Mielipiteet
12.10.2011

Kielivätkö edustajistovaalit kasvavasta poliittisuudesta?

TYYn edustajistovaalien ehdokasmäärä kokonaisuudessaan romahti, mikä on huolestuttavaa. Suhteellinen muutos antaa kuitenkin viitteitä siitä, että yhteiset arvot allekirjoittavilla listoilla on vakaata kaikupohjaa sitoutumattomia listoja enemmän. Poliittisesti sitoutumattomien ehdokkaiden määrä putosi 88:lla, poliittisten vain 17 ehdokkaalla.

Vaalikampanjoinnin mahdollisuudet on pyritty tekemään tasa-arvoisiksi, mutta yhdenvertaiset toimintaedellytykset vaalien välilläkin ovat kaikkein olennaisin asia. Osana 27. syyskuuta järjestettyä valtakunnallista Politiikan sisäänmarssia poliittiset opiskelijajärjestöt vetosivat myös Turun yliopistossa tasa-arvon puolesta. On harhaluulo, että tempauksella olisi vaadittu mitään erioikeuksia poliittiselle toiminnalle. Kyse on yhdenvertaisista toimintamahdollisuuksista – ei erivapauksista.

Me uskomme, ettei opiskelijoita tarvitse suojella politiikalta. Me opiskelijat kykenemme ajattelemaan itse. Terve värin tunnustaminen ei merkitse puoluepoliittista hiekkalaatikkoleikkiä, vaan rohkeutta näyttää avoimesti, millaisiin arvoihin uskoo ja mihin suuntaan tahtoo yhteiskuntaa kehitettävän. Opiskelijapolitiikka ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen saareke.

Aktiivisten ja osallistuvien kansalaisten kasvattamisessa poliittisilla opiskelijajärjestöillä on tärkeä rooli. Nyt meidän jokaisen – niin poliittisesti sitoutuneen kuin sitoutumattoman – tehtävänä on huolehtia siitä, ettei äänestysaktiivisuus vaaleissa laske samassa suhteessa kuin ehdokasmäärä.

Lassi Vainio

Puheenjohtaja

Turun Demariopiskelijat – TOSY