Mielipiteet
17.03.2014

Jengi pois jonoista ja kaverihenkeä kampukselle!

Mielenterveyden vaaliminen yliopistolla koostuu monista osasista, kuten yhteenkuuluvuuden tunteesta, toimeentulosta, innostamisesta ja motivaatiosta opintoihin.

Kuitenkin YTHS:n valtakunnallisessa korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa vuonna 2012 selvisi, että turkulaisopiskelijoista 30 % kokee olonsa täysin ulkopuoliseksi opiskelijayhteisöistä, ja 13 % arvioi opintojensa ohjauksen huonoksi. Toimeentulonsa osalta yli 50 % vastaajista lokeroi itsensä säästäväisten selviytyjien tai epävarmasti toimeentulevien ryhmiin.

On selvää, että aloittavan opiskelijan lanttu on akateemisesti vapaiden opintovuosien aikana koetuksella. Mielenterveyden ja laajemmin koko opiskelukyvyn tueksi rakennetun turvaverkon on syytä olla huolella mietitty ja viritetty ponnauttamaan putoajat takaisin tukevalle maalle.

Onko se? Yliopiston Intranet tiedottaa, että opiskelijoiden tavoitettavissa yliopistolla on opintopsykologi. Siis yksi täysipäiväinen opintopsykologi yliopistossa, jossa opiskelee yli 20 000 ihmistä.

Kokeilimme perjantaina 21.2. varata ajan YTHS:n neuvontapsykologille heti ajanvarauksen auettua kello 9. Puhelimessa sairaanhoitaja arvioi oireiden perusteella, mihin ryhmään soittaja kuuluu: elämän ja kuoleman ollessa kyseessä akuuttiajan voi saada nopeastikin, mutta muutoin kiireelliselle asialle seuraava vapaa aika oli 19.3.

Jos ei keksi tarpeeksi akuuttia asiaa, päätyy jonoon, jossa ennen soittajaa oli 90 ihmistä. Jonotusajan pituudesta ei voinut varmasti sanoa – mahdollinen vastaanottoaika sijoittui jonnekin kahden, kolmen kuukauden päähän. Tämä on liian kaukana, kun ottaa huomioon, että moni kääntyy mielenterveyspalvelujen puoleen oireiden jo kasvettua kivuliaiksi.

Jonot on saatava lyhyiksi. Jokaisen mielenterveysongelmien takia opiskelukykynsä menettäneen tarina on paitsi inhimillinen tragedia, myös esimerkki turvaverkon pettämisestä ja yliopistoyhteisön heikkoudesta. Kasvava työkyvyttömien joukko tuskin myöskään tukee kansantalouden tasapainoa.

TYY on kirjannut omiin strategisiin arvoihinsa yhteisöllisyyden. On tärkeää ymmärtää, että riittävät mielenterveyspalvelut ja muut tukiverkon osaset eivät ole vain harvoja hyödyttäviä menoeriä, vaan luovat kaikille turvaa ja heijastavat yhteisön vastuuta jäsenistään. Toivoisimme yhteisöllisyyden arvostuksen näkyvän TYYn vaikutustyössä ja myös niissä päätöksissä, joita ylioppilaskunta itse tuottamistaan palveluista tekee.

Vaadimme yliopistoa, TYYtä ja YTHS:ää tiivistämään turvaverkkoa ja kuromaan umpeen siinä ammottavat aukot. Se on koko yhteisön etu.

Vihreä lista