Mielipiteet
03.10.2012

Turun ludekyläsäätiön velvoitteista

Asutko Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) asunnossa? Onko asuntosi luteiden valloittama? Oletko joutunut hävittämään omaisuuttasi luteiden vuoksi? Onko TYS todennut sinulle, ettei heillä ole mitään korvausvelvoitteita? Jos vastaat myöntävästi, lue tämä kirjoitus loppuun.

Ilmoitin taannoin TYS:lle vuokranantajan velvollisuudesta korvata vuokralaisilleen asumishaitat, mutta TYS:n edustaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa vastasi minulle, ettei TYS:lle ole velvoitetta korvata luteista vuokralaisille aiheutunutta haittaa. Hänen väitteensä on kuitenkin vain muunneltua totuutta. Vuokranantajalla on lainmukainen velvollisuus huolehtia asuntojensa kunnosta ja korvata niistä aiheutunut haitta vuokralaisille.

Tällaisia tapauksia varten on onneksi olemassa Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi). Olen lähettänyt sinne valituksen TYS:n asuntojen kunnosta sekä korvausvaatimukset hävitetyistä huonekaluista. Näin tulisi jokaisen muunkin luteiden uhriksi joutuneen TYS:n vuokralaisen tehdä. Ei pidä luottaa TYS:n omaan ilmoitukseen, ettei korvauksia makseta. Jättäkää se asia Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ilmoituksen tekeminen kysyy tietysti pientä vaivaa ja vähän aikaa, mutta on tärkeää painostaa vuokranantajia toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan lakia. Sitä ei tällä hetkellä ja tässä tapauksessa tee kukaan muu kuin jokainen vuokralainen itse.

On erittäin hyvä, että meillä on TYS:n kaltainen järjestelmä, joka järjestää opiskelijoille kohtuuhintaisia asuntoja läheltä yliopistoa, mutta TYS:nkin on silti kannettava vastuunsa ja huolehdittava velvollisuuksistaan vuokralaisiaan kohtaan. Haluan jatkossakin olla TYS:n asiakas, mutta sen on huomattavasti parannettava toimintatapojaan ja suhtautumistaan vuokralaisiinsa ennen kuin voin suositella sitä kenellekään muulle.

Paremman TYS:n puolesta

Jukka J. Rintala