Kolumni
26.03.2009

Hallituksessa

TYY pitää yliopistolakiuudistuksen tavoitteita yliopistojen taloudellisen ja muun autonomian lisäämisestä hyvinä ja suhtautuu uudistukseen tältä osin positiivisesti. Lakiesityksessä on kuitenkin joitain merkittäviä kohtia, jotka sotivat uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita vastaan tai ovat TYYn mielestä muuten huonoja, eikä TYY näin ollen voi kannattaa lakiesitystä nykyisessä muodossaan.

Lakiesitys mahdollistaa lukukausimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Tämän on nähty vaarantavan maksuttoman koulutuksen periaatteen ja Suomen koulutusjärjestelmän hyvän maineen maailmalla sekä olevan ongelma opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun kannalta. Maksuilla toteuttaviin projekteihin on ladattu täysin ylisuuret odotukset siihen nähden, että maksut eivät missään tapauksessa tule kattamaan kokonaan edes ulkomaisille opiskelijoille suunnattujen maisteriohjelmien kustannuksia.

Lakiesityksessä määritellään, että julkisoikeudellisissa yliopistoissa puolet hallituksen jäsenistä mukaanlukien hallituksen puheenjohtaja on valittava yliopiston ulkopuolisista ryhmistä. Vaikka ulkopuolisten läsnäolo yliopistojen hallituksissa on nähty hyvänä asiana, niin heidän ehdottoman enemmistönsä hallituksen päätöksenteossa on nähty uhkaavan yliopistojen autonomiaa, jonka lisääminen oli alun perin yksi lakiuudistuksen keskeisistä tavoitteista. On myös pelättävissä, että päätöksenteko tällaisella kokoonpanolla heikentää ratkaisevasti yliopistoyhteisön luottamusta yliopiston hallintoon ja vaikeuttaa näin päätösten toimeenpanoa.

Uusimpana asiana TYY on ollut mukana nostamassa keskusteluun sitä, että yliopistokollegion tulisi pystyä erottamaan hallitus tai sen jäsen myös kesken kauden. TYYn hallitus pitää riittämättömänä nykymuotoista kirjausta, jossa erottaminen voi tapahtua ainoastaan hallituksen omasta aloitteesta.
Näiden asioiden lisäksi TYY kannattaa niin sanotun tasakolmikantaperiaatteen kirjaamista lakiin yliopistokollegion osalta. Tasakolmikanta tarkoittaa, että opiskelijoilla, professoreilla ja muulla henkilöstöllä on kullakin yhtä monta edustajaa.

Juha Isotalo
Elias Laitinen
kirjoittajat ovat TYYn hallituksen koulutuspoliittisia vastaavia.

Turun ylioppilaslehti 6/2009 (27.3.)