Mielipiteet
18.11.2009

Kritiikkiläisyys ei vaadi vihreyttä

Eva-Liisa Raekallio kirjoitti Tylkkärissä 13/09 yliopistolaista sekä siihen reagoimisesta. En puutu nyt edustajistoa, hallitusta tai vihreää listaa kohtaan esitettyyn kritiikkiin, vaan Kritiikki ry:stä ja sen järjestämästä mielenilmauksesta esitettyihin kantoihin.

Raekallion mielestä Kritiikki toimi asiassa liian myöhään, koska "yo-laki on jo aikaa hyväksytty". Laitoshallinnosta päätetään yliopiston johtosäännössä eikä yliopistolaissa, ja marssi tapahtui juuri ennen hallituksen ensimmäistä johtosääntökäsittelyä, jossa johtosääntöä ei edes vielä vahvistettu. Asiaan vaikuttaminen ei siis ollut todellakaan vielä myöhäistä.

Mielenilmauksen ajankohta oli sikälikin tarkkaan harkittu, että halusimme varmistua siitä, ettei esitykseen tosiaan ollut sisällytetty laitosneuvostoja – olisi typerää osoittaa mieltä, jos haluttu asia olisi jo saavutettu. Asiahan ei ollut mitenkään varma, varsinkaan kun lausuntokierroksen murskaenemmistö oli kannattanut kollegiaalista päätöksentekoa myös laitostasolle.

Marssilla mukana oli myös henkilökuntaa, mikä kertonee siitä, että marssiimme suhtauduttiin vakavasti korkeammallakin tasolla. Lisäksi suurin osa yliopiston uuden hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan lukien, oli ottamassa kulkuettamme vastaan. Surullista on, että tyy-alilla mainostamisesta huolimatta osanotto Kritiikin ja P-Klubin ulkopuolelta oli lähes olematonta.

Raekallion hämärä heitto "vihreävetoisesta Kritiikistä" vie huomion aivan väärille urille. Epäselvää on, tarkoittaako Raekallio vihreyden olevan Kritiikin virallinen linja vai viittaako hän suoraan minuun. Vaikka olen uudessa – en vanhassa – edustajistossa vihreän listan edaattori, ainejärjestössä ja hallituksen puheenjohtajana olen ensi sijassa historianopiskelija.

Mielenilmauksesta päätettiin hallituksen kesken yksimielisesti, eikä yksikään toinen hallituksen jäsen ole millään tavoin mukana ylioppilaskuntapolitiikassa. Vanhassa ja uudessa edustajistossa kritiikkiläisiä on vihreiden lisäksi ViVassa, kokoomuksessa, keskustassa, demareissa, humanistilistalla sekä soihdunkantajissa. On harhaanjohtavaa puhua "vihreävetoisesta" Kritiikistä, sillä poliittiset näkökannat eivät ole millään tavoin edellytyksenä ainejärjestössämme toimimiselle.

Rauli Elenius

Kritiikki ry:n hallituksen puheenjohtaja

TYYn uuden edustajiston jäsen,

Vihreä lista