Pääkirjoitus
19.02.2010

Koulutustuotteita

OPETUSMINISTERIÖ JULKAISI tällä viikolla työryhmänsä laatiman koulutusvientistrategian. Tavoitteena on perustaa viennin edistämiseksi "yritysklusteri" ja tehdä suomalaisesta korkeakoulutuksesta vientituote. Jarruna viennin aloittamiselle on toistaiseksi yliopistoväen heikko liiketoimintaosaaminen ja se, että vientituote ei ole kyllin myyvä paketti. Nämä asiat on tarkoitus panna vauhdilla kuntoon, sillä varsinainen "sisältöosaaminen" yliopistolaisilla on ministeriön mukaan jo hyvin hallussa.

Vientistrategiassa uutta on korkeintaan rivakka aikataulu. Korkeakoulutuksen kauppaaminen on johdonmukaista jatkoa muille yrityksille tehdä tieteestä Suomen talouskasvun veturi hiljenneiden konepajojen ja paperitehtaiden tilalle.

OPISKELIJALIIKETTÄ yliopiston kääriminen kauppatavaraksi kylmää. Jos koulutus nähdään palveluna, jota yliopisto tuottaa, on pelkästään loogista, että siitä ryhdytään ennemmin tai myöhemmin perimään maksua kaikilta opiskelijoilta.

Jos tiede sen sijaan nähdään koko yhteiskuntaa hyödyttävänä toimintana, joka lisää meidän kaikkien tietoa ja ymmärrystä maailmasta, tuntuu selvältä, ettei siltä voida vaatia taloudellista tuottoa. Silloin nähdään, että on kaikkien etu tarjota jokaiselle kansalaiselle mahdollisuus kilvoitella tieteen kentillä niin pitkälle kuin omat rahkeet ja into riittävät.

Yliopistoista tuskin tulee koskaan lyhyellä aikavälillä talou-dellisesti tuottavia. Niihin kuluu rahaa. Mutta ne ovat myös tärkeitä.

SIINÄ EI TIETENKÄÄN ole mitään vikaa, että Saudi-Arabian hallitus tahtoo lennättää suomalaisia asiantuntijoita kouluttamaan maansa sairaanhoitajia. Sekään ei ole kai pahaksi, jos suomalaiset asiantuntijat perustavat näiden tarjoamiensa koulutuspalveluiden markkinoimiseksi yrityksen. Kyllä valtio kehnompiakin liikeideoita tukee.

Se vain on perin harmillista, jos korkeakoulutuksen näkeminen myyntituotteena johtaa siihen, ettei ulkomaalaisia opiskelijoita saavu Suomeen nykyisiäkään rippeitä ja suomalainen opiskelija joutuu tulevaisuudessa maksamaan opiskelustaan.

Koulutusvientisuunnitelmien lähtökohdaksi pitäisikin ottaa, etteivät lukukausimaksut saa koskaan langeta opiskelijan maksettaviksi – sen paremmin suomalaisen kuin saudiarabialaisenkaan. Suomen valtti on tasa-arvoinen ja turvallinen yhteiskunta. Koulutuksen lisäksi silläkin olisi oivat vientimarkkinat.

Anna-Elina Matilainen