Mielipiteet
30.04.2020

Kommentti: Edarissa saa sanoa tyhmiäkin, mutta lähtökohtana pitäisi olla toisten kunnioittaminen

Teksti:
Teemu Perhiö

Vappua edeltävällä viikolla TYYn edustajisto päivitti poliittista linjapaperiaan.

Dokumentti ohjaa ylioppilaskunnan kannanottoja: ajetaan maksutonta koulutusta ja niin edelleen.

Edustajisto kokoontui etänä. Zoom-miitti venyi monituntiseksi ja kesti yöhön asti.

Yksi odotettu muutosesitys hallituksen pohjaan oli, että TYY julistautuisi feministiseksi järjestöksi.

Värikästä keskustelua pohjusti harvinainen varapuheenjohtajan puheenvuoro. Siinä hän varoitti ripustautumasta minkään ideologian alle.

”TYYllä on kirjauksia monista eri ideologioista, on yksityisomisteisuutta ja vapailla markkinoilla kilpailua […] on hyvin paljon julkisen terveydenhuollon ja asumisen puolesta kirjauksia. […] Ei näiden muidenkaan ideologioiden nimeen ole julistauduttu.”

TYYn sääntöjen mukaan puheenjohtajalla on puheoikeus kokouksessa, mutta on silti poikkeuksellista, että puheenjohtaja yrittää niin korostetusti asettaa keskustelulle suunnan.

Etäiltaa siivitti myös somen kautta YouTube-chättiin saapunut huutokööri. Tukea saivat etenkin Kokoomuksen puheenvuorot ja muut konservatiiviset kannanotot, huutista annettiin muille. Uutta sekin.

Muutosesitys ei mennyt läpi, mutta linjapaperi on muuten vahvasti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolella. Yksi mielipiteitä jakava termi ei käytännön toteutusta muuta.
 

Feminismi-keskustelulla oli potentiaalia kasvaa somessa isommaksikin, mutta sen elintilan söi nopeasti Kokoomuksen seuraava poistoesitys.

Yhden hengen ryhmä ehdotti yliviivattavaksi virkettä sukupuolten moninaisuuden tulee olla aidosti tunnustettu.

Perusteluna oli, ”että sukupuolten moninaisuus tai sukupuoleen liittyvät asiat eivät [...] liity millään tavalla opiskelijoiden opintoihin taikka kuulu edustajiston asioihin.”

Toinen perustelu oli, että linjaus ”ei ole totuudenmukainen.” Seurasi monologi, jossa vedottiin biologiaan, kromosomeihin ja evoluutioon.

Puheenvuoron jälkeen Zoom-kokouksessa oli hiljaista. Soihdunkantajat totesi, että tietoa löytyy kyllä netistä ja ehdotti suoraan äänestämään siirtymistä. Kukaan ei vaikuttanut olevan halukas aloittamaan väittelyä.

Ehkä ajankohta oli myöhäinen, kenties sen tiedettiin olevan turhaa. Kokoomuksen kanta kyllä oli jo tiedossa lähetekeskustelusta.

Jälkikäteen tämä vaimea reaktio aiheutti kuhinaa somessa. Puheenvuoroa pidettiin transfobisena. TYYltä vaadittiin toimia vastaavien puheenvuorojen kitkemiseksi.

Viikkoa myöhemmin TYY ilmoitti, että se ”tiedostaa kokouksesta käydyn keskustelun ja siinä esille nostetut teemat” ja ottaa palautteen ”vakavasti”. Puheenjohtajisto ja pääsihteeri aikovat keskustella asiasta edustajiston kanssa toukokuussa.

Mistä tapauksessa on kyse? Kyllähän kai edustajistossa saa esittää muutoksia poliittiseen linjapaperiin!
 

Selvää on, että poistoesitys herättää kysymyksiä. Mitä sillä pyrittiin saavuttamaan?

Jotain kertoo se, että jopa perussuomalaisten kansanedustaja ennätti kommentoimaan asiaa kesken koronakriisin.

Asia provosoi. Tunteilla on helppo tehdä politiikkaa. Oman viiteryhmänsä löytämiseksi ja asemansa pönkittämiseksi on tärkeää tietää, mistä on muiden kanssa eri mieltä.

Kenties tämän kärjistävän luonteensa takia ”keskustelulle” ei haluttu uhrata aikaa. Toisaalta Kokoomuksen argumentit olivat heikkoja.

Niistä ensimmäinen on klassikko: ”asia ei kuulu edarille”, eikä se ”liity opintoihin”.

Ei pidä paikkaansa. Kaikkia opiskelijoita tulisi kohdella yhdenvertaisesti, ja se on myös TYYn tavoite.

Sukupuolivähemmistöön kuuluva voi joutua syrjityksi esimerkiksi harjoittelupaikkaa hakiessa. Ulossulkeva retoriikka opiskelijan arjessa voi vaikuttaa mielenterveyteen ja menestykseen opinnoissa.

On toki eri kysymys, tuleeko kaikkia ”itsestäänselviä” asioita mainita linjapaperissa. Mutta se on toinen keskustelu.
 

Toisen väitteen kohdalla eksyttiin sakeille vesille. Se on vaarana, kun biologiaan vedotaan yhteiskunnallisesti herkässä aiheessa.

Biologinen sukupuoli on moniulotteinen käsite, josta vedettävien yhteiskunnallisten toimien pitäisi olla tarkkaan harkittuja. Sitä paitsi, sukupuolen moninaisuudella viitataan paljon laajempaan kokonaisuuteen.

Evoluutiolla taas ei ole päämäärää, se vain on. Ihminen vaikuttaa omaan selviytymiseensä luonnon ”pudotuspelissä” monin keinoin, mistä tämänhetkinen poikkeustilakin on osoitus. Ihmisarvon ei pitäisi olla riippuvainen niistä korteista, jotka on jaettu syntymässä.

Kokoomuksen puheenvuorosta ei ilmennyt mitään opiskelijan arkea tai yhdenvertaisuutta edistävää tavoitetta. Siitä jäi käteen lähinnä empatiakyvyn puute.

Kokoomusopiskelijat ehti pian sanoutua irti edaattorin kommenteista. Myös Kokoomusnuorten puheenjohtaja otti asiaan kantaa epäsuorasti.

Kokoomusnuorten 2. varapuheenjohtaja Samuel Tammekann puolestaan kommentoi asiaa pitkällä twitti-ketjulla:

”On [..] täysin luontevaa ja johdonmukaista tunnustaa myös sukupuolen moninaisuus, sillä se on edellytys sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumiseksi yhteiskunnassa, ja viedä yhteiskuntaa eteenpäin, ei taaksepäin.”
 

Äänestyksessä ehdotus hävisi selvästi, se jäi lopulta vain muutaman edustajan mielipiteeksi. Polarisoivasta kommentista tuli pian myös poliittisten vastustajien työkalu.

Edustajistossa on kuultu vuosien varrella kaikenlaista. Sellaista se demokraattisissa edustuselimissä on.

Mutta edari on viime vuosina ollut myös korostuneen konsensushenkinen ja toisia kunnioittava. On pääsääntöisesti yritetty hakea ratkaisuja, joihin on mahdollista löytää yhteinen näkemys.

Ryhmä Kokoomuksen esitykset poliittiseen linjapaperiin eivät seuranneet tätä linjaa.

Olisi silti huono ajatus lähteä rajoittamaan oikeutta sanoa asioita. Ja miten sitä edes voisi, sahaamatta omaa oksaa.

Mutta ei sen pitäisi olla liikaa pyydetty, että asioita mietittäisiin myös muiden ihmisten näkökulmasta. Kunnioittavalla kohtelulla ja empatialla mahdollisimman moni uskaltaa osallistua päätöksentekoon.

Ylioppilaskunta on meidän kaikkien, ei vain niiden, joilla on eniten munaa sanoa sanottavansa.