Mielipiteet
12.02.2009

Uuden yliopistolain eduskuntakäsittelyä lykättävä

Turun vasemmisto-opiskelijat Avanti ry vaatii, että yliopistolain käsittelyä on lykättävä. Lain valmistelussa on haluttu välttää demokraattista päätöksentekoa, esimerkiksi Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton lakia kritisoivat lausunnot on jätetty huomiotta. Lausuntokierroksella esitetty kritiikki ei ole johtanut lakiluonnoksen uudelleenvalmisteluun.Yhdymme täysin Jukka Kekkosen ja Sara Heinämaan Helsingin Sanomissa 4.2. julkaistussa mielipidekirjoituksessa esittämiin näkemyksiin. Opiskelijoita ja tutkijahenkilökuntaa ei ole riittävästi kuultu lakialoitteen valmistelussa, yliopistojen autonomia murentuu, uudistus myös heikentää opiskelijoitten oikeusturvaa vähentämällä opiskelijaedustusta yliopiston hallinnossa. Kaiken kaikkiaan tieteentekijöiden, yliopistoyhteisön ulkopuolisten ja opiskelijoiden muodostama kolmikanta murskataan.

Lakiehdotuksessa virkasuhteet muuttuvat työsuhteiksi. Tieteen tavoin uudistuksessa alistetaan eläketurva keinottelulle. Vuoden 1980 jälkeen syntyneet yliopiston henkilöstön jäsenet siirretään yksityisen eläkejärjestelmän piiriin.

Uuden lain pyrkimyksenä on ollut vahvistaa yliopistojen autonomiaa yksityistä rahoitusta lisäämällä. Tiede ei kuitenkaan saa altistua suhdannevaihteluille. Riittääkö yritysraha myös tuottamattomiksi katsotuille tieteenaloille laskusuhdanteissa? Yliopistojen rahoitus on jatkossakin hoidettava julkisin varoin.

Tieteenteon ei pidä lähteä yhteiskunnan tarpeista, vaan sen tehtävä on palvella tiedeyhteisöä. Yritysten ja tiedeyhteisön lähtökohdat ovat erilaiset: Tiedeyhteisölle tutkimustulos on tärkeä, vaikka se osoittaisi lähtöhypoteesin vääräksi. Yritykset tarvitsevat tuloksia, joita soveltaa kaupallisesti.

Avanti vaatii, että laki käsitellään yliopistoyhteisön ehdoilla. Emme vastusta muutosta sinänsä, vaan epädemokraattista ja tunnetuista puutteista huolimatta kiireistä säätämisjärjestystä. On aika ottaa aikalisä.

Laura Tättilä
Vasemmisto-opiskelijat
Avanti ry

Turun ylioppilaslehti 3/09 (13.2.)