Mielipiteet
14.03.2013

Puheenvuoro: Oi kerro, kerro opintotuki, miten tänä vuonna muuttaisit maailmaa?

Kehysriihi lähestyy. Hallituksen kokoontuessa päättämään valtion rahankäytöstä moni opiskelija ja opiskelijaksi aikova odottaa varpaillaan uutisia opintotuen tulevaisuudesta. Keskustelu opintotuesta on käynyt kuumana joulukuusta lähtien, jolloin viime kehysriihen yhteydessä perustettu opintotuen rakenteellista kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti muistionsa asiaa valmistelevalle ministerille, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle. Muistion luovutustilaisuudessa ministeri toi vahvasti esille, että uudistus on tarpeeton. Opintotukea tulisi kehittää nykyrakenteen pohjalta.

Työryhmän aikataulu ja tavoitteenasettelu olivat vähintäänkin absurdeja, asiantuntijoita ei ehditty kuulla eikä kunnollisia laskelmia tehdä. Poliittinen paine työurakeskustelujen takia painoi taka-alalla, ja näin opintotuki asetettiin leikkauspöydälle jälleen kerran, vain vuoden toipumisen jälkeen. Tällä kertaa opintotuesta haluttiin saada kannustavampi, jotta opiskelijat valmistuisivat nopeammin ja siirtyisivät näin nopeammin työelämään ja osaltaan parantamaan tulevaisuuden huoltosuhdetta.

Yllätyksenä ei voine pitää, että työryhmä ei pystynyt tuottamaan lopullista ehdotusta. Suurin osa työryhmään osallistuneista tahoista ei suostunut esittämään omaa malliaan tai kannattamaan mitään esitettyä mallia. Lopulta ainoat tahot, jotka pystyivät omia mallejaan esittämään opintotuen rakenteen kehittämiseksi, olivat toisen ja korkea-asteen opiskelijajärjestöt sekä valtiovarainministeriö. Opiskelijajärjestöjen mallia tukivat työryhmän vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat valtiovarainministeriön esittäessä opintotuen korvaamista kokonaan lainalla. Tämä sai opiskelijajärjestöt nousemaan varpailleen. Esitys ei varsinaisesti tullut yllätyksenä, suureksi pettymykseksi sitä tosin voi kutsua. Vastaavia koulutuksellista tasa-arvoa ravisuttavia uhkamalleja on heitelty ilmaan ennenkin.

33 ylioppilas- ja opiskelijakuntaa, mukaan lukien isoimmat ylioppilaskunnat AYY, HYY, TaMY, TYY ja JYY, allekirjoittivat yhteiskannanoton 21.2.2013, jossa työryhmän työskentelyä kuvattiin "poliittiseksi suhmuroinniksi", jolla päätöksenteko siirrettiin suljettujen ovien taakse. Järjestöjen mielestä oli vastuutonta käyttää opintotukikeskustelua poliittisena hämäysliikkeenä, koska työurakeskustelun oikeasti hankalia kysymyksiä eläkeiästä, työssä jaksamisen ongelmista ja kannustinloukkuja luovasta etuusjärjestelmästä ei olla valmiita ratkaisemaan. Myös opiskelijajärjestöjen kattojärjestöt, SYL mukaan lukien, peräänkuuluttivat oikeudenmukaisuutta työurakeskusteluun.

Opiskelijajärjestöjen ajatukset saavat tukea Tilastokeskuksen laskelmista, jotka osoittavat, että paineen kohdistaminen opiskelijoihin työurakeskustelussa on turhaa, sillä opintoaikojen rajaamisella olisi vain marginaalinen vaikutus kokonaisuuden kannalta. Tilastokeskus tuo esille, että työurat ovat lyhentyneet erityisesti keskeltä. 30-44-vuotiaiden työllisyysasteen laahaaminen usealla prosenttiyksiköllä edellistä lamaa edeltävästä ajasta on erityisen kestämätöntä taloudellisen huoltosuhteen kannalta.

Kun hallitus kokoontui puoliväliriiheen 28.2.2013 keskustelemaan hallitusohjelman etenemisestä, opiskelijajärjestöt höristivät korviaan. Tiedotustilaisuudessa saatiin laihalti uutisia opintotuen osalta. Puoliväliriihen tiedotteessa asiasta mainittiin seuraavaa: "Keskimääräisiä opintoaikoja lyhennetään ja opiskelijoiden keskimääräistä valmistumisikää alennetaan parantamalla opintotuen kannustavuutta sekä opiskelun ja valmistumisen nopeuttamista tukevilla toimilla." Keskustelu puolueiden välillä ja niiden sisällä käy siis edelleen kuumana myös opintotuen osalta.

Hyvinvoiva ja yhdenvertainen Suomi tarvitsee erilaisia osaajia ja erilaisia kykyjä eri aloilta. Se tarvitsee työssä jaksavia, motivoituneita kansalaisia, joilla on ollut mahdollisuus opiskella sosioekonomisesta taustastaan huolimatta valitsemallaan alalla. Nykymallinen opintorahapainotteinen opintotuki takaa tämän mahdollisuuden. Opintotuen jatkuvalla tiukentamisella, milloin mistäkin poliittisesta agendasta, emme pääse mihinkään. Terveenä ja hyvinvoivana työelämään siirtyvä opiskelija on kaikkien etu ja vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla työuriin.

Opiskelijajärjestöt ovat muutoksesta yksimielisiä. SYL, SAMOK ry, OSKU ry, SAKKI ry ja SLL järjestävät suurmielenosoituksen Helsingissä 20.3.2013. Opiskelijajärjestöt haluavat sanoutua irti opintotuen leikkauksista ja vaativat, että kaikille opiskelijoille on turvattava oikeudenmukainen ja kohtuullinen opintotuki, joka mahdollistaa kokopäiväisen opiskelun. Opintotuen tulee edelleen olla vahvasti opintorahapainotteinen, se tulee sitoa indeksiin ja itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintotuen vanhempien tulojen vaikutus tulee poistaa.

MINTTU NAARMINEN

Kirjoittaja on TYYn sosiaali-poliittinen asiantuntija