Pääkirjoitus
18.11.2009

Opintotukea uudistetaan vihdoinkin, mutta...

Vuonna 1992 Suomessa toteutettiin laaja opintotukiuudistus, josta on nykypäi­vään mennessä tullut "monimutkainen, keinotteluun kannustava – ja edelleen taloudellisesti riittämätön", kuten toimittaja Ninni Myllymaa keväällä Tekniikka & Talous -lehdessä hyvin huomioi.

Viisitoista vuotta ylioppilaskunnat ja muut opiskelijatahot pyrkivät vaikuttamaan riittämättömään ja liian monimutkaiseen opintotukijärjestelmään. Viidentoista vuoden vaikuttamisen tulos oli lopulta se, että syksyllä 2008 opintotukea ja opiskelijoiden tulorajoja nostettiin.

Voitoksi tätä ei voida kutsua, sillä kuten historianopiskelijoiden uusimmasta Kritiikki-lehdestä käy ilmi, opintotuen ostovoima on viime vuotuisesta korotuksesta huolimatta pienentynyt noin 15 prosenttia vuodesta 1992.

Ministeri Stefan Wallinin asettama työryhmä pohtiikin nyt kovasti opintotuen uudistamista. Listalla on esimerkiksi opintotuen sitominen indeksiin, mikä ainakin takaisi sen, että tulevaisuudessakin opintotuesta menisi vain reilusti yli puolet asumiskustannuksiin ja ruokamenoihin, kuten tilastokeskus on nykyisestä tilanteesta raportoinut.

Työryhmä ehdottanee myös opintosuoritusten kiristämistä: suoritusraja nostettaisiin 5 opintopisteeseen kuukaudessa nykyisen 4,8 sijaan. Esille on nostettu myös vähimmäisopiskeluraja, josta voisi koitua ongelmia opiskelijoille, joilla on toinen jalka työ- tai perhe-elämässä.

Näiden lisäksi työryhmän raportissa tullaan todennäköisesti ehdottamaan asumistuen liittämistä osaksi opintotukea. Tämä tarkoittaisi sitä, että jos opiskelija nostaa kesällä vain asumistukea, laskettaisiin se opintotukikuukaudeksi.

Kaiken kaikkiaan työryhmän halu on uudistaa opintotukea siten, että se edistäisi opiskelijoiden valmistumista määräajassa: ehtoja opintotuen saamiseksi tiukennettaisiin, mutta samalla opintotukea nostettaisiin. Ajatus on hyvä, mutta nähtäväksi jää mitä hallitus asiasta tuumii vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Työryhmän työ on vielä kesken. Se luovuttaa raporttinsa opetusministerille joulukuussa.

Tämän lehden sivulla 4 uudistusta esitellään kattavammin.

Jani Sipilä