarkoituksenmukaiset tilat kaupungin eri kulttuuritoimijoille”. Puolue korostaa taiteen merkitystä hyvinvoinnin edistämisessä ja sanoo, että siihen ”pitää panostaa”.

Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Saara Ilvessalo kertoo sähköpostivastauksessaan, että korvaavia tiloja valmistelevat Turun kaupungin toimitilajohtaja sekä omistajaohjausjohtaja pikaisella aikataululla.

”Tilatarvetta ja vaihtoehtoja on pohdittu yhdessä taiteilijoiden kanssa. Pitkäaikainen ratkaisu on haastavaa löytää, koska taiteilijoiden määrä ja tätä myötä myös tilatarve elää jatkuvasti.”

Asia tuli kaupunginhallituksen lähetekeskusteluun 10.5., ja siitä päätetään ratkaisusta riippuen 24.5. kaupunginhallituksen tai 14.6. valtuuston kokouksessa.

Rettigin vanha tupakkatehdas on Ilvessalon mukaan ”yksi vaihtoehto, ja kaupunki neuvottelee omistajan kanssa sen vuokraus- tai ostomahdollisuudesta.”

Uusien väliaikaisten tilojen pitäisi olla käytössä vuoden loppuun mennessä.
 

Juttua päivitetty 14.5. 2021 klo 12.56: Lisätty tieto SDP:n vastauksesta. Puolue ei alun perin vastannut sähköpostikyselyyn, mutta koska puolue otti jutun julkaisun jälkeen yhteyttä ja ilmaisi kantansa, sen julkaisu on tarkoituksenmukaista.
 

Lue lisää

”Kunnon liikkeitä eikä mitään tuhnua!” Näytteleminen vaatii mukavuusalueelta poistumista, ja tämän takia se tuntuu niin vaikealta

Toimittaja osallistui Turun ylioppilasteatterin näyttelijäntyön kurssille. (1/2021)

Turun ylioppilasteatterin jatko perinteisissä tiloissa voi olla uhattuna: kiinnostuneita vuokralaisia ”jonoksi asti”

Mittava remontti tulee nostamaan vuokraa. (4/2020)