Mielipiteet
12.04.2013

Avoimen päätöksenteon puolesta

Humanistisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajat erosivat kaksi viikkoa sitten johtokunnasta (Tylkkäri 27.3.). Eroa perusteltiin professorien liian suurella vallalla sekä johtokunnan epädemokraattisuudella. Me yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajat tuemme humanistiopiskelijoiden ulosmarssia ja jaamme huolen uudenlaisen hallintokulttuurin epädemokraattisuudesta. Yliopistodemokratian tila humanistisessa tiedekunnassa osoittaa nykyisestä yliopistolaista johdetun hallintokulttuurin ongelmallisuuden.

Tilanne yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on tällä hetkellä parempi, mutta johtosääntö ei turvaa opiskelijoiden edustuksellisuuden jatkuvuutta tulevaisuudessa.

Ongelma ei ole siinä, että pelkästään opiskelijat olisi syrjäytetty päätöksenteosta, vaan myös muut kolmikannan toimijat ovat voimattomia. Nykytilassa on mahdollista, että varsinaiset merkittävät asiat tuodaan kokouksiin esityslistan ohi tiedoksi ja keskusteltavaksi. Tämä tapahtuu kolmikannan ulkopuolella, jolloin varsinainen päätöksenteko on puutteellista, sillä valmistautuminen siihen on mahdotonta. Tällaisessa tilanteessa todellista päätäntävaltaa käyttävät hallintohenkilökunta ja muutamat professorit, eivät hallintoelimet.

Nykymallissa tiedekuntademokratia on yhteisesti sovittujen sääntöjen sijaan kiinni yliopiston johtotehtävissä istuvien hyvästä tahdosta. Vaikka meillä toimivat laitosneuvostojen korvanneet opetus- ja tutkimustoimikunnat, on pelkona että ne jäävät tyhjiksi työryhmiksi ja todelliset päätökset tehdään suljettujen ovien takana. Yliopisto on akateeminen yhteisö, jossa opiskelijoiden tulisi saada äänensä kuuluviin yhteisön tasavertaisina jäseninä. Auttaisiko tilannetta kirjaamalla johtosääntöön jotakin opiskelijoiden äänestä ja demokratiasta? Tai pitäisikö vaikkapa kokoukset sitouttaa hyviin kokouskäytäntöihin, joissa vallitsee avoin valmistelu ja päätöksenteko?

Tiedekunnan johtokunnan ja peruskoulutustoimikunnan hallinnon opiskelijaedustajat

Nuppu Ervasti

Joni Kajander

Jukka Väisänen

Eero Kivinen

Santeri Heinonen

Lauri Miikkulainen

Virva Viljanen

Jaakko Havia