Mielipiteet
26.10.2011

Työllisyttä opiskelijoille yritysyhteistyöllä

Turun Kokoomusopiskelijat haluavat lisätä Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja alueen yritysten välistä yhteistyötä. Ikuisuusongelmaksi on muodostunut harjoittelupaikkojen niukkuus ja sitä myötä akateeminen "aivovuoto" pois Turusta, etenkin pääkaupunkiseudulle. Harjoittelupaikkatilannetta olisi pyrittävä aktiivisesti parantamaan ja tämän työn lähtökohtana on hyvät ja toimivat suhteet alueen yrityselämään. Näiden suhteiden aikaansaamiseksi myös ylioppilaskunnan olisi tehtävä aktiivista vaikuttamistyötä. Välttämättä kaikki yritykset eivät ole kovin tietoisia, miten paljon potentiaalisia työntekijöitä noin 20000 opiskelijan yliopistoyhteisöstä löytyy. Ylioppilaskunnassa ei tällä hetkellä ole ns. työelämävastaavaa, jonka vastuualueena olisi ylioppilaskunnan työelämäyhteyksien kehittäminen. Tähän olisi syytä saada muutos. Tämä olisi sitä todellista vaikuttamistyötä, jota ylioppilaskunnan aina toivotaan tekevän.

Uskomme että ylioppilaskunnan ja yritysten kanssakäyminen avaisi uusia mahdollisuuksia ja näköaloja molemmin puolin. Opiskelijat saisivat arvokasta työkokemusta ja yritykset uusia tulevaisuuden tekijöitä. Perinteisesti Suomessa yliopiston ja yritysten yhteistyö on nähty jonkinlaisena uhkana akateemiselle vapaudelle. Tällaiset luutuneet käsitykset on syytä heittää romukoppaan ja lähteä rohkeasti hankkimaan uusia kontakteja.

Mikko Pousi

Turun Kokoomusopiskelijat, AKN ry