Kolumni
01.11.2012

Henkilökohtainen on vasenkätistä!

Peräänkuulutan yliopistoomme uutta oppiainetta. Se tulee tekemään kerralla selvää yhteisöömme pesiytyneistä perusteettomista valtarakenteista.

Tarkoitan tietenkin oikeakätisten hegemoniaa. Oikeakätisyys sosiaalisena normina on kautta aikain tuottanut hyväksyttävät tavat nähdä kätisyys, käsitys ja käsi. Tässä asetelmassa vasen käsi on tuomittu olemaan ikuisesti toinen käsi, spatiaalinen tabu.

Akateeminen vasenkätisyyden tutkimus eli vasismi on pyrkimystä emansipaatioon, jota määrittävät muita ihmistieteitä hienojakoisemmat dekonstruktion ja rekonstruktion prosessit. 2000-luvun vasismi näkee kätisyyden sosiaalisesti tuotettuna ja muuttuvana ihmisen määrittäjänä.

Kun tarkastellaan yhteiskunnan valtasuhteita huomataan, että esimerkiksi perheväkivalta suoritetaan useammin oikealla kuin vasemmalla kädellä. Avioerossa lapset menevät tilastollisesti useammin oikeakätiselle. Ekokatastrofikin on pääasiallisesti oikeakätisen maailman luoma ongelma.

On korkea aika herätä käden politiikkaan, nähdä oikean sijasta vasemmalla tavalla.

Lienee turha kysyä, miksi oikeakätisyys hallitsee massakulttuurin vuosituhatta. Kätisyys omaksutaan esikuvien ja alitajuisten viestien kautta, vaikka sitä ei koettaisi omaksi. Jo peruskoulussa kätisyydet opetetaan staattisina kategorioina. Valtasuhteita perustellaan yksisilmäisesti pelkkiin hatariin biologisiin oletuksiin vedoten.

Vasistien mukaan kätisyys rakentuu sosiaalisesti. Elekäyttäytymisen järjestyminen dominoivalla frekvenssillä oikealle puolelle torsoa on viime kädessä pseudososiaalisten premissien tulosta, stereotyyppisen kätisyyden pönkittämistä, jonka taustalla on kyseenalaistamaton premissi oikeakätisyyden itsestäänselvyydestä.

Esimerkiksi ovi on tilaa oikeakätisille edullisesti jakava vallankäytön väline. Tällaiset urbaanit käsirasismin välineet konkretisoivat sorron julkisessa tilassa.

Vasismi kysyy: Onko "väärää" kättä olemassa? Onko vasemmalla kädellä tehty työ kömpelöä vai erilaista? Vasuritutkijat ovat pyytäneet eri ammateissa toimivia oikeakätisiä tekemään tarkkuutta vaativia töitä vasemmalla kädellä. Tämän jälkeen vasistit ovat analysoineet tuloksia.

Siinä missä oikeanormatiiviseen katsantokantaan ehdollistuneet näkevät "kuolemaan johtaneen ohitusleikkauksen" tai "surkeasti pakatun laskuvarjon", on vasistien näkökulmissa hajontaa: Ohitusleikkaus nähdään kaivatun improvisatorisen näkökulman tuomisena lääketieteen kentälle ja aukeamaton laskuvarjo kysyvänä performatiivisuuden manifestina.

Vasismista kiinnostuneiden kannattaa oppiaineen perustamista odotellessa tutustua pian julkaistavaan pamflettiin Vasurini on valloillaan. Siihen asti kannattaa kirjoittaa omia vasurimonologeja.

Ennen kuin huomaatkaan, käsiesi tilalla on sosiaalisesti tuntoherkät queer-sorkat.

Jantso Jokelin