Turusta Helsinkiin ja takaisin 30 min välein. OnniBus.

6/2010