Mielipiteet
15.09.2011

Opintotukea kehitettävä kohti perustuloa

Pessi Marttunen Akateemisista Kansallisista Nuorista ehdottaa Tylkkärissä (9/2011), että opintotukea pitäisi saada sitä enemmän, mitä enemmän opintopisteitä suorittaa. Tämä osoittaa hämmentävää ymmärtämättömyyttä sekä yliopistokoulutuksen että Suomen sosiaaliturvajärjestelmän luonnetta kohtaan.

Opiskelijat opiskelevat ja osallistuvat tiedeyhteisönsä toimintaan sivistyäkseen, kehittääkseen itseään sekä edistääkseen tätä kautta ihmiskunnan edistystä. Tarkoitus on, että opiskelijat sisäistävät asiat, joita opiskelemaan ovat tulleet, ei se, että he ahnehtivat itselleen mahdollisimman paljon opintopisteitä suorittaen niitä varten tehtävät kurssit rimaa hipoen. Avantin mielestä yliopistolla liian laajalle, joskaan ei onneksi läheskään kaikkialle levinnyttä teho-opiskelun ilmapiiriä on päinvastoin syytä kyseenalaistaa. Jos opintotuen johonkin pitää kannustaa, niin se on syvällinen sivistyminen, ei pintapuolinen pänttääminen, kuten Marttusen mallissa.

Opintotuki on nimensä mukaisesti tukea opiskeluun. Se on tulonsiirto, joka tarkoitus on mahdollistaa opiskelu jokaiselle riippumatta esimerkiksi vanhempien tulotasosta tai muista tulonhankkimisedellytyksistä. Opintotuen muuttaminen suoritettuihin opintopisteisiin sidotuksi, eräänlaiseksi "opintopalkaksi", on kummallinen ajatus, sillä sosiaaliturvajärjestelmän tehtävä ei ole palkita, vaan antaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet.

Opintopalkan lisäksi Marttunen esittää opintotuen tulorajojen poistamista. Opintotuki on tarkoitettu tueksi tarpeeseen takaamaan toimeentulo, mikäli muita tuloja ei ole. Mikäli ehtii täysipäiväisen opiskelun ohella työskentelemään niin paljon että tienaa yli tulorajojen, tulorajaa on helppo nostaa perumalla tai palauttamalla valtion tukea, jota ilman huomasikin tulevansa toimeen. Jos tämä tuntuu hankalalta, on syytä muistaa, että opintotuen kohdalla tulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on verrattomasti helpompaa kuin minkä tahansa muun sosiaalietuuden.

Avanti ei kannata tulorajojen poistamista sinällään niin kauan kuin sosiaaliturvajärjestelmä Suomessa perustuu tarveharkintaan. Pelkän opiskelijakuplan tarkastelun sijaan tahdomme nähdä koko kuvan ja tarkastella opintotukea osana sosiaaliturvajärjestelmää. Muun punavihreän vasemmiston tavoin kannatamme vanhentuneen, vakituisten täysipäiväisten työsuhteiden yhteiskuntaa varten luodun sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista perustuloksi. Perustulon avulla taattaisiin niin opiskelijoiden kuin muiden vähävaraisten toimeentulo ja poistettaisiin kaikilta perustuloa leikkaavat tulorajat.

ELIAS LAITINEN

Turun vasemmisto-opiskelijat Avanti ry