Mielipiteet
26.03.2009

TYYn kirjasto tärkeä palvelu opiskelijoille

Kirjaston käytöltä on vaikea välttyä opinnoissaan. Monelle tenttikirjojen lainaaminen on tuttuakin tutumpaa hommaa, ja kurssikirjoja on saatavilla kohtuullisen hyvin.
TYYn kirjasto on erittäin tärkeä osa tätä järjestelmää. Sieltä löytyy monipuolisesti tenttikirjoja eri tiedekuntien ja aineiden tarpeisiin. Se on myös Suomen ainoa ylioppilaskunnan ylläpitämä kirjasto.
TYYn kirjaston ongelmana kuitenkin on se, että opiskelijat eivät sinne löydä tai eivät edes tiedä sen olemassaolosta. Keskustaopiskelijat ehdottaa, että TYY ryhtyy konkreettisiin toimiin kirjaston resurssien parantamiseksi. Kirjasto on tuotava opiskelijoiden tietoisuuteen ja helposti saataville.
TYYn taloudellinen tilanne ei ole kehuttavassa tilassa, ja kun säästöjä aletaan miettiä, on helppoa karsia sellaisesta palvelusta, joka ei toimi täydellä teholla. Kirjaston puolella teholla käyminen johtuu siitä, että sitä ei ole osattu tuoda tarpeeksi esille. Kirjaston lakkauttaminen heikentäisi olennaisesti TYYn opiskelijoille tarjoamia palveluita. Kirjaston jatkuminen tulee varmistaa Yo-taloilla tulevan remontin jälkeenkin. Remontti avaa monia mahdollisuuksia kirjaston kehittämiseen. Kirjasto voitaisiin esimerkiksi siirtää remontin myötä katutasoon näkyvämmälle paikalle, joilloin sen toimintaedellytykset paranisivat huomattavasti. Tilaan voitaisiin yhdistää muitakin palveluita. Kirjastoa voitaisiin aktiivisemmin käyttää näyttely- ja kokoustilana, johon voisi yhdistää myös kahvilatoimintaa.
Kirjasto on yksi niistä palveluista, joita jäsenmaksua vastaan saamme. TYYn kirjasto kuuluu opiskelijoille. On ehdottomasti panostettava siihen, että yhä useampi opiskelija käyttää kirjastoa ja tulee tietoiseksi palvelun saatavuudesta.
Pitäkäämme huoli siitä, että Suomen ainoa ylioppilaskunnan ylläpitämä kirjasto palvelee opiskelijoita jatkossakin.

Elina Helmanen
Turun Keskustaopiskelijat