Mielipiteet
30.10.2013

Opiskelija, älä tyydy laaduttomaan opetukseen!

Vuodesta toiseen samat unettavat tenttikirjat ja samat junnaavat luennot. Kuolettavia kalvosulkeisia, säriseviä piirtoheittimiä, tenttiaamuina tiedon työmuistiin hakkaamista. Turhautumista, voimattomuuden tunnetta ja hiljaista hyväksyntää. Kuulostaako tutulta?

Yliopiston ei pitäisi olla koulu vaan tiedeyhteisö, jossa opiskelijat voivat vaikuttaa opintoihinsa sekä oppiaineidensa sisällä, tiedekuntien johtokunnissa että yliopiston hallinnossa. Yliopisto-opiskelijan pitää saada antaa palautetta opinnoistaan, ja tätä palautetta on kuunneltava! Opiskelijoiden antama palaute on arvokasta tietoa siitä, millaista opetuksen tulisi olla – tai ainakin siitä, millaista sen ei pidä olla.

Palautteen kerääminen vain keräämisen vuoksi ei hyödytä ketään. Opiskelijat eivät jaksa täytellä lomakkeita, jos samat virheet ja väsyneet, vanhat opetusmetodit toistuvat vuodesta toiseen. Liian usein palautteeseen reagoidaan sanomalla, että asia on tiedossa, mutta "sille ei nyt vain voi mitään". Silloin ainejärjestöjen hallitusten jäsenet tuntevat itsensä voimattomiksi, ja opiskelijat menettävät uskonsa omiin edunvalvojiinsa.

Me Vihreän listan ehdokkaat toivomme, että TYY tulisi entistä nopeammin hätiin tällaisissa tilanteissa. TYYn pitää auttaa alayhdistyksiään palautteen keräämisessä ja sen viemisessä eteenpäin, ja varmistaa kaikin keinoin opetuksen laatu.

Turun yliopisto "kouluttaa luovia ja innovatiivisia tulevaisuuden osaajia yli rajojen". Näkyköön tämä jokaisella luennolla ja jokaisessa seminaarissa! Kun opetussuunnitelmat tehdään yhteistyönä hyvissä ajoin ja tunneilla ei tarvitse vain nuokkua, voi opiskelija viedä opintojaan eteenpäin hyvällä fiiliksellä ja ennen kaikkea oppia, ei vain suorittaa.

Meillä on oikeus ja velvollisuus vaatia laatua!

Vihreän listan

edustajistovaaliehdokkaat