Mielipiteet
14.03.2013

Mielipide: Paras keino vaikuttaa on joukkovoima

Kataisen hallitus pui maaliskuun kehysriihessä keinoja pidentää työuria ja opiskelijoiden toimeentulo on asetettu tikun nokkaan. Keinona työurien pidentämiseen on esitetty opintotuen uudistamista "kannustavampaan" suuntaan, mikä käytännössä tarkoittaa lainapainotteisuuden kasvattamista tai opintotuen nostoajan rajaamista viiteen vuoteen. Esitetyt keinot eivät Tilastokeskuksen tietojen perusteella pidennä työuria, ja niiden konkreettisena seurauksena on ainoastaan opiskelijoiden toimeentulon rapautuminen ja koulutuksellisen tasa-arvon heikentyminen.

Opiskelijaliike on osallistunut jo vuosia työurakeskusteluun ja ollut halukas uudistamaan opintotukea aidosti kannustavampaan suuntaan, kuten esimerkiksi esittämällä vuosittaista lainakannustinjärjestelmää, joka toteutuu opiskelijan suorittaessa opintoja tavoitetahdissa. Opintotukea on uudistettu viimeksi 2011 muuttamalla se kaksiportaiseksi ja kohottamalla kuukausittaista opintopisterajaa. Näiden uudistusten vaikutuksia ei ole ehditty arvioimaan. Nyt keväällä tapahtuneet reaalipoliittiset suhmuroinnit opintotuen ympärillä ovat ajaneet ylioppilasliikkeen pisteeseen, jossa täytyy julistaa: "Näpit irti opintotuesta!"

Opintotuen tulevaisuudesta huolestunut opiskelija! Tässä vaiheessa on tarjolla yksi konkreettinen keino vaikuttamiseen, ja se on perinteinen kaduille jalkautuminen mielenosoitusplakaattien kanssa. TYY järjestää 19.3. yhdessä muiden turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa paikallisen mielenilmauksen yliopistonkadulla ja 20.3. bussikyydityksen Helsingissä järjestettävään suurmielenosoitukseen. TYY on myös vedonnut yliopiston luennoitsijoihin, jotta poissaolot suurmielenosoituspäivänä jätetään rankaisematta. Jokaisen mielenosoitukseen osallistuvan työpanos on tärkeä, sillä ylioppilasliikkeen suuri vahvuus on sen laajuus. Mielipidekirjoitukset ja hyvät argumentit eivät tässä vaiheessa enää riitä. Nyt on tärkeää näyttää poliitikoille, että opiskelijat eivät suostu taipumaan opintotuen heikennyksiin.

Heikki Isotalo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja