Mielipiteet
12.04.2013

Vastine: Humanistisen tiedekunnan laitoksissa useita valmisteluryhmiä

Turun Ylioppilaslehden artikkelissa "Hallinnon opiskelijaedustajat: Nykyrakenne vakiinnuttaa valedemokratian yliopiston päätöksentekoon" (29.3.2013) käsiteltiin Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan valmistelun ja päätöksenteon käytäntöjä. Artikkelista saa kuvan, ettei humanistisessa tiedekunnassa olisi lainkaan valmistelutyöryhmiä.

Dekaanin asettamia tiedekuntatason valmisteluryhmiä ovat Peruskoulutustyöryhmä, Jatkokoulutustyöryhmä, Tutkimuksen kehittämisen työryhmä, Kansainvälisten asioiden työryhmä ja Viestintätyöryhmä. Näissä kaikissa on edustajat professoreiden, opettajien ja tutkijoiden sekä opiskelijoiden ryhmistä. Tiedekuntatason ryhmien lisäksi tiedekunnan laitoksissa on useita valmisteluryhmiä, jotka laitoksen johtaja on asettanut. Laitosten ryhmät ja niiden kokoonpanot on luettavissa laitosten intranet-sivuilta.

Sekä tiedekuntatason että laitostason työryhmät ovat olleet toiminnassa jo ennen yliopiston johtosäännön 9a pykälän muutosta. Sen jälkeen kun yliopiston johtosääntöön lisättiin pykälä 9a, ryhmien kokoonpanoa tarkastettiin johtosäännön mukaiseksi.

Käytännössä vuoden 2010 alusta lukien asioita on valmisteltu aiempaa enemmän erilaisissa valmisteluryhmissä, joten Turun Ylioppilaslehdessä 27.3.2013 julkaistu väite, jonka mukaan laitosneuvostoja korvaavia valmisteluryhmiä tiedekunnassa ei ole ollenkaan, ei pidä paikkaansa.

Dekaanin päätös "Toimintaperiaatteet humanistisen tiedekunnan, sen laitosten ja oppiaineiden toimikunnista ja valmisteluryhmistä", jota käsiteltiin keskusteluasiana ennen päätöksentekoa tiedekunnan johtokunnassa 13.2.2013, sisältää päätöksen laitosfoorumeista, jotka on luotu laitosneuvostojen tilalle.

Laitosfoorumeiden tehtävät ovat seuraavat: keskustella määrärahanjaon periaatteista, laitoksen opetukseen ja kehittämiseen liittyvien asioiden valmistelusta sekä tutkintovaatimusten muutosten valmistelusta. Lisäksi laitosfoorumin käsittelyyn voi laitoksen johtaja viedä muita laitoksen toimintaa koskevia kysymyksiä. Ne kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valmisteluryhmien työtä laitosfoorumit eivät korvaa, vaan ne mahdollistavat laitoksen kaikkien oppiaineiden vastuuhenkilöille (sekä mahdollisten linjojen vastuuprofessoreille), kaikkien oppiaineiden keskiryhmän edustajille ja ainejärjestöjen valitsemille opiskelijaedustajille mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja keskusteluun laitoksen toiminnan kannalta keskeisistä asioista.

Mari Husu

Humanistisen tiedekunnan

hallintopäällikkö