30.11.2009

Sabrina Maniscalco haluaa luovuuden takaisin yliopistoon

  • Sabrina Maniscalcon mielestä yliopisto-opetus seuraa liian tiukkoja sääntöjä.

Teoreettisen fysiikan dosentti Sabrina Maniscalcon alkaessa puhumaan TED@UTU:sta hänestä paistaa läpi intohimoinen suhtautuminen aiheeseen. Italialaissyntyisellä kvanttifysiikan asiantuntijalla on paljon sanottavaa.

TED, lyhenne sanoista Technology, Entertainment and Design, syntyi konferenssisarjana Kanadassa vuonna 1984, jonka jälkeen se on vakiintunut vuosittaiseksi järjestetyksi pääkonferenssiksi sekä pienemmiksi sisartapahtumiksi, ja saanut pitopaikakseen Yhdysvaltain Kalifornian. Sabrina Maniscalco näki tarpeelliseksi tuoda TED:n myös Turkuun.

TED-sarjan tarkoituksena on päästää oman erikoisalansa innostavimmat puhujat pitämään 18 minuutin puheen, jossa voi välittää visionsa ja vaikuttaa ihmisiin. Varsinaisissa konferensseissa puhujat ovat läsnä lavalla, mutta Turussa täytyy toistaiseksi tyytyä valkokankaaseen ja videoituihin puheisiin.

"Synnyttyään TED muuttui elinvoimaiseksi tapahtumaksi. Se alkoi kasvaa ja tuli suuremmaksi ja suuremmaksi. Puhujina konferensseissa on ollut esimerkiksi U2:n Bono, Bill Gates ja Al Gore", Maniscalco kertoo.

Maniscalco näkee itsekin hyötyneensä TED-puheenvuorojen seuraamisesta.

"On ollut kiinnostavaa oppia mitkä ovat hyvän puheen takana piilevät pääperiaatteet. TED-puheenvuorot ovat hyviä esimerkkejä erinomaisista puheista."

TED@UTU-sarjassa valikoidaan yleisölle näytettäväksi kirjavasta joukosta teemoja pidettyjen puheiden parhaimmisto. TED pyrkii tarjoamaan ihmisille virikkeitä myös heidän omien alojensa ulkopuolelta. Maniscalco nostaa esille esimerkkinä häntä inspiroineen koulutusalan ammattilaisen sir Ken Robertsonin TED-puheenvuoron luovuudesta.

"Joskus minusta tuntuu että yliopisto-opetus seuraa hyvin tiukkoja sääntöjä. Opetus ei ole niin verkottunutta ja avointa erilaisille käytännöillä kuin se voisi olla", Maniscalco sanoo.

Enää ei pelkkä akateeminen loppututkinto riitä työn saantiin.

"Ei pidä olla ainoastaan erittäin hyvä siinä mitä tekee, vaan pitää olla myös jotain enemmän. Pitää kyetä olemaan luova. Luovuus on tärkeä osa koulutusta, mikä tällä hetkellä puuttuu yliopistosta."

Luovuuteen liittyy läheisesti myös intohimo omaa alaansa kohtaan. Maniscalco pitää surullisena sitä kuinka moni päätyy opiskelemaan alaa, jota ei koe omakseen.

"Altistumalla monille erilaisille aiheille ja ideoille voit saada selville mitä haluaisit tosissaan tehdä. Joskus meillä ei ole mahdollisuutta saada selville mitä todella haluamme", Maniscalco pohtii.

TED:ssä on kysymys poikkitieteelisyydestä, luovuudesta sekä intohimosta alaansa kohtaan. Maniscalco pitää arvokkaana sitä, että TED@UTU järjestetään yliopiston sisältä käsin, sillä se voi mahdollistaa tuoreiden ideoiden leviämisen myös yliopisto-opetukseen.

"Toivottavasti myös opettajat ja professorit ovat läsnä", Maniscalco toivoo.

Tilaisuuksia on tarkoitus järjestää jatkossa kahdesti kuukaudessa.

"Tavoitteena on, että jossain vaiheessa astutaan myös askel eteenpäin. Haluaisin myös puhujia paikan päälle. Puhujien ei tarvitsisi olla isoja nimiä, vaan esimerkiksi yleisön keskuudesta ja Turusta", Maniscalco visioi.

TED-puheenvuoroilla on harvoja rajoituksia. Ne eivät saa liittyä uskontoon, eikä niissä saa markkinoida omia tuotteitaan.

"Tärkeää on, ettei yksikään puhe ole kaupallinen", Maniscalco sanoo ja korostaa puheenvuorojen kaikkia kuulijoita hyödyttävää sanomaa.

TED:ssä tärkeää on myös visuaalinen ulosanti. Puheenvuorot ovat huoliteltuja ja niitä tuetaan graafisilla esityksillä.

"Ihmisillä ei ole aikaa kuunnella ideoita vaikka ne olisivatkin hyviä. Al Gore voitti Nobel-palkinnon vasta sen jälkeen kun hän oli tilannut Duarte Design -yritykseltä PowerPoint -esityksen. Ennen sitä Gorella oli sama idea ilmastonmuutoksesta, mutta ei taitoa välittää tietoa oikealla tavalla, eikä häntä kuunneltu" Maniscalco painottaa.

Teksti: Heikki Isotalo

Kuvaaja: Kai Jokela