Tiede
17.10.2012

Baarin valintaa ohjaa musiikkimaku

Niilo Rinteen ja Panu Savolaisen graafi visualisoi Turun baariskeneä. Se näyttää, mitkä baarit ovat keskenään samanhenkisiä.

Eteen levittäytyy tähtikuviota muistuttava graafi, joka koostuu erikokoisista ympyränmuotoisista palluroista ja seittimäisestä verkosta.

Jutussa on lista turkulaisista baareista.

Mistä ihmeestä on kysymys?

Siitä, että baarin valintaa ohjaa maku. Juottoloissa soitettava musiikki saa tietyt ihmiset tiettyjen kuppiloiden asiakkaiksi.

Mutta graafi kertoo myös siitä, että humanistis- ja yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta saatavia tuloksia on mahdollista esittää luonnontieteelliselle perinteelle ominaisesti, visuaalisesti.

Uusia avauksia tavoitteleva kaksikko, VTM ja taiteiden ylioppilas Niilo Rinne sekä arkkitehti ja filosofian ylioppilas Panu Savolainen, on turkulaisten opiskelijoiden baarin valintaa koskevan verkostoanalyysin takana. Visuaalinen esitys koottiin jo syksyllä 2006, mutta graafia ei ole koskaan aikaisemmin julkaistu.

Kaksikon mukaan kyse on ennen kaikkea "rakkaudella toteutetusta kokeilusta".

"Juhlimisella on aivan erityinen sosiaalinen luonne. 20-30-vuotiaille baarit ovat usein tärkeä osa elämää ja sosiaalistumisen prosessia. Maailma ja yhteisö jäsentyvät tuona aikana myös näiden kokemusten kautta", Rinne sanoo.

1. Alvar

2. Baarikärpänen

3. Baila Baila

4. Bar Bristol

5. Bar Bryggman's

6. Bar Erik 29

7. Bar Kuka

8. Blanko

9. Bremer

10. Cosmic Comic Café

11. Dynamo

12. Edison

13. El Gringo

14. Hemingway's

15. Hugo

16. Humm Pub

17. Hunter's Inn

18. Jazzklubi Monk

19. Kerttulin Kievari

20. Kipparin Tuoppi

21. Klubi

22. Kortteliravintola Kerttu

23. Linna Pub

24. Mallaskukko

25. Musiikkibaari Rento

26. Mäkrock

27. Naxin Pub

28. Olavin Krouvi Musicbar

29. Old Bank

30. Oluthuone Olkkone

31. Panimoravintola Koulu

32. Paronin Pub

33. Paviaani

34. Pelimies

35. Pikku Havanna

36. Pikku-Torre

53. Uusi Apteekki

37. Proffan Kellari

54. Vanha Portti 40

38. Pub Daily News

55. Vapari Pub

39. Pub Kåren

56. Viinille

40. Puutorin Vessa

57. Wanha Mylly

41. Päiväkoti

58. Whisky Bar

42. Rokkibaari

59. Barbi Club

43. SuomiRock Bar

60. Börs Night Club

44. Surutoin

61. Forte Nightclub

45. Suxes

62. Giggling Marlin

46. The Castle

63. Marilyn Night Club

47. The Cow

64. Onnela

48. Three Beers

65. The Club

49. Thunder & Lightning

66. Zanzibar

50. Tinatuoppi

67. Åbo Diskotek

51. TVO

68. Galax

52. U Skoda

69. Kilta

Eri graafi joka kerta

Rinne istui vuonna 2006 Ismo Kantolan praktikum-kurssilla, missä tutkittiin musiikkimakujen ohjaamaa baarin valintaa.

Aineistoksi kerättiin kauppatieteiden ja sosiologian ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastauksia 200 kappaletta.

Samoina aikoina Rinteen vanha ystävä Savolainen oli kiinnostunut tiedon visualisoinnista. Rinne lähetti aineistonsa Savolaiselle, joka sorvasi sitä verkostoajatteluun sopivaan muotoon.

Yhtenä kohtana aineistossa oli ollut 69 baarin lista, jolle vastaaja oli saanut antaa arvonsanoja yhdestä viiteen siten, että viisi merkitsi lempipaikkaa ja yksi "en ole koskaan kuullutkaan" -vaihtoehtoa.

Savolainen syötti aineiston Himmeli-ohjelmistoon, joka muovasi siitä ylläkuvatun graafin.

"Ohjelmisto piirtää graafin joka kerta hieman eri tavalla", Savolainen huomauttaa.

Graafi havainnollistaa, miten baarien asiakkaat ovat kytköksissä toinen toisiinsa ja mitkä baarit ovat samanhenkisiä keskenään.

Iso pallo kuvastaa baarin saamaa kokonaispistemäärää ja yhdysviiva sitä, kuinka paljon kahdella baarilla on yhteistä asiakaskuntaa.

Esimerkiksi graafin alaosassa näkyy yökerhoklusteri: se asiakas, joka kävi yökerhossa, kävi todennäköisesti myös Onnelassa.

Erikseen erottuvat myös niin sanotut halvan oluen kaljapubit graafin vasemmassa yläkulmassa.

Huomionarvoista on, että yksi baari, Edison, kytkeytyy graafissa kaikkialle.

"Edisonia käyttää tämän aineiston mukaan sekä niin sanottu yökerho-osasto että asiakas, joka käy ravintola Koulussa, TVO:lla tai Cosmic Comic Caféssa", Savolainen avaa.

"Intuitiiviset käsityksemme opiskelijoitten baarivalinnasta toteutuivat tässä aineistossa", hän jatkaa.

Rinne kuitenkin korostaa, että piirtyneeseen kuvaan, sen väreihin, asentoon ja kaksiulotteisuuteen tulee suhtautua varauksella.

Kaukana mutta lähellä

Sittemmin historiantutkimus on innostunut enenevissä määrin laskennallisista tieteistä lainatuista kompleksisuuden ja verkoston ideoista, jotka 2000-luvun alussa olivat vielä pitkälti rajautuneet insinööritieteiden käytännöiksi.

Olennaista on, että graafista paljastuu luonnontieteen jargonissa paljon käytetty mittakaavattomuuden määre. Se tarkoittaa sitä, että kun verkoston koko skaalataan 10-kertaiseksi, paljon osumia ja vähän osumia saaneiden palluroiden jakauma säilyy samanlaisena.

Savolainen näkee verkoston myös mielikuvakarttana: jos tykkää käydä tietyssä paikassa, tykkää todennäköisesti käydä myös niissä, jotka verkottuvat kyseisen baarin kanssa.

"Baarit ovat yksilön ja yhteisön materiaalisia yhtymäkohtia, joissa erilaiset yhteisöllisyyden muodot ja sosiaaliset suhteet ilmenevät vaihtelevilla konkreettisuuden ja kuvitteellisuuden tasoilla", Rinne jatkaa.

Savolainen myös huomauttaa, että verkostoteoria linkittyy ainakin osittain niin sanottuun small world -teoriaan, jonka mukaan ihminen toisella puolella maailmaa on todellisuudessa vain muutaman ihmisen päässä.

"Tässäkin verkostossa baarien keskinäinen yhteys löytyy noin kolmen askeleen kautta", hän pohtii.

LAURA MYLLYMÄKI