Mielipiteet
10.03.2017

Opiskelijalähtöisempää elinkeinopolitiikkaa, kiitos!

Turun väestöstä noin viidesosa on opiskelijoita, joten väestörakenteemme on huomattavasti parempi kuin monissa muissa kaupungeissa.

Muualta nuoret muuttavat pois opiskelemaan, mutta täällä Turussa moni haluaisi asua myös opiskelujen päätyttyä. Koulutusta vastaavaa työpaikkaa on kuitenkin hankalaa saada, ja niinpä opiskelun jälkeen tie viekin useasti pääkaupunkiseudun suuntaan.

Tilanne tuntuu varsin järjettömältä niin kaupungin, kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Hyvin koulutettu väestö nimittäin mahdollistaa Turun taloudellisen hyvinvoinnin kasvun myös tulevaisuudessa. Ryhmä 40 000 ottikin hiljattain ansiokkaasti kantaa opiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähyyteen järjestämässään tempauksessa kauppatorilla. On selvää, että kaupungin olisi syytä olla esimerkkinä alueen työnantajille tarjoamalla mielekkäitä harjoittelu- ja työmahdollisuuksia paikallisille opiskelijoille.

Kaupungin on myös syytä panostaa yhä enemmän nuorten ja opiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen. Tulevaisuuden työpaikat ja kasvu syntyvät Turussa ja muuallakin Suomessa pienten ja keskisuurten yritysten kautta. Näin ollen myös itsensä likoon laittavia yrittäjiä tarvitaan enemmän. Nykyajan nuoret ovat yhä yrittäjämielisempiä, ja moni näkee yrityksen perustamisen mielekkäänä uravaihtoehtona. Innokkaat opiskelijat ovat Turun parhaita kilpailuvaltteja harmaassa taloustilanteessa, ja meidän onkin syytä antaa heille paremmat mahdollisuudet jatkaa elämäänsä täällä Aurajoen varrella.

Olli-Pekka Paasivirta, kuntavaaliehdokas (vihr.)

Taloustiede, Turun yliopisto

Kaikki opiskelijaehdokkaiden mielipidekirjoitukset löydät täältä.