Pääkirjoitus
02.09.2011

Opiskelijan vastuu

Tylkkäri aloitti syksynsä kysymällä Turun yliopiston opetushenkilökunnalta, mikä opiskelijoissa ärsyttää.

Vastausinnosta päätellen aihetta on sivuttu useammassa kuin yhdessä kampuksen kahvipöytäkeskustelussa. Moni vastaaja tuntui vain odottaneen tilaisuutta päästä purkamaan tunteitaan. Erästä heistä lainaten, on "ihanaa kun saa murista".

Vastaukset eivät kuitenkaan olleet mitään "turhaa murinaa". Niissä oli monta rakentavaa ehdotusta ja terveellistä muistutusta siitä, kuinka yliopistossa pitää opiskella.

Kyselyn tuloksena syntyneen jutun tarkoituksena ei ole rakentaa vastakkainasettelua opiskelijoiden ja henkilökunnan välille, vaan herätellä opiskelijoita ajattelemaan toimintaansa koko yliopistoyhteisön näkökulmasta. Moni opiskelija hankaloittaa opettajien työtä tahattomasti, silkkaa ajattelemattomuuttaan.

Käytännön seikkojen ohella vastauksista nousi esiin tutkijoiden, lehtorien ja professorien huoli asennemuutoksesta opiskelijoiden keskuudessa. Moni on pannut merkille opiskelun muuttuneen viimeisten kymmenen vuoden aikana "koulumaisemmaksi" ja opiskelijoiden käyvän kursseilla enemmän opintopisteiden vuoksi kuin kiinnostuksesta tieteenalaan.

Osaltaan muutos saattaa johtua 2000-luvulla toteutetuista muutoksista: opintoajan rajauksesta, sivuaineoikeuksien saamisen vaikeutumisesta ja opintotukiehtojen kiristymisestä. Eräs Tylkkärin kyselyyn vastannut pohtikin, onko opiskelijoiden muuttuminen koululaisiksi reaktio yliopiston muuttumiseen tutkintoputkeksi.

Yliopiston ainutlaatuinen ajatus on, että opiskelijat ovat henkilökunnan nuorempia kollegoja, eivät asiakkaita tai holhokkeja. Siksi moni opettaja näkee punaista kuullessaan yliopistoa kutsuttavan kouluksi.

Asema osana akateemista yhteisöä tuo mukanaan myös velvollisuuksia. Opiskelijoilla on edustajansa pöydissä, joissa opetuksesta päätetään.

Jos opiskelijat suhtautuvat yliopistoon kuin pakolliseen pahaan – kuin kouluun josta pitää yrittää luikerrella lävitse mahdollisimman vähin vaivoin – on ihan aiheellinen kysymys, miksi opiskelijoiden mielipiteitä pitäisi yliopiston päätöksenteossa kuunnella.

Tylkkäri toivottaa lukijoilleen ikimuistoista syksyä ja yhtyy erään humanistisessa tiedekunnassa työskentelevän tutkijan esittämään kehotukseen: "Innostukaa uusista asioista ja elämänne uudesta vaiheesta, huolehtikaa itsestänne, tutustukaa ihmisiin ja maailmaan, ottakaa yliopisto omaksenne ja kasvakaa akateemiseen ajatteluun."

ANNA-ELINAMATILAINEN

tyl-paatoimittaja@utu.fi