Mielipiteet
26.10.2011

Puoluepolitiikka tarjoaa mahdollisuuden

Puoluepolitiikan roolista yliopistolla on keskusteltu iät ja ajat. Puoluepoliittisesti sitoutumattomat ryhmät puhuvat puolueiden tunkeutumisesta yliopistolle. Puolueiden toiminta pitäisi nähdä yliopistolla rikastavan koko kampuksen ajatusmaailmaa, sekä tuovan äänestäjille selvän vaihtoehdon.

Puoluepoliittisesti sitoutunutta listaa äänestämällä tietää mitä saa paremmalla todennäköisyydellä kuin äänestämällä sitoutumatonta listaa. Eri ajastusmaailman omaava äänestäjä voi lahjoittaa äänensä ehdokkaalle, jonka ideologiaa hän ei jaa. Puoluepoliittisesti sitoutunutta listaa äänestämällä, tietää minkälainen ideologia on kyseessä olevan poppoon takana. Demariopiskelijat ovat aina edistäneet vastuullista ja kaikkia opiskelijoita huomioivaa linjaa.

Ylioppilaskunnan edustajistossa käsitellään kirjava joukko asioita. Jotkut asiat koskettavat suoraan tiedekuntia kun taas toiset asiat liittyvät enemmän yleisempään ideologiaan. Poliittiset opiskelijajärjestöt haluavat katsoa ylioppilaskuntaa kokonaisuutena, ei vain yhden tiedekunnan asioita edistävänä edunvalvontana. Lisäksi puoluepoliittisesti sitoutuneet ryhmät onnistuvat hyvin keräämään listoilleen eri tiedekunnista ja lähtökohdista tulevia ihmisiä.

Yliopisto ei ole muusta yhteiskunnasta erillään oleva saareke, joka elää omaa elämäänsä. TOSY:n kautta yliopistotason politiikan tuulet ja haasteet tavoittavat päättäjiä aina Turun kaupunginvaltuutetuista opetusministeriin asti. Näistä kontakteista on erittäin paljon hyötyä ajettaessa jokaisen opiskelijan etuja yliopistolla.

Sikaa ei kannata ostaa säkissä, vaan sitä kannattaa tarkastella kriittisesti ennen kuin tekee hätiköityjä päätöksiä. Demariopiskelijat haluavat tarjota vaihtoehdon yliopistolla. Tässä vaihtoehdossa koko ylioppilaskunta kehittyisi entisestään kohti tasa-arvoisempaa, solidaarisempaa ja oikeudenmukaisempaa ympäristöä, sekä ennen kaikkea opiskelijaläheisempää ajatusmaailmaa.

Tino Aalto

kampanjapäällikkö, Turun Demariopiskelijat – TOSY