Mielipiteet
02.09.2011

Opintotuki rankaisee ahkeraa

Talouskasvun ennustetaan laskevan. Teollisuuden luottamus talouteen on heikentynyt. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien usko Suomen talouskehitykseen on romahtanut vuoden takaiseen verrattuna. Suuret yritykset ovat valmistautumassa lamaan yt-neuvotteluiden avulla. Päivittäiset uutisaiheet tuntuvat keskittyvän kauhuskenaarioon tulevasta lamasta, välillä jopa ylilyönnein uutisoituna. Taustalla on valtion velkaantumisen myötä kuitenkin aito ongelma, joka pitkitettynä viimeistään lähitulevaisuudessa muodostuu kalliiksi laskuksi, jonka maksumiehiksi joutuvat nykyiset nuoret. Meille opiskelijoillehan tulevaisuus on luonnollisesti jo ilman tätä seikkaa keskeinen mieltä askarruttava kysymys. Siihen pystymmekin osalta vaikuttamaan omalla toiminnallamme ja valinnoillamme, mutta suuria rajoitteita asettavat myös ympäröivät rakenteet ja instituutiot.

Tärkeitä opiskelua motivoivia tekijöitä ovat asiantuntijuuden omaksuminen, ammattiin valmistuminen ja työllistymisen suurempi todennäköisyys. Näihin asioihin opiskelija pystyy vaikuttamaan niin pää- ja sivuainevalintojen, työkokemuksen hankkimisen, verkostoitumisen, vapaaehtoisen järjestötoiminnan ynnä muun aktiviteetin avulla. Nämä asiat taas riippuvat paljolti henkilökohtaisista valinnoista, mutta vielä enemmän niihin vaikuttavat taloudelliset tekijät – keskeisimpänä opintotuen laajuus.

Opintotuen sitominen indeksiin olikin kosmeettinen muutos, mutta ei muuta rakenteita kannustavampaan suuntaan. Ahkerasta opiskelusta tulisi palkita saatujen opintopisteiden määrän mukaan. Kannustavamman mallin mukaisesti olisi mahdollista yhä opiskella myös minimimäärän mukaisesti, mutta haluttaessa opintotukea saisi enemmän – mikäli on valmis ahkeraan opiskeluun ja valmistuu tavoiteaikaa nopeammin. Kannustavuutta tulisi lisätä myös opintotuen tulorajat poistamalla. Työnteolla opiskelun ohessa on arvokkaan kokemuksen lisäksi myös taloudellista merkitystä. On väärin, että yhteiskunnassamme vahvasti vaikuttavan sosialistisen veropolitiikan taustalla piilevä ajatus ahkeruuden rankaisemisesta iskostetaan meihin jo opiskeluvaiheessa.

PESSI MARTTUNEN

Akateemiset Kansalliset Nuoret ry