02.02.2009

Gradukulma: Sukupuolittumista äidinkielen oppikirjoissa

Nadja Sokura tutki suomen kielen gradussaan sukupuolen esittämisen tapoja äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa.
Oppikirjojen Aleksis 8, Loitsu 8 ja Sisu 8 vertailussa paljastui kiinnostavia eroja. Aleksiksessa ja Sisussa esitellään enemmän mies- kuin naiskirjailijoita, kun taas Loitsussa naiskirjailijat saavat näkyvämmän roolin.
"Naiskirjailijoiden esiinnostaminen Loitsussa voi olla tietoinen valinta", Sokura pohtii.
Tekijöiden sukupuolijakauma on tässä valossa kiintoisa: Aleksiksen ja Sisun tekijöissä on yksi mies kummassakin, Loitsussa taas on vain naisia tekijöinä.
"Sukupuolen esittämisen tavat eivät rakenteellisesti eroa toisistaan, merkitysten kannalta kyllä. Yleensä ottaen kaikissa kirjoissa kuvattiin miehiä enemmän tekemässä kuin naisia. Naisia kuvaavia lauseita on myös yleensä ottaen vähemmän", Sokura toteaa.
Poika on tässäkin esimerkissä tyttöä aktiivisempi:
"Lauri iski tyttöjä."
"Minä hymyilin Kallelle suloisesti."
Sukupuolen tai siviilisäädyn määreitä esiintyy naisten kohdalla miehiä enemmän. Sokuran mukaan aiemmissakin tutkimuksissa on todettu naisen määrittyvän perhesuhteiden kautta. Opettaja tai oppilaat taas tuskin tulevat huomanneeksi oppikirjassa olevan minkäänlaisia sukupuoleen liittyviä merkityksiä, ellei niitä suoraan heille osoiteta.

Eva-Liisa Raekallio

Turun ylioppilaslehti 2/2009 (30.1.)